Джумакадыров Темир Курмангазиевич

Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри
(коргоо, коопсуздук, чек ара маселелери)

(Жумакадыров Т.К.)

Өкметке баш ийген мамлекеттик органдардын ишин, мамлекеттик стратегияларды жана программаларды ищке ашыруу боюнча иштерди, ошондой эле тейлеген чөйрөсүндөгү өкмөттөр аралык комиссиялардын иштерин координадиялайт.

Коргоо, коомдук коопсуздук жана укуктук тартип, кылмыштуулукка жана коррупцияга карты күрөшүү маселелерин координадиялайт.

Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешени мыйзамдаштырууга (адалдоого) каршы күрөшүү боюнча иштерди координадиялайт.

Бангизат каражаттарын, психотроптук заттарын жана прекурсорлорду жүгүртүү, аларды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү жаатындагы бирдиктүү саясатты жүргүзүү боюнча иштерди координадиялайт.

Кызматтык кылмыштарды, экономика жана финансы чөйрөсүндөгү кылмыштарды аныктоо, алдын алуу, бөгөт коюу, ачуу жана иликтөө боюнча укук коргоо органдарынын иштерин координадиялайт.

Жазаларды аткаруу тутумунун маселелерин координадиялайт.

Калкты жана аймакты өзгөчө кырдаалдардан коргоо маселелерин координадиялайт.

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасын кайтаруучу жана коргоочу
Өкмөткө баш ийген мамлекеттик органдардын иштерин координадиялайт.

Чек аралык контролдоо, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара режимин бузуулардын алдын алуу жана бөгөт коюу, өлкөнүн эгемендигине жана аймактык бүтүндүгүнө кол салуу маселелерин координациялайт.

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасын делимитациялоо, демаркациялоо жана чек аралык аймактарды өнүктүрүү маселелерин координадиялайт.

Чек ара маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик саясатын жүргүзүүнү, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасы жөнүндө мыйзамдарды сактоону жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери боюнча эл аралык келишимдерден жана макулдашуулардан келип чыккан милдеттенмелерди аткарууну камсыз кылат.

Мамлекеттик стратегияларды жана программаларды ишке ашыруу боюнча ишти, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо чөйрөсүндөгү өкмөттөр аралык комиссиялардын ишин жана чек аралык аймактарды өнүктүрүүнү координациялайт.

Диний экстремизмге каршы аракеттенүү, жарандардын ден соолугуна, адеп-ахлагына, укуктарына жана мыйзамдуу кызыкчылыктарына, конституциялык түзүлүштүн негиздерине, мамлекеттик коопсуздукка зыян же коркунуч келтирген диний уюмдардын иштерине бөгөт коюу маселелери боюнча укук коргоо органдарынын эриш-аркак иштөөсүн камсыз кылат.

Өкмөттүн Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабы менен эриш-аркак иштөөсүн камсыз кылат.

Тейлеген чөйрөлөрүндө мамлекеттик органдардын демилгелерине макулдук берет.

Тейлеген тармактарында Кыргыз Республикасынын Премьер- министри тарабынан дайындоого каралып жаткан талапкерлер боюнча сунуштарды киргизет.

Тейлеген чөйрөлөрүндө маселелерди иштеп чыгуу үчүн жумушчу топторду түзөт.