КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 6-июлундагы №424 токтому

13 Теке, 2017

2017-2021-жылдарда Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасын бекитүү жөнүндө 

2021-жылга интеллектуалдык менчик рыногунун иштеши үчүн шарттарды түзүү максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. 2017-2021-жылдарда Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасы (мындан ары – Мамлекеттик программа) тиркемеге ылайык бекитилсин;

2. Мамлекеттик программаны ишке ашыруу үчүн жооптуу министрликтер, административдик ведомстволор, мамлекеттик мекемелер жана уюмдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары анын аткарылышын камсыз кылсын жана отчеттук мезгилден кийинки айдын 5инен кечиктирбестен квартал сайын тиешелүү маалыматты Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматына берсин.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы:

- ушул токтомдон келип чыгуучу зарыл чараларды көрсүн;

- отчеттук мезгилден кийинки айдын 25инен кечиктирбестен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына ар бир жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча Мамлекеттик программаны ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө отчет берсин.

4. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын билим берүү, маданият жана спорт бөлүмүнө жүктөлсүн.

5. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 Премьер-министр                                                                 С.Ш.Жээнбеков