Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын ишин баалоо

- Мамлекеттик органдардын ишинин натыйжалуулугун баалоо;

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, 2012-жылдын 17-февралы N 105

Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун баалоо жөнүндө

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 18-июлундагы N 507, 2012-жылдын 12-октябрындагы N 712, 2013-жылдын 25-мартындагы N 147, 2013-жылдын 9-апрелиндеги N 180, 2013-жылдын 2-октябрындагы N 542, 2014-жылдын 18-апрелиндеги № 223 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн программасын ишке ашыруу боюнча аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугуна системалуу баалоо жүргүзүү жана жетекчилеринин жоопкерчилигин күчөтүү, ошондой эле түпкү натыйжаларга жетишүүгө багыт алуу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 25-мартындагы N 147 токтомунун редакциясына ылайык)

1. Төмөнкү тиркелгендер бекитилсин:

- Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун баалоо үчүн базалык көрсөткүчтөрдүн тизмеси (1-тиркеме);

- Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин баалоонун методикасы (2-тиркеме);

- Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине “Калктын ишеним индекси” жөнүндө жобо (3-тиркеме);

- Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине калктын ишеним деңгээлин аныктоо боюнча типтүү анкета (4-тиркеме).

1-1. Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги:

- Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарына жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына алардын ишинин натыйжалуулугун баалоо критерийлерин өркүндөтүү боюнча усулдук жардам көрсөтөөрү;

- жогоруда аталган Методиканы практикалык колдонуу боюнча нускамалык материалдарды иштеп чыгаары жана бекитээри белгиленсин;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун баалоо боюнча иштерди жүргүзүү үчүн каржылоонун зарыл болгон көлөмүн аныктайт.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 25-мартындагы N 147, 2014-жылдын 18-апрелиндеги № 223 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

2. Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги эки айлык мөөнөттө:

- отчеттуулуктун унификацияланган формаларын белгиленген тартипте иштеп чыксын жана бекитсин:

1) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн программасын ишке ашыруу;

2) Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин баалоо;

3) Кыргыз Республикасынын, аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин баалоо үчүн Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин отчеттук мезгил боюнча баяндамалары;

- Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин баалоо боюнча бириктирилген отчетту жыл сайын 15-февралга карата Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына берип турсун.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 25-мартындагы N 147 токтомунун редакциясына ылайык)

Караңыз:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 18-майындагы N 201-б (Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иш-аракеттерин баалоо боюнча отчеттуулуктун бир түргө келтирилген формалары бекитүү тууралу) буйругу;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 1-октябрындагы N 474-б (2012-жылга карата аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттарынын, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларынын ишинин натыйжалуулугун баалоо үчүн базалык көрсөткүчтөрдүн салмагынын жана сандык маанисинин тизмесин бекитүү тууралу) буйругу

3. Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери (макулдашуу боюнча):

- өздөрүнүн ведомстволук жана аймактык бөлүктөрүнүн ишин баалоо үчүн көрсөткүчтөрдү бир айлык мөөнөттө бекитишсин;

- ушул токтомдун 1-пунктуна ылайык бекитилген көрсөткүчтөрдү өнүктүрүүнүн тармактык жана региондук программаларына киргизүүнү камсыз кылышсын;

- квартал сайын, отчеттук кварталдан кийинки айдын 25ине чейин, отчеттук мезгил үчүн иш жүзүндө жетишилген көрсөткүчтөрдүн маанилери жөнүндө баяндамаларды берип турушсун:

- аткаруу бийлигинин органдары, Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары – Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттары, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары – Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусун өнүктүрүү маселелери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга;

- өткөрүлүп жаткан жана пландалган иштер жөнүндө, ошондой эле көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызматтар жөнүндө толук маалыматты өлкөнүн жарандарына берүү максатында ведомстволук веб-сайттардын маалымдуулугун арттырууну камсыз кылышсын.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 12-октябрындагы N 712, 2013-жылдын 25-мартындагы N 147 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

3-1. Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдары жана Бишкек, Ош шаарларынын мэриялары жыл сайын, 25-январга чейин Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине отчеттук мезгилге (кварталдарга) карата отчеттук жылдын кийинки жылга базалык көрсөткүчтөрдүн пландалган сандык маанилери жөнүндө маалымат берип турушсун.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 25-мартындагы N 147 токтомунун редакциясына ылайык)

