Истамов Болотбек Сапарбекович

1968-жылдын 24-октябрында туулган.
Билими жогору. 1992-жылы «экономист» адистиги боюнча Кыргыз
Мамлекеттик Университетин аяктаган.

Эмгек ишмердиги:
9.1992 – 8.1993 -жж. Чүй областтык экономика жана каржы
башкармалыгы, АУПту жана укук коргоо органдарын каржылоо бөлүмү,
биринчи категориядагы экономист;

8.1993 – 05.1994-жж. Кыргыз Республикасынын Экономика жана каржы
министрлиги, мамлекеттик аппратты каржылоо бөлүмү, жетектөөчү адис;

5.1994 – 09.1994-ж. Кыргыз Республикасынын Каржы министрлиги,
мамлекеттик аппараттын чыгымдарын жакшыртуу жана прогноздоо
бөлүмү;

9.1994 – 9.1995 -ж. АКБ «Кыргызстан», Инвестициялардын жана
коммерциялык ишмердиктин район аралык бөлүмү, ага специалист;

10.1995 – 11.1996-жж. Кыргыз Республикасынын Каржы министрлиги,
мамлекеттик аппараттын чыгымдарын жакшыртуу жана прогноздоо бөлүмү,
жетектөөчү адис;

11.1996 – 05.1997-жж. Кыргыз Республикасынын Каржы министрлиги,
мамлекеттик аппараттын чыгымдарын жакшыртуу жана прогноздоо бөлүмү
башкы специалист;

5.1997 – 03.2001-жж. Кыргыз Республикасынын Каржы министрлиги,
мамлекеттик аппаратты каржылоо жана административдик реформалар
бөлүмү, бөлүмдүн начальнигинин орун басары;

3.2001 – 11.2002 -жж. Кыргыз Республикасынын Каржы министрлиги,
башкаруу органдарынын бөлүмү, бөлүм башчы;

11.2002 – 7.2004 -жж. Кыргыз Республикасынын Каржы министрлиги,
Мамлекеттик сектор бөлүмү, башкы специалист;

7.2004 – 2.2006 -жж. Кыргыз Республикасынын Каржы министрлиги,
Мамлекеттик сектор бөлүмү, бөлүм башчы;

2.2006 – 07.2007-жж. Кыргыз Республикасынын Экономика жана каржы
министрлиги, Мамлекеттик секторду реформалоо бөлүмү, бөлүм башчы;

7.2007 – 12.2008-жж. Кыргыз Республикасынын Каржы министрлиги,
мамлекеттик башкаруу системасындагы чыгымдар саясаты Башкармалыгы,
башкарманын начальниги;

12.2008 – 09.2009-жж. Кыргыз Республикасынын Каржы министрлиги,
мамлекеттик аппаратты каржылоо саясаты башкармалыгы, башкарманын
начальниги;

8.2009 – 02.2011-жж. Кыргыз Республикасынын Каржы министрлиги,
Мамлекеттик аппаратты каржылоо саясаты башкармалыгы, башкы
башкармалыктын начальнигинин орун басары;

2.2011 – 8.2011 -жж. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин
Аппараты, Бюджет жана каржылар боюнча Комитеттин Бөлүмү, бөлүм
башчынын орун басарынын милдетин аткаруучу;

8.2011 – 3.2012 -жж. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин
Аппараты, Бюджет жана каржылар боюнча Комитеттин Бөлүмү, бөлүм
башчынын орун басары;

3.2012 – 06.2012-жж. Кыргыз Республикасынын каржы министрлиги,
Борбордук казначейлик, департаменттин директорунун орун басары;

6.2012 – 10.2013-жж. Кыргыз Республикасынын каржы министрлиги,
Мамлекеттик аппараттын башкарманын начальниги;

10.2013 – 6.2015 -жж. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу
Мамлекеттик Бажы кызматы, Пландоо жана каржылоо бөлүмү,
башкармалыкта бөлүм башчы;

11.2018 – 07.2019-жж. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты,
каржылар жана насыялык саясат бөлүмү, эксперт;

7 2019 – азыркы учурга чейин Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
Аппараты, Каржылар жана насыялык саясат бөлүмү, бөлүм башчы.