Чолпонбаев Космосбек Сариевич

Туулган жери: Кыргыз  Республикасы, Ысык-Көл обл., Ак-Суу р-ну, Ичке-Жергез а.

Туулган датасы: 1963-жыл 29-январь.

Билими:  Алма-Ата мамлекеттик медициналык институтунун фармацевтика факультетин мыкты деген баага бүтүргөн (1980-1985-жж.), адистиги – фармация.

Экинчи жогорку билими – юрист (2011-жылы  КМЮА)

Илимий даражасы жана наамы:    фармацевтика илимдеринин доктору, профессор.

Басылмалары: 4 монографиясы, 107 илимий эмгеги, 5 окуу китеби жана 26 методикалык сунуштары бар.

Эмгек жана илимий-педагогикалык ишмерлигинин негизги этаптары:

1985-1987-жж..  Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунда Фармацевтикалык химия жана дары формаларынын технологиялары кафедрасынын ассистенти;

1987-1990-жж..  И.М. Сеченов ат. Москва медициналык академиясынын органикалык химия кафедрасынын аспиранты;

1990-1992-жж.. Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунда Фармацевтикалык химия жана дары формаларынын технологиялары кафедрасынын улук окутуучусу;

1992-1994-жж..  «Кыргызфарминдустрия» Мамконцернинин Стандартташтыруу жана дары каражаттарынын сапатын контролдоо илимий-өндүрүштүк борборунун  директору;

1994-1997-жж.. «Кыргызфармимпэкс» илимий-өндүрүштүк фирмасынын генералдык директору;

1997-ж.         КР Саламаттык сактоо министрлигинин Дары каражаттары жана медициналык техника боюнча башкармалыгынын начальниги;

1997-2002-жж.. Дары менен камсыздоо жана медициналык техника департаментинин директорунун орун басары – КР Саламаттык сактоо министрлигинин Дары каражаттарынын жана медициналык техникалардын сапатын контролдоо башкармалыгынын начальниги;

2002 –2010-жж.. И.К. Ахунбаев ат. Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунун профессор Матыев Э.С. ат. Фармацияны, дары каражаттарынын технологияларын башкаруу жана экономика кафедрасынын башчысы;  И.К. Ахунбаев ат. Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунун окутуу-тарбиялоо иштери жана мамлекеттик тил боюнча проректору;

2010-2018 жж.  И.К. Ахунбаев ат. Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунун профессор Матыев Э.С. ат. Фармацияны, дары каражаттарынын технологияларын башкаруу жана экономика кафедрасынын башчысы.

 Коомдук иштери: КР Саламаттык сактоо министрлигинин Коомдук байкоочу кеңешинин төрагасы болгон.