3-2. Кыргыз Республикасынын облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бир жылда иш жүзүндө жетишкен көрсөткүчтөрдүн маанилери жөнүндө баяндамаларын жалпылоонун жана талдоонун негизинде ар жыл сайын, 25-январга чейин Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусун өнүктүрүү маселелери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга отчеттук мезгилге (кварталдарга) карата отчеттук жылдын кийинки жылга базалык көрсөткүчтөрдүн пландалган сандык маанилери жөнүндө маалымат берип турушсун.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 25-мартындагы N 147 токтомунун редакциясына ылайык)

4. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине түрткү берүү максатында айыл өкмөттөрүнүн арасында “Эң мыкты айыл өкмөтү” наамына жалпы мамлекеттик конкурс төмөнкү байге фонду менен уюштурулсун:

1-орун үчүн – 3,0 млн. сом;

2-орун үчүн – 2,0 млн. сом;

3-орун үчүн – 1,0 млн. сом.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 9-апрелиндеги N 180 токтомунун редакциясына ылайык)

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети (макулдашуу боюнча) 2012-2013-жылдар статистикалык иштердин планында Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине карата калктын ишениминин деңгээлин өлчөө үчүн сурамжылоо жүргүзүү боюнча иш-чараларды караштырсын.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 25-мартындагы N 147 токтомунун редакциясына ылайык)

6. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги Кыргыз Республикасынын 2013-жылга республикалык бюджети жана 2014-2015-жылдарга болжол жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүдө төмөнкүлөрдү белгиленген тартипте караштырсын:

- Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине карата калктын ишениминин деңгээлин өлчөө боюнча сурамжылоо жүргүзүү үчүн каражаттарды;

- жылдын жыйынтыгы боюнча ушул токтомдун 4-пунктуна ылайык конкурстардын жеңүүчүлөрүн сыйлоо үчүн каражаттарды.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 25-мартындагы N 147 токтомунун редакциясына ылайык)

7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 20-майындагы N 312 “Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин органдарынын иштеринин натыйжалуулугуна баалоо жүргүзүү жөнүндө” токтому күчүн жоготту деп эсептелсин.

8. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын аткаруу бийлигинин тиешелүү мамлекеттик органдарын тескеген түзүмдүк бөлүмчөлөрүнө тапшырылсын.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 25-мартындагы N 147 токтомунун редакциясына ылайык)

9. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри Ө.Бабанов

1-тиркеме

“Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун баалоо үчүн базалык көрсөткүчтөрдүн жана сандык маанилеринин
ТИЗМЕГИ

(КР Өкмөтүнүн  2014-жылдын 18-апрелиндеги № 223 токтомунун редакциясына ылайык)

Көрсөткүчтөрдүн аталышы

Көрсөткүчтүн сандык мааниси

Квартал боюнча сандык маани

I

II

III

IV

Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдары

1. Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги

1

ИДПдагы тикелей инвестициялардын үлүшүн көбөйтүү, %

13,1

14,6

10,6

14,6

12,7

2

Тышкы соода жүгүртүүдө экспорттун көлөмүн көбөйтүү, млн. АКШ долл.

2100,0

203,0

317,0

390,

1190,0

3

Мамлекеттик менчиктен кирешенин көлөмүн көбөйтүү, млн.сом

2798,2

46,4

2231,7

517,1

3,0

4

ИДПдагы кен казып алуу тармагынын үлүшүн көбөйтүү (Кумтөрдү эсепке албаганда), %;

1

-

0,3

0,3

0,3

5

ИДПнын түзүмүндө чакан жана орто ишканалардын үлүшүн көбөйтүү, %

34,5

-

34,4

34,7

35,0

6

Көмүскө экономиканын деңгээлин 35%га чейин азайтуу, %

35

-

-

35

35

7

Берилген лицензиялардын жана жүйөлүү баш тартуулардын суммасынын лицензия алууга түшкөн арыздардын жалпы санына катышын көбөйтүү (“унчукпоо-макулдуктун белгиси” принциби боюнча лицензиялоо учурларын аныктоо)”, %

100

100

100

100

100

8

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши бекиткен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Программасында каралган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын иштеп чыгуу жана кабыл алуу, %

100

100

100

100

100

2. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги

1

Республикалык бюджеттин таңсыктыгын токтотуу, ИДПга карата %

4,8

-

1,4

2,7

4,8

2

Мамлекеттик карызды толук жана өз убагында тейлөөнү камсыз кылуу, %

100

100

100

100

100

3

Бюджеттин киреше бөлүгүн аткарууну жана өнүктүрүү бюджетинин каражаттарын өздөштүрүүнү эске алуу менен республикалык бюджет жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык бекитилген пландуу көрсөткүчтөргө жараша өнүктүрүү бюджетин аткаруу, %

