Өкмөт “2017-2022- жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасынын региондук саясатынын концепциясын бекитти

1 Чын куран, 2017

Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков “2017-2022- жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасынын региондук саясатынын концепциясын бекитүү тууралуу токтомго кол койду.

2017-2020- жылдардын мезгилине Региондук саясат концепциясынын долбоору конкреттүү калк конуштарын өнүктүрүүнүн деталдаштырылган программаларын даярдоо үчүн базистик конструкцияларды түзүү максатында иштелип чыкты.

Концептуалдык мамиленин болушу бизнеске, инвесторлорго ар кандай тармактарды өнүктүрүүгө, иш чөйрөсүнө жана аныкталган аймактын инфратүзүмдөрүнө карата багыт алуусуна жана түшүнүүсүнө мүмкүндүк берет. Ушул стратегиялык документтин долбоорунда региондорду өнүктүрүүнүн негизги мамилелери, багыттары түзүлдү жана региондорду өнүктүрүүнүн жаңы мамилелери сунушталууда – ал, бардык аймактардын социалдык – экономикалык абалын тегиздөө саясатынан, региондук өнүктүрүүнүн башаты боло турган, атайын тандалып алынган калктуу конуштарды өнүктүрүү аркылуу өз алдынча өнүктүрүү саясатына өтүү. Мындай мамиле, финансылык ресурстардын чектелүү болушун түшүндүрүүдө, ошондуктан, азыркы учурда бардык региондорду бир мезгилде өнүктүрүү мүмкүн эмес.

Ушул Концепцияда алардын базасында өнүктүрүү борборлорун түзүү үчүн 20 сынамык шаарларды жана башка калктуу конуштарды бөлүп алуу каралууда, алар – Бишкек, Ош, Каракол, Балыкчы, Нарын, Кочкор, Токмок, Кара-Балта, Талас, Исфана, Баткен, Кадамжай, Өзгөн, Кара-Суу, Сары-Таш, Таш-Көмүр, Кара-Көл, Жалал-Абад, Кербен, Кочкор – Ата. Кыргыз республикасынын 2009-жылдын 20-июлундагы №241 ченемдик укуктук актылары жөнүндө мыйзамыны ылайык, аталган документтин долбооруна коомдук талкуу өткөрүлдү жана анын жыйынтыгы боюнча кыргыз республикасынын региондук саясатынын концепциясынын долбоору кайрадан иштелип чыкты.

Концепцияны ишке ашыруу эки этапта жүргүзүлөт. Биринчи этабы пилоттук айылдарда бизнес-планды өнүктүрүү ишке ашырылат. Региондук саясаттын негизги максаты – өзүнө өнүгүү борборлорун жана тийиштүү айылдык аймактарды камтыган, негизги аймактардын өнүгүүсүн бир жерде топтоп колдоо аркылуу калктын жашоо сапатын жана бакубатчылыгын жогорулатуу үчүн республикадагы региондордун тездетилген социалдык-экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылуу.   Экинчи этабында Концепция толук масштабда ишке ашырылат.

Кыргыз Респубикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын

маалыматтык камсыздоо бөлүмү