КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 4-январындагы № 1 токтому

6 Үчтун айы, 2017

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин күнүн белгилөө жөнүндө

Өлкөнүн өнүгүү процессине мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын салымын белгилеп, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруунун ролун жогорулатуу максатында, Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясынын 2002-жылдын 20-декабрындагы № 57/277 “Мамлекеттик башкаруу жана өнүктүрүү” жөнүндө резолюциясын көңүлгө алуу менен, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. 23-июнь – Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлеринин күнү болуп белгиленсин.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 22-июнундагы № 242 «Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кызматкерлеринин күнүн белгилөө жөнүндө» токтому күчүн жоготту деп таанылсын.

3. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып жети күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Премьер-министр                                                              С.Ш.Жээнбеков