100

100

100

100

100

4

Министрликтер жана ведомстволор билдирген сумманын көлөмүнөн корголгон беренелер боюнча өз убагында жана толук аткаруу, %

100

100

100

100

100

5

Бюджеттик ссудаларды жана чет өлкөлүк насыяларды (миң сом) кайтарып берүүнү камсыз кылуу

2120743,9

502627,1

669255,5

467346,0

481515,3

6

Программалык бюджеттештирүүгө этап-этабы менен өтүү процессин ишке ашырууну камсыз кылуу (министрликтердин жана ведомстволордун саны – 14)

14

-

14

-

-

7

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши бекиткен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Программасында каралган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын иштеп чыгуу жана кабыл алуу, %

100

100

100

100

100

3. Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министрлиги

1

Иштетүүчү өнөр жайдын өсүш темпин камсыз кылуу, %

123,8%

-

23,9%

37,2%

37,4%

2

Электр энергиясын иштеп чыгарууну камсыз кылуу, % (миң кВт/с)

100%
(13852,0 кВт/с)

-

16,7%
(2316,8 кВт/с)

17,8%
(2469,4 кВт/с)

29,8%
(4124,8 кВт/с)

3

Авариялык өчүрүүлөрдүн санын (өчүрүүлөрдү) кыскартуу, %

14%
(1523 авариялык өчүрүү)

-

2,9%
(317 авариялык өчүрүү)

2,2%
(236 авариялык өчүрүү)

2,3%
(254 авариялык өчүрүү)

4

Өнөр жайга инвестицияларды тартуу (анын ичинде энергетикага), млн.сом

404,3

-

25,5

-

250,0

5

Энергетикалык объекттерди пайдаланууга киргизүү, бирдик

9

-

1

-

6

6

Бөлүштүрүүчү электр компанияларынын электр энергиясын жоготуунун жалпы деңгээлин азайтуу, %

18,0%

-

12,5%

11,3%

19,7%

7

Берилген электр энергия үчүн төлөмдөрдү жыйноонун максималдуу деңгээлин камсыз кылуу, %

98,03%

-

106,7%

99,9%

99,9%

8

Берилген лицензиялардын жана жүйөлүү баш тартуулардын суммасынын лицензия алууга түшкөн арыздардын жалпы санына катышын көбөйтүү (“унчукпоо-макулдуктун белгиси” принциби боюнча лицензиялоо учурларын аныктоо), %

100

100

100

100

100

9

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши бекиткен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Программасында каралган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын иштеп чыгуу жана кабыл алуу,%

100

100

100

100

100

4. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлиги

1

Азык-түлүк коопсуздугунун деңгээлине жетүү (экспортту-импортту эске алуу менен орточо физиологиялык ченем боюнча), %:
- дан-эгиндерине кайра эсептегенде нан азыктарына;

123,3

123,3

- жаңы картошкага;

100,5

100,5

- жашылчаларга жана бакча өсүмдүктөрүнө;

128,3

128,3

- мөмө-жемиштерге жана жер-жемиштерге;

25,3

25,3

- союлган салмагына кайра эсептелген этке;

74,6

74,6

- чийки сүткө;

110,9

110,9

-  кантка;

64,5

64,5

- жумурткага;

43,6

43,6

- өсүмдүк майына

97,0

97,0

2

Өткөн жылга салыштырганда айыл чарба продукциясынын дүң чыгарылышын (ИДП) көбөйтүү %га (салыштырмалуу бааларда)

1,6

-

0,7

1,4

1,6

3

Өткөн жылга салыштырганда суусундуктарды кошкондо (ИФО) тамак-аш продуктуларын өндүрүүнү көбөйтүү, %га

3,3

-

1,0

3,0

3,3

4

Айдоого пайдаланылуучу аянттарды көбөйтүү (өткөн жылга салыштырганда) миң гектарга

8,3

-

6,3

-

2,0

5

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши бекиткен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Программасында каралган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын иштеп чыгуу жана кабыл алуу, %

100

100

100

100

100

5. Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги

1

Автомобиль транспорттору менен жүргүнчү ташуунун көлөмүн көбөйтүү (өткөн жылга салыштырганда), %

101,7

-

103,1

101,5

101,5

2

Автомобиль транспорттору менен жүк ташуунун көлөмүн көбөйтүү (өткөн жылга салыштырганда), %

102,1

-

105,3

101,1

101,1

3

Жалпы пайдалануудагы жолдордун жалпы узундугунда минималдуу жумушчу стандарттарына ылайык жалпы пайдалануудагы жолдордун үлүшүн көбөйтүү (эл аралык автотранспорттук коридорлорду кошпогондо, 16290,4 км), %

2,3

-

0,58

1,42

0,3

4

Эл аралык автотранспорттук коридорлордун жолдорунун жалпы узундугунда (2334 км) ченемдик талаптарга ылайык келген эл аралык автомобиль жолдорунун үлүшүн көбөйтүү, %

3,64

-

1,2

1,5

0,94

5

Транспорт жана коммуникациялар чөйрөсүнө инвестицияларды тартуу, млн. АКШ долл.

