Распределение обязанностей

Кыргыз Республикасынын
Премьер-министринин 2013-
жылдын 20-мартындагы
N 95 буйругу менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин, биринчи вице-премьер-министринин жана вице-премьер-министрлеринин ортосунда МИЛДЕТТЕРДИ БӨЛҮШТҮРҮҮ

(КР Премьер-министринин 2013-жылдын 28-июнундагы N 302 буйругунун редакциясына ылайык)

1. Кыргыз Республикасынын Премьер-министри (Исаков С.Дж.)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ишине жалпы жетекчилик жана контролдоо жүргүзөт, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министрлеринин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө баш ийген органдардын ишин координациялайт.

Мамлекеттик эгемендикти, аймактык бүтүндүктү коргоо, конституциялык түзүлүштү сактоо боюнча чараларды, ошондой эле улуттук коопсуздук боюнча чараларды ишке ашырууну камсыз кылат.

Юстиция, Тышкы саясатты ишке ашыруунун, республикалык бюджеттин кирешелер жана чыгашалар боюнча аткарылышын контролдоо маселелерин координациялайт.

Мамлекеттик социалдык камсыздандыруунун бюджетинин аткарылышын контролдоо маселелерин координациялайт.

Отун-энергетикалык комплекси; мамлекеттик мүлк объекттерин башкаруунун мамлекеттик саясаты маселелерин координациялайт.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ишин координациялайт.

Мыйзамдуулукту, жарандардын эркиндигин жана укуктун сакталышын камсыз кылат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши, Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана Кыргыз Республикасынын жергиликтүү соттору, Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени) менен эриш-аркак иштөөсүн камсыз кылат.
Мамлекеттик органдардын демилгесине макулдук берет.

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин компетенциясына кирген кадр маселелери боюнча чечимдерди кабыл алат.

Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министринин жана вице-премьер-министрлеринин ортосунда милдеттерди бөлүштүрөт.

2. Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри (Абдыгулов Т.С.)
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө баш ийген мамлекеттик органдардын ишин, мамлекеттик стратегияларды жана программаларды ишке ашыруу боюнча ишти, ошондой эле тейлеген чөйрөдөгү өкмөттөр аралык комиссиялардын ишин координациялайт.

Экономиканы өнүктүрүүнү анализдөө, болжолдоо жана пландоо; тышкы экономикалык иш; өлкөнү өнүктүрүү стратегиясын иштеп чыгуу; техникалык жөнгө салуу; инвестициялык, фискалдык, финансылык, тарифтик саясатты жүргүзүүнү камсыз кылуу; антимонополдук саясат жана атаандаштыкты өнүктүрүү; финансы рыногун өнүктүрүү маселелерин координациялайт.

Администрациялык реформаны жүргүзүүнүн, мамлекеттик башкаруу системасын оптималдаштыруу жана аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын ишинин натыйжалуулугун күчөтүү, мамлекеттик жана муниципалитеттик кызмат көрсөтүү системасын оптималдаштыруу бөлүгүндөгү маселелерин координациялайт.

Интеллектуалдык менчикти жана салттуу билимдерди коргоо жаатындагы бирдиктүү мамлекеттик саясатты камсыздоо, мамлекеттик ишканалардын жана мамлекеттин үлүшү бар акционердик коомдордун ишин; эркин экономикалык аймактардын иштөөсүнүн маселелерин координациялайт.

Байланыштын; кендерди жана минералдык ресурстарды пайдалануу маселелерин координациялайт.

Лицензиялык-уруксат берүү системасын оптималдаштыруу, бюджеттик саясат маселелери бар өнүктүрүүнүн тармактык программаларын координациялоо, аткаруу бийлигинин органдарынын ишин каржылоодо программалык-долбоордук негиздерге өтүү маселелерин тейлейт.

Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө, салык жана бажы, бажылык эмес төлөмдөрү жана алымдары чөйрөсүндөгү иштерди координациялайт.

Өлкөдөгү жагдайды, улуттук долбоорлордун ишке ашырылышын баалоо боюнча мониторингди, аналитикалык жана маалыматтык ишти координациялайт.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын финансы-кредиттик мекемелер менен эриш-аркак иштөөсүн камсыз кылат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Эсеп палатасы, Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети, Кыргыз Республикасынын Соода-өнөр жай палатасы менен эриш-аркак иштөөсүн камсыз кылат.

Евразиялык экономикалык шериктештиктин мүчө мамлекеттери Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигинин, Шанхай кызматташтык уюмунун, Экономикалык кызматташтык уюмунун катышуучу мамлекеттери менен, ошондой эле башка өлкөлөр, эл аралык өнүктүрүү агенттиктери, эл аралык экономикалык уюмдар менен кызматташтыкты камсыз кылат.

Тейлеген чөйрөлөрүндө мамлекеттик органдардын демилгелерине макулдук берет.

Тейлеген тармактарында Кыргыз Республикасынын Премьер-министри дайындай турган талапкерлер боюнча сунуштарды киргизет.

Тейлеген чөйрөлөрдө маселелерди иштеп чыгуу үчүн жумушчу топторду түзөт.

3. Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри (Джумакадыров Т.К.)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө баш ийген мамлекеттик органдардын ишин, мамлекеттик стратегияларды жана программаларды ишке ашыруу боюнча ишти, ошондой эле тейлеген чөйрөлөрдөгү өкмөттөр аралык комиссиялардын ишин координациялайт.

Коргонуу, коомдук коопсуздук жана укуктук тартип, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү маселелерин координациялайт.

Чек араларды делимитациялоо маселелерин координациялайт.

Жаза аткаруу маселелерин координациялайт.

Калкты жана аймактарды өзгөчө кырдаалдардан коргоо маселелерин координациялайт.

Терроризмди (экстремизмди) финансылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешени мыйзамдаштырууга (адалдоого) каршы күрөшүү боюнча ишти координациялайт.

Баңги зат каражаттарын, психотроптук заттарын жана прекурсорлорду жүгүртүү, аларды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү жаатындагы бирдиктүү саясатты жүргүзүү боюнча ишти координациялайт.

Экономикалык кылмыштарды, экономика жана финансы чөйрөсүндөгү кызматтык кылмыштарды табуу, алдын алуу, бөгөт коюу, ачуу жана иликтөө боюнча укук коргоо органдарынын ишин координациялайт.

Жарандардын ден соолугуна, адеп-ахлагына, укуктарына жана мыйзамдык кызыкчылыктарына, конституциялык түзүлүштүн негиздерине, мамлекеттик коопсуздукка зыян келтирген же коркунуч келтирген диний уюмдардын ишине бөгөт коюу маселелери боюнча укук коргоо органдарынын эриш-аркак иштөөсүн камсыз кылат.

Тейлеген чөйрөлөрүндө мамлекеттик органдардын демилгелерине макулдук берет.

Тейлеген тармактарында Кыргыз Республикасынын Премьер-министри дайындай турган талапкерлер боюнча сунуштарды киргизет.

Тейлеген чөйрөлөрдө маселелерди иштеп чыгуу үчүн жумушчу топторду түзөт.

4. Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри (Зилалиев Д.Т.)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө баш ийген мамлекеттик органдардын ишин, мамлекеттик стратегияларды жана программаларды ишке ашыруу боюнча ишти, ошондой эле тейлеген чөйрөдөгү өкмөттөр аралык комиссиялардын ишин координациялайт.

Өнөр жайдын жана турак жай-коммуналдык чарбанын; автомобиль жолдорун жана темир жолдорду куруунун, оңдоонун жана күтүүнүн; коммуникация; мамлекеттик жана мобилизациялык резервдердин материалдык баалуулуктарын топтоо, сактоо жана пайдалануу; курулуш жана региондук өнүктүрүү; ветеринариялык жана фитосанитариялык коопсуздук; экологиялык жана техникалык коопсуздук, мамлекеттик каттоо маселелери боюнча контролдоо жана көзөмөлдөө маселелерин координациялайт.
Этностор аралык мамиле, республиканын административдик-түзүлүш системасын реформалоо, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын иши, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өткөрүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу бөлүгүндөгү иштеринин маселелерин координациялайт.

Мамлекеттик агрардык саясатты жүргүзүүнү жана агроөнөр жай комплексин өнүктүрүүнү; жер реформасын; курчан турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасынын; суу ресурстарын башкаруу саясатын жүргүзүүнү камсыз кылуу.

Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын Ош жана Жалал-Абад шаарларынын, июнь окуяларында жабыр тарткан Ош жана Жалал-Абад облустарынын калктуу конуштарынын инфраструктурасын жана турак жай фондун калыбына келтирүү маселелери боюнча макулдашылган жана координацияланган ишин камсыз кылат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы менен эриш-аркак иштөөсүн камсыз кылат.

Тейлеген чөйрөлөрүндө мамлекеттик органдардын демилгелерине макулдук берет.

Тейлеген тармактарында Кыргыз Республикасынын Премьер-министри дайындай турган талапкерлер боюнча сунуштарды киргизет.

Тейлеген чөйрөлөрдө маселелерди иштеп чыгуу үчүн жумушчу топторду түзөт.

5. Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри (Султанбекова Ч.А.)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө баш ийген мамлекеттик органдардын ишин, мамлекеттик стратегияларды жана программаларды ишке ашыруу боюнча ишти, ошондой эле тейлеген чөйрөдөгү өкмөттөр аралык комиссиялардын ишин координациялайт.

Басма-сөз жана теле берүү, маалыматтык саясат, социалдык саясат, социалдык кепилдиктер жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу; пенсиялык камсыздандыруу, миграция, эмгек, ишке орноштуруу, үй-бүлө, балдар, жаштар; санитардык көзөмөл, билим берүү, илим, спорт, саламаттык сактоо чөйрөлөрүндөгү; этностук өнүктүрүү системалары; гендердик саясат; маданиятты өнүктүрүү; 2010-жылдын апрель, май, июнь окуяларында жабыр тарткандарга социалдык кепилдик берүү жана колдоо көрсөтүү; жогорку квалификациядагы илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды аттестациялоо боюнча иштер маселелерин координациялайт.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы, Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы, “Кыргызстан элдеринин ассамблеясы” коомдук бирикмелеринин ассамблеясы, Кыргызстан профсоюздар федерациясы, жалпыга маалымдоо каражаттары, жарандык коомчулук менен эриш-аркак иштөөсүн камсыз кылат.

Тейлеген чөйрөлөрүндө мамлекеттик органдардын демилгелерине макулдук берет.

Тейлеген тармактарында Кыргыз Республикасынын Премьер-министри дайындай турган талапкерлер боюнча сунуштарды киргизет.

Тейлеген чөйрөлөрдө маселелерди иштеп чыгуу үчүн жумушчу топторду түзөт.

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2013-жылдын 20-мартындагы N 95 буйругу менен
бекитилген

Ишин Кыргыз Республикасынын Премьер-министри, биринчи вице-премьер-министри жана вице-премьер-министрлери тейлеген жана координациялаган мамлекеттик органдардын жана башка уюмдардын
ТИЗМЕСИ
(КР Премьер-министринин 2013-жылдын 28-июнундагы N 302 буйругунун редакциясына ылайык)

1. Кыргыз Республикасынын Премьер-министри (Исаков С.Дж.)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ишине жалпы жетекчилик кылат жана контролдойт.
Төмөнкүлөрдүн ишин координациялайт:
Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин;
Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин;
Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин, мамлекеттик бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүктөрүн контролдоо бөлүгүндө;
Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министрлигинин;
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондунун;
Кыргыз Республикасынын Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун;
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн.

2. Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри (Абдыгулов Т.С.)

Төмөнкүлөрдүн ишин координациялайт:
Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин;
Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин ыйгарым укуктарына кирбеген бөлүгүндө;
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик байланыш агенттиги;
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин;
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттигинин;
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын;
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматынын;
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын;
Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын;
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик ишканаларынын жана мамлекеттин үлүшү бар акционердик коомдордун.

3. Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри (Джумакадыров Т.К.)

Төмөнкүлөрдүн ишин координациялайт:
Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин;
Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин;
Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин;
(Бешинчи абзац КР Премьер-министринин 2013-жылдын 28-июнундагы N 302 буйругуна ылайык күчүн жоготту)
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин;
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматынын;
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Баңгизаттарды контролдоо боюнча мамлекеттик кызматынын;
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын;
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын (финансылык полициянын);
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын;
(Он экинчи абзац КР Премьер-министринин 2013-жылдын 28-июнундагы N 302 буйругуна ылайык күчүн жоготту)

4. Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри (Зилалиев Д.Т.)
Төмөнкүлөрдүн ишин координациялайт:
Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин;
Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин;
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин;
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги;
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги;
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын;
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринариялык жана фитосанитариялык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын;
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын;
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик материалдык резервдер фондусунун;
жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын.

5. Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри (Султанбекова Ч.А.)
Төмөнкүлөрдүн ишин координациялайт:
Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин;
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин;
Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин;
Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин;
Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин;
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин;
Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын;
Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунун;
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондусунун;
“Слово Кыргызстана” басма үйүнүн;
“Кыргыз Туусу” басма үйүнүн;
“Эркин Too” гезитинин;
Кыргыз Республикасынын “Коомдук телеберүү – ЭлТР” телерадиоберүү компаниясынын.