КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 2-декабрындагы № 643 токтому

12 Бештин айы, 2016

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигинин ишин оптималдаштыруу жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигинин ишин координациялоону жакшыртуу жана натыйжалуулугун жогорулатуу максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

  1. Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигинин алдындагы Автомобиль жана сууда жүрүүчү транспортунун мамлекеттик агенттиги жана Салмак-габариттик контролдоо департаменти бириктирүү аркылуу кайра уюштурулушсун, Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигинин алдындагы Автомобиль, сууда жүрүүчү транспорту жана салмак-габариттик контролдоо агенттиги түзүлсүн.
  2. Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигинин алдындагы Автомобиль жана сууда жүрүүчү транспорту жана салмак-габариттик контролдоо агенттиги Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигинин алдындагы Автомобиль, сууда жүрүүчү транспортунун мамлекеттик агенттигинин жана Салмак-габариттик контролдоо департаментинин укук улантуучусу болуп эсептелсин.
  3. Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлиги:

-       Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигинин алдындагы Жол чарба департаментинин № 1, № 3, № 4 жана № 5
автомобиль жолдорунун өндүрүштүк линиялык башкармалыктарын белгиленген тартипте жойсун, мында материалдык-техникалык базаны Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигинин алдындагы Жол чарба департаментинин жол-эксплуатациялык ишканаларына аймактык таандыктыгы боюнча өткөрүп берсин;

-       Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигинин алдындагы Жол чарба департаментинин № 6 автомобиль жолдорунун өндүрүштүк линиялык башкармалыгы Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигинин алдындагы Жол чарба департаментинин Жалал-Абад – Балыкчы автомобиль жол башкармалыгы деп аталсын;

-       эки айлык мөөнөттө:

мекемелерди кайра уюштуруу жана жоюу менен байланышкан
иш-чараларды өткөрүү боюнча тиешелүү комиссияларды түзсүн жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте тиешелүү жол-жоболорду жүргүзсүн;

министрликтин штаттык жайгаштыруусун оптималдаштыруунун жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 22-августундагы № 473 “Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, администрациялык ведомстволорунун жана башка мамлекеттик органдарынын штаттык санынын чеги жөнүндө” токтомуна тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизсин;

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигинин алдындагы Автомобиль, сууда жүрүүчү транспорту жана салмак-габариттик контролдоо агенттиги жөнүндө жобонун тиешелүү долбоорун Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна белгиленген тартипте киргизсин;

ушул токтомдон келип чыгуучу башка чараларды көрсүн.

  1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын
    9-августундагы № 436 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлиги жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү жана толуктоо киргизилсин:

-       жогоруда аталган токтом менен бекитилген башкаруу схемасында:

“Автомобиль жана сууда жүрүүчү транспортунун мамлекеттик агенттиги” жана “Салмак-габариттик контролдоо департаменти” деген позициялар алып салынсын;

“Автомобиль, сууда жүрүүчү транспорту жана салмак-габариттик контролдоо агенттиги” деген позиция менен толукталсын.

  1. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын курулуш, транспорт жана коммуникациялар бөлүмүнө жүктөлсүн.
  2. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып жети күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Премьер-министр                                                              С.Ш.Жээнбеков