25,5

-

20

5,5

-

6

Жаңы аба каттамдарын ачуу

7

-

6

0

1

7

Өткөн жылга салыштырганда байланыш кызмат көрсөтүүлөрүнүн көлөмүн көбөйтүү, мында кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы көлөмү өткөн жылга карата % менен млн. сом/ өсүштү түзөт

22866,4/
109,4%

-

12187,8/
118,3%

17713,6/
104,4%

22866,4/
109,4%

8

Берилген лицензиялардын жана жүйөлүү баш тартуулардын суммасынын лицензия алууга түшкөн арыздардын жалпы санына катышын көбөйтүү (“унчукпоо-макулдуктун белгиси” принциби боюнча лицензиялоо учурларын аныктоо), %

100

100

100

100

100

9

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши бекиткен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Программасында каралган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын иштеп чыгуу жана кабыл алуу, %

100

100

100

100

100

6. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги

1

Коомдук жайларда жана көчөлөрдө жасалган кылмыштардын деңгээлин азайтуу

3565

-

699

1696

2237

2

Жашы жетпегендер же алардын катышуусу менен жасалган кылмыштардын санын азайтуу

986

-

230

327

429

3

10 миң калкка эсептегенде оор кесепеттүү жол-транспорттук кырсыктардын санын азайтуу

3765

-

741

1007

2017

4

Козголгон иштердин санына карата сотко жөнөтүлгөн кылмыш иштеринин салыштырма салмагы

29856/
18910

-

6833/
4577

14029/
9121

21670/
14620

5

Уурдалган /жоголгон куралдарды кайтаруу /алуу, бирдик

733

180

183

186

184

6

Берилген лицензиялардын жана жүйөлүү баш тартуулардын суммасынын лицензия алууга түшкөн арыздардын жалпы санына катышын көбөйтүү (“унчукпоо-макулдуктун белгиси” принциби боюнча лицензиялоо учурларын аныктоо), %

100

100

100

100

100

7

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши бекиткен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Программасында каралган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын иштеп чыгуу жана кабыл алуу, %

100

100

100

100

100

8

Уюшкан кылмыштуу топтун (УКТ) мүчөлөрү же алардын катышуусу менен жасалган кылмыштардын санын азайтуу

22

5

5

5

5

7. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги

1

Кооптуу жаратылыш кубулуштарын жана процесстерин болжолдоонун тууралыгынын орточо статистикалык маанисин көбөйтүү

6%

-

2

2

2

2

Жарандык коргонуу жана калкты өзгөчө кырдаалдардан коргонуу жаатында окутулуучу адистердин жылдык санын көбөйтүү

1100

200

400

250

250

3

Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу боюнча объектилерди пайдаланууга киргизүү

283

60

80

85

58

4

Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу жаатында, анын ичинде калдык сактоочу жайларды реабилитациялоого инвестицияларды тартуу, миң сом

62785,0

-

20000,0

20000,0

22785,0

5

Өзгөчө жана кризис кырдаалдарда Бирдиктүү маалыматтык башкаруу тутумун (БМБТ) түзүүнүн биринчи этабын өнүктүрүү, миң АКШ доллары

950,0

100

420,0

255,0

175,0

6

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши бекиткен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Программасында каралган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын иштеп чыгуу жана кабыл алуу, %

100

100

100

100

100

8. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги

1

Кыргыз Республикасынын тышкы саясаты, коопсуздукту чыңдоо, социалдык-экономикалык өнүктүрүү жана маданий-гуманитардык кызматташтык маселелери боюнча эл аралык документтерди даярдоо жана кол коюу

90

15

25

25

25

2

Эң жогорку жана жогорку деңгээлде өз ара иш сапарларды даярдоо жана ишке ашыруу

50

5

10

25

10

3

Кыргыз Республикасынын интеграциялык жана тышкы экономикалык иштерин кеңейтүү, ишке ашырылган тышкы саясий жана тышкы-экономикалык иш-чаралардын санын көбөйтүү

60

10

15

15

20

4

Тартылган чет өлкөлүк потенциалдуу инвесторлордун саны

70

10

15

25

20

5

Чет өлкөлөрдө жашаган Кыргыз Республикасынын жеке жана юридикалык жактарынын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча көрсөтүлгөн консулдук кызматтардын саны

