КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 4-январындагы № 2 токтому

5 Үчтун айы, 2017

“Кыргыз Республикасындагы калкты социалдык жактан тейлөөнүн негиздери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 79-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. “Кыргыз Республикасындагы калкты социалдык жактан тейлөөнүн негиздери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жактырылсын.

2. Аталган мыйзамдын долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна жиберилсин.

3. Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри аталган мыйзамдын долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде каралган учурда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн расмий өкүлү болуп дайындалсын.

Премьер-министр                                                                   С.Ш.Жээнбеков

              Долбоор

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

“Кыргыз Республикасындагы калкты социалдык жактан тейлөөнүн негиздери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

1-берене

“Кыргыз Республикасындагы калкты социалдык жактан тейлөөнүн негиздери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2002-ж., № 1, 1-бер.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 3-берене төмөнкүдөй мазмундагы отуз үчүнчү абзац менен толукталсын:

“аккредитациялоо – социалдык кызматтын кардарларына социалдык кызматтарды көрсөтүүчү жарым-жартылай стационардык уюмдарды жана социалдык жактан тейлөө мекемелерин баалоо жол-жобосу, анын жыйынтыгы боюнча  аккредитацияланган уюм белгиленген талаптарга шайкеш келишин ырастоочу аккредитациялоо жөнүндө сертификат берилет.”;

2) Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 61-берене менен толукталсын:

“61-берене. Жарым-жартылай стационардык уюмдарды жана социалдык жактан тейлөө мекемелерин аккредитациялоо

Калкты социалдык жактан тейлөө чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарга ылайык социалдык кызматтарды көрсөтүүнүн сапатын камсыз кылуу максатында кардарларга социалдык кызматтарды көрсөтүүчү жарым-жартылай стационардык уюмдары жана социалдык жактан тейлөөчү уюмдары аккредитацияланууга жатат.

Кардарларга  социалдык кызматтарды көрсөткөн жарым-жартылай стационардык уюмдарды жана социалдык жактан тейлөөчү уюмдарды аккредитациялоо тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.”.

2-берене

 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып алты айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга шайкеш келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

             Президенти