Кыргызстандын ЕАЭБ кошулуусунда Жол картасы тууралуу иш чараларды каржылоого Казакстан тараптан бөлүнө турган сметалык сумма 7 млн АКШ долларынан 41 млн АКШ долларына көбөйдү

18 Жалган куран, 2017

Кыргыз Республикасынын ЕАЭБ кошулуусунда жол картасы тууралуу иш чараларды каржылоого Казакстан тараптан бөлүнө  турган сметалык сумма 7 млн 526 миң АКШ долларынан 41 млн 038 миң АКШ долларына көбөйдү

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Казакстан Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Казакстан Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 26-декабрындагы жардам берүүнүн тартиби жана анын туура пайдаланылышын текшерүүгө алуу тууралуу Протоколуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Казакстан Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы 2016-жылдын 26-декабрында кол коюлган Протоколго техникалык көмөк көрсөтүү тууралуу 2017-жылдын 17-мартында Россияны Федерациясынын Москва шаарында кол коюлду.

Жардам берүүнүн тартиби жана анын туура пайдаланылышын текшерүүгө алуу тууралуу Протокол жардам көрсөтүүдөгү процедураларды кыскартат.

Техникалык жардам көрсөтүү тууралуу Протоколго өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилгенден кийин,  сметалык сумма 41 млн 038 миң АКШ долларына өстү (буга чейин7 млн 526 миң АКШ долларына кол коюлган)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Казакстан Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы 2016-жылдын 26-декабрында кол коюлган ЕАЭБ алкагында экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү тууралуу макулдашылды жана Протоколдор Казакстан Республикасы тарабынан, Кыргыз Республикасынын ЕАЭБ курамына кошулуусунан улам Жол картасына байланыштуу иш чараларды каржылоого техникалык көмөк катары 100 млн АКШ долларын бөлүүгө жөнөтүлдү. Ал каражат бажы инфраструктураларынын объектине жана лабораторияларды модернизациялоого ошондой эле ЕАЭБ алкагындагы манилүү иш чараларга багытталган.

Макулдашууларга жана Протоколго ылайык жардам этабы менен көрсөтүлөт.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын

маалыматтык камсыздоо бөлүмү