10000

2500

2500

2500

2500

6

Кыргыз Республикасынын жеке жана юридикалык жактарынын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча оң жагына чечилген кайрылууларынын санын көбөйтүү

190

40

50

50

50

7

Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү өкүлчүлүктөрүнүн географиясын кеңейтүү. Кыргыз Республикасынын элчиликтерин жана консулдук мекемелерин чет мамлекеттерде ачуу

3

-

1

1

1

8

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши бекиткен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Программасында каралган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын иштеп чыгуу жана кабыл алуу, %

100

100

100

100

100

9. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги

1

Калкты, жарандык абалдын актыларын, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоо, архивдик иштер чөйрөсүндө Туруктуу өнүктүрүүнүн жана саясатты иштеп чыгуунун улуттук стратегиясын ишке ашырууга багытталган төмөнкүдөй долбоорлорду камтыган ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу:
- мамлекеттик ыйгарым укуктарды өткөрүп берүүнүн жана алардын аткарылышын каржылоонун механизмин;
- ченемдик укуктук актылардын долборлоруна экспертизанын адистештирилген түрлөрүн ишке ашыруучу жеке жана юридикалык жактарды аккредитациялоонун тартибин;
- Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдында Эксперттик-консультативдик кеңешти түзүүнү (аналитикалык борбор);
- саясий кызматтарды ээлеген адамдар үчүн кызыкчылыктардын талаш-тартыштарын чечүүнүн механизмин;
- калкты мамлекеттик каттоо чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун;
- жарандык абалдын актыларын каттоо чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун;
- кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун;
- архив иштери чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун

12

2

2

4

4

2

Мыйзам массивинде коллизияларды, боштуктарды жана коррупциялык жоболорду четтетүүгө багытталган ченемдик укуктук базаны инвентаризациялоонун эсебинен ченемдик укуктук актылардын сапатын жакшыртуу

40

10

10

10

10

3

Юстициянын аймактык башкармалыктарынын алдындагы юридикалык консультацияларды берүү боюнча борборлордо 2012-жылга караганда жарандарды жана юридикалык жактарды 5%га көп юридикалык консультация менен камсыз кылуу

6632

1658

1658

1658

1658

4

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайты аркылуу 100% актуалдуу абалда Кыргыз Республикасынын укуктук маалыматтары менен Борбордоштурулган маалыматтар банкын камсыз кылуу

100

100

100

100

100

5

Жарандардын арасында алардын мыйзамдуу укуктарына карата агартуу иштерин ишке ашыруу

88

22

22

22

22

6

Берилген лицензиялардын жана жүйөлүү баш тартуулардын суммасынын лицензия алууга түшкөн арыздардын жалпы санына катышын көбөйтүү (“унчукпоо-макулдуктун белгиси” принциби боюнча лицензиялоо учурларын аныктоо), %

100

100

100

100

100

7

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши бекиткен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Программасында каралган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын иштеп чыгуу жана кабыл алуу, %

100

100

100

100

100

10. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги

1

100000 калкка жүрөк-кан тамыр ооруулары боюнча өлүмдүн көрсөткүчүн азайтуу, адам

326,3
(1,5%га азайтуу)

330,0
(0,375%га азайтуу)

328,8
(0,375%га азайтуу)

327,5
(0,375%га азайтуу)

326,3
(0,375%га азайтуу)

2

1000 тирүү төрөлгөнгө ымыркай өлүмүнүн көрсөткүчүн азайтуу, адам

19,9
(2% азайтуу)

20,3
(0,5% азайтуу)

20,2
(0,5% азайтуу)

20,0
(0,5% азайтуу

19,9
(0,5% азайтуу)

3

Эмдөө комплекстери менен 2 жашка чейинки балдарды камтууну камсыз кылуу:
- АКДС;

95%дан кем эмес

24%дан кем эмес

48%дан кем эмес

72%дан кем эмес

95%дан кем

эмес

- кызамыкка каршы

96%дан кем эмес

24%дан кем эмес

48%дан кем эмес

72%дан кем эмес

96%дан кем эмес

4

100 миң калкка кургак учуктан өлгөндөрдүн санын 0,2%га азайтуу, 8,1ден 7,9га чейин

8,0

8,05

8,0

7,95

7,9

5

Жаңыдан катталган жеке менчик формасына негизделген юридикалык жана жеке жактардын санын көбөйтүү, бирдик

150

36

73

111

150

6

Акча каражаттарын опузалап алуу жана тартып алууга даттануулардын санын азайтуу

44

11

11

11

11

7

Берилген лицензиялардын жана жүйөлүү баш тартуулардын суммасынын лицензия алууга түшкөн арыздардын жалпы санына катышын көбөйтүү (“унчукпоо-макулдуктун белгиси” принциби боюнча лицензиялоо учурларын аныктоо), %

100

100

100

100

100

8

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши бекиткен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Программасында каралган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын иштеп чыгуу жана кабыл алуу, %

100

100

100

100

100

11. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги

1

7 жашка чейинки балдардын жалпы санында мектепке чейин билим берүүнү камтууну көбөйтүү, %

16

14,5

14,5

1

0,5

2

Тийиштүү жаштагы балдардын жалпы санында негизги жалпы билим берүүнү камтуу үчүн шарттарды камсыз кылуу (1-9-класс), %

96

96

96

96

96

3

Жумуш берүүчүлөрдүн суроо-талаптарынын үстүнөн иштөөнүн алкагында орто кесиптик билим берүүнүн деңгээлинде студенттердин санын көбөйтүү (адам)

79000

64000

64000

79000

79000

4

Техникалык жана инженердик профилдеги адистикке жогорку окуу жайларына бөлүнүүчү бюджеттик орундардын санын көбөйтүү (бюджеттик орундардын жалпы санынан), %

36%

32

32

2

2

5

Берилген лицензиялардын жана жүйөлүү баш тартуулардын суммасынын лицензия алууга түшкөн арыздардын жалпы санына катышын көбөйтүү (“унчукпоо-макулдуктун белгиси” принциби боюнча лицензиялоо учурларын аныктоо), %

100

100

100

100

100

6

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши бекиткен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Программасында каралган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын иштеп чыгуу жана кабыл алуу, %

100

100

100

100

100

12. Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги

1

Жумушсуздардын жалпы саны жана ишке орноштуруу кызматтарына кайрылган жумушсуздардын ортосундагы ажырымды кыскартуу (адам)

20000

-

5000

5000

5000

2

Чет өлкөлөрдө эмгектенүү үчүн кыска мөөнөттүү курстарда даярдыктан өткөн Кыргыз Республикасынын жарандарынын санын көбөйтүү (2012-жылы курстан өткөндөрдүн санынан), %

10

-

2

3

3

3

Эмгек рыногунда талап кылынган кесиптерге окутуучу баштапкы кесиптик билим берүүнүн тутумунда бюджеттик окутуудагы окуучулардын санын көбөйтүү

27000

-

27000

27000

27000

4

Кесиптик билим бергенден кийин адистиги боюнча ишке орноштурулган жарандардын үлүшү, %

70

-

15

20

20

5

Ишкананын эсебинен алардын жумушчуларын окутууга жумуш берүүчүлөр менен келишим түзүү, млн.сом

4,5

-

1

1

1,5

6

Өз бизнестерин уюштуруу үчүн чакан насыя берүү менен камтылгандардын ичинен жаш адамдардын үлүшүн көбөйтүү жана жеткирүү, %

35

-

5

10

10

7

Берилген лицензиялардын жана жүйөлүү баш тартуулардын суммасынын лицензия алууга түшкөн арыздардын жалпы санына катышын көбөйтүү (“унчукпоо-макулдуктун белгиси” принциби боюнча лицензиялоо учурларын аныктоо), %

100

100

100

100

100

8

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши бекиткен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Программасында каралган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын иштеп чыгуу жана кабыл алуу, %

100

100

100

100

100

13. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги

1

Маданият жана искусство жаатында мамлекеттик кызматтар менен камтылган калктын саны, миң эсе

2682,2

630,1

670,5

610,2

771,4

2

Маданият жана искусство чөйрөсүндө ЖОЖдор жана АООЖдор даярдаган адистердин саны

1871

-

-

-

1871

3

Коомдук прокатка сунушталган фильмдердин (толук метраждуу жана документалдуу) саны

12

0

0

4

8

4

Материалдык эмес мурастын санариптелген материалдарынын саны, нуска

300

82

67

74

77

5

Кыргызстанга келген туристтердин саны, миң адам

3250,0

487,5

845,0

1072,5

845,0

6

Туризм чөйрөсүндө негизги капиталга инвестициялар, млн.сом

5500,0

825,0

1430,0

1815,0

1430,0

7

Катталган ЖМКнын саны

-

-

-

-

-

8

Облустук телерадиокомпаниялар тарабынан чыгарылган контенттердин саны

5354

1300

1350

1352

1352

9

Берилген лицензиялардын жана жүйөлүү баш тартуулардын суммасынын лицензия алууга түшкөн арыздардын жалпы санына катышын көбөйтүү (“унчукпоо-макулдуктун белгиси” принциби боюнча лицензиялоо учурларын аныктоо), %

100

100

100

100

100

10

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши бекиткен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Программасында каралган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын иштеп чыгуу жана кабыл алуу, %

100

100

100

100

100

14. Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлиги

1

Ата-энесинин кароосуз калган балдарды үй-бүлөлүк чөйрө менен камсыздоо (%дан төмөн эмес)

85%

-

85%

85%

85%

2

КМКнын өлчөмүн жогорулатуу, %

10%
(580ден 640 сомго чейин)

-

0

0

10%
(580ден 640 сомго чейин)

3

Үй-жайсыздар үчүн мекемелерди (башпаанек) ачуу, мекемелер, бирдик

2

-

1

1

-

4

Социалдык жөлөкпулдарды алган ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген (ДМЧ) балдардын санынын ДМЧАнын санына карата катышы, %

100%

-

100%

100%

100%

5

Үй-бүлө менен жеке иштөө планы (ҮЖИП) боюнча кызматтарды алган, жашоо-тиричиликтин оор кырдаалына кабылган балалуу үй-бүлөлөрдүн салыштырма салмагын камсыздоо, %

15

-

5

5

5

6

Мамлекеттик жөлөк пулдарга иш жүзүндө каржыланган каражаттардын иш жүзүндөгү керектөөлөргө карата катышынын деңгээлин камсыздоо, %

100

100

100

100

100

7

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши бекиткен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Программасында каралган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын иштеп чыгуу жана кабыл алуу, %

100

100

100

100

100

15. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги

1

Токой аянттарын сактоо жана көбөйтүү, миң га

845,7

845

845

845

845,7

2

Жырткыч жаныбарлардын, (карышкырларды жана чөөлөрдү) санын жөнгө салууну камсыздоо, аларды атуу жолу менен

750

325

125

75

225

3

Курчап турган чөйрөнү коргоого жана калыбына келтирүүгө багытталган иш-чараларды кошо каржылоону жүргүзүү, миң сом

104000

1000

40000

34000

29000

4

Биотехникалык иш-чараларды жүргүзүүнүн эсебинен Кыргыз Республикасынын Кызыл китебине киргизилген жапайы жаныбарлардын түрлөрүнө колдоо көрсөтүү, миң сом

1004

335

111

223

335

5

Берилген лицензиялардын жана жүйөлүү баш тартуулардын суммасынын лицензия алууга түшкөн арыздардын жалпы санына катышын көбөйтүү (“унчукпоо-макулдуктун белгиси” принциби боюнча лицензиялоо учурларын аныктоо), %

100

100

100

100

100

6

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши бекиткен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Программасында каралган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын иштеп чыгуу жана кабыл алуу, % менен

100

100

100

100

100

16. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик байланыш агенттиги

1

Кыргыз Республикасынын эл аралык-корголгон радио жыштыктарынын санын көбөйтүү, даана

3000

800

750

750

2

Санариптик телекөрсөтүү үчүн Электр байланыш эл аралык союзунун “Жыштыктар регистринин эл аралык маалымдамасында” Кыргыз Республикасына жыштыкты бекитүүнү камсыздоо, даана

100

30

20

30

3

Жыштык ыйгарууларды бөлүп берүү жолу менен сунушталуучу кызматтардын тейлөө зонасын жана санын көбөйтүү, даана

5900

1200

1300

1400

4

Контролдонгон жыштыктардын санын арттыруу жолу менен байланыштын сапатын жакшыртуу, жыштык

158000

40000

41000

45000

5

“Байланыш” тармагына көрсөтүлүүчү кызматтардын көлөмүн көбөйтүү, млн.сом

1268,9

286,7

343,4

406,0

6

Берилген лицензиялардын жана жүйөлүү баш тартуулардын суммасынын лицензия алууга түшкөн арыздардын жалпы санына катышын көбөйтүү (“унчукпоо-макулдуктун белгиси” принциби боюнча лицензиялоо учурларын аныктоо), %

100

100

100

100

100

17. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги

1

Эл аралык расмий спорттук мелдештерде медалдарды утуп алууга жетишүү

210

50

80

50

30

2

Дене тарбия жана спорт менен системалуу түрдө машыккандардын санын арттыруу

1%

-

-

-

1%

3

Кыргыз Республикасынын аймагында эл аралык спорттук иш-чараларды өткөрүү

30

6

8

8

8

4

Спорттук-массалык иш-чараларды өткөрүү (эл аралык спорттук иш-чараларды эсепке албастан)

135

30

35

50

20

5

Жаңы спорттук объекттерди пайдаланууга киргизүү, даана

10

-

-

-

10

6

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши бекиткен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Программасында каралган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын иштеп чыгуу жана кабыл алуу

100

100

100

100

100

18. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги

1

Курулуш подрядынын келишимдери боюнча аткарылган иштердин көлөмүнүн өсүү темпин көбөйтүүнү камсыздоо

10,5

2,1

2,3

3,3

2,8

2

Кыргыз Республикасынын аймагында борбордоштурулган таза ичүүчү суу менен айыл калкын камсыздоо үчүн шарттарды түзүү (айылдардын саны)

6

-

-

3

3

3

Калктуу конуштардын башкы пландарын иштеп чыгуу (башкы пландардын саны)

25

7

3

7

8

4

“Сейсмикалык коопсуздук” мамлекеттик программасын ишке ашыруу максатында кыймылсыз мүлктүн 1000 объектисин паспорттоштурууну камсыздоо, бирдик

1000

250

250

250

250

5

“Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына шайкеш келтирүүгө мамлекеттик экспертизадан өткөн аянттагы объекттерди реабилитациялоо үчүн долбоорлорду экспертизалоону камсыздоо, миң кв.м

650,0

160

130

180

180

6

Курулуш тармагында негизги капиталга жеке инвестициялардын агымынын үлүшүн камсыз кылуу, %

20,5

4,42

4,85

5,29

5,94

7

Калктын санына эсептегенде турак жай объекттеринин колдонууга берилүүчү орточо аянтын (кв.м) көбөйтүү, кв.м/адам

0,14

0,02

0,02

0,05

0,05

8

Берилген лицензиялардын жана жүйөлүү баш тартуулардын суммасынын лицензия алууга түшкөн арыздардын жалпы санына катышын көбөйтүү (“унчукпоо-макулдуктун белгиси” принциби боюнча лицензиялоо учурларын аныктоо), %

100

100

100

100

100

9

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши бекиткен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Программасында каралган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын иштеп чыгуу жана кабыл алуу, %

100

100

100

100

100

19. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттик

1

Жаратылыш ресурстарын пайдаланууга укукту сатуудан бюджетке түшүүлөрдү камсыз кылуу (бонус), млн.сом

500,0

324,3

26,6

70,0

79,1

2

Кен казуу секторунда өндүрүштүн 12 объектисин ишке киргизүү

12

2

3

5

2

3

Пайдалуу кендерди издөө, чалгындоо жана иштетүү үчүн жер казынасын пайдалануучуларды лицензия менен камсыздоо, лицензиялардын саны

220

60

50

50

60

4

ИДПнын түзүмүндө кен казуу тармагынын үлүшүн (Кумтөрдү эсепке албаганда) 2%га жогорулатуу жана 56886,4 млн.сом суммасына

56886,4

9101,824

18203,648

19910,24

9670,688

5

Берилген лицензиялардын жана жүйөлүү баш тартуулардын суммасынын лицензия алууга түшкөн арыздардын жалпы санына катышын көбөйтүү (“унчукпоо-макулдуктун белгиси” принциби боюнча лицензиялоо учурларын аныктоо), %

100

100

100

100

100

20. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы

1

Түзөтүү мекемелеринде өлүмдүн деңгээлин төмөндөтүү, %

5

1,25

1,25

1,25

1,25

2

Келип түшкөн оорулуулардын жалпы санынан абактагы оорулуулардын айыгуу пайызын көбөйтүү, %

3

0,75

0,75

0,75

0,75

3

Эмгек рыногунда талап кылынган кесиптерге окутулуп жаткан соттолгондордун санын көбөйтүү, адам

28

7

7

7

7

4

Түзөтүү мекемелеринде соттолгондорду кармоо режимин бузуунун пайызын азайтуу, %

2

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

5

Өндүрүлгөн продукциянын көлөмүн көбөйтүү, %

6

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

6

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши бекиткен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Программасында каралган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын иштеп чыгуу жана кабыл алуу, %

100

100

100

100

100

21. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы

1

Салыктарды чогултуунун пландуу көрсөткүчтөрүн аткаруу, %

100

100

100

100

100

2

Товарлардын ички өндүрүшү жана кызмат көрсөтүү бөлүгүндө байкоого алынбаган экономиканын өлчөмүн төмөндөтүү, ИДПга карата %

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

3

Салык жыйымдарынын жалпы көлөмүндө салыктык карыздын үлүшүн азайтