Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн тутумун оптималдаштыруу

- Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри;

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү стандартташтыруу;

- Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү оптималдаштыруу боюнча ведомстволор аралык комиссиянын иштери