КР Президенттигине талапкерлер мамлекеттик тилди билүүсү боюнча «Кыргызтест» системасы боюнча тестирлөөдөн өтүшөт

17 Теке, 2017

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Кыргыз Республикасынын Президенттик кызматына талапкерлердин «Кыргызтест» системасы боюнча мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоону караган токтом кабыл алды.

Иштелип чыккан система бардык тараптар үчүн, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат ордуна талапкерлерге арналат.  «Кыргызтест» системасы өз ичине төмөнкүдөй деңгээлдерди камтыйт: элементардык  деңгээл (А1), базалык деңгээле (А2), орто деңгээл (В1), ортодон жогору деңгээл (В2), жогорку деңгээл (С1).

Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын контитуциялык Мыйзамынын 51-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын Президенти кызмат ордуна талапкерлер мамлекеттик тилди В2 – «ортодон жогору»  деңгээлинде,  коммуникативдик байланыш түзө билиши  керек, буга мамлекеттик тилди билүүнүн  эки жогорку категориядагы  деңгээли кирет.

«Кыргызтест» системасы боюнча талапкерлерди тестирлөөнү мамлекеттик тилди өнүктүрүү тармагындагы ыйгарым укуктуу орган түзгөн эксперттик комиссия өткөрөт. Төрт субтест боюнча жалпы балл «1. Лексика, грамматика, жазуу», «2. Аудирлөө», «3. Окуу», «4. Сүйлөө» эксперттик комиссия тарабынан коюлат.

«Кыргызтест» системасы эл аралык стандарттарга ылайык иштелип чыккан. Тапшыруу жараяны  баалоодо адам факторун алып салуу үчүн  толугу менен компьютерлештирилген.  Компьютердик система тапшырылган тесттин негизинде  баллдарды объективдүү эсептеп, жыйынтыгын чыгаруусу каралган.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын

маалыматтык камсыздоо бөлүмү