Абдылдаева Айнур Нуралиевна

Класстык чени: Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын 3-класстагы
мамлекеттик  кеӊешчиси
Туулган жылы: 1976-жылдын 07-июлу
Туулган жери: Бишкек шаары
Улуту: кыргыз
Жарандыгы: Кыргыз Республикасы
Билими: жогорку
1999-жылы Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетин
бүтүргөн,адистиги: «Колдонмо математика»;  2007-жылы
Кыргыз Мамлекеттик Юридикалык Академиясын бүтүргөн, адистиги:
«Юриспруденция»
Сүйлөгөн тилдери: кыргыз, орус, англис

ЭМГЕК ЖОЛУ

Мекеменин, ишкананын, уюмдун аталышы Ээлеген кызматы
2000-жылдын январынан тартып 2000-жылдын июнуна чейин Кыргыз Республикасынын Президентинин иш башкармалыгы Инспектор
2000-жылдын июнунунан тартып 2001-жылдын февралына чейин Кыргыз Республикасынын Президентинин иш башкармалыгы ЭВМ оператору
2001-жылдын  февралынан 2003-жылдын майына чейин Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Аппараты Юридикалык бөлүмдүн референти
2003-жылдын майынан 2005-жылдын ноябрына чейин Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Аппараты Юридикалык бөлүмдүн эксперти
2005-жылдын ноябрынан 2006-жылдын августуна чейин Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Аппараты Жарандардын кайрылуулары менен иштөө боюнча бөлүмдүн эксперти
2006-жылдын августунан 2007-жылдын мартына чейин Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Аппараты Юридикалык бөлүмдүн эксперти
2007-жылдын мартынан  2009-жылдын январына чейин Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Аппараты Укуктук экспертиза бөлүмүнүн эксперти, мыйзамдарды систематизациялоо
жана кодификация сектору
2009-жылдын январынан 2009-жылдын ноябрына чейин Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты Укуктук камсыздоо жана кадр кызматы бөлүмү,   Укуктук анализ жана
экспертиза секторунун эксперти
2009-жылдын ноябрынан 2010-жылдын майына чейин Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты Өкмөттүк чечимдерди даярдоо бөлүмүнүн башчысынын орун басары
2010-жылдын майынан 2010-жылдын августуна чейин Кыргыз Республикасынын Убактылуу өкмөтүнүн Аппараты Административдик камсыздоо бөлүмүнүн башчысынын орун басары
2010-жылдын августунан 2010-жылдын декабрына чейин Кыргыз Республикасынын Президентинин  администрациясы Жыйындарды даярдоо бөлүмүнүн башчысы
2010-жылдын декабрынан 2015-жылдын апрелине чейин Кыргыз Республикасынын Президентинин  Аппараты Канцелярия башчысы
2015-жылдын апрелинен 2017-жылдын июнуна чейин Чүй-Бишкек Юстиция башкармалыгы Начальник
2017-жылдын июнунан тартып Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги Статс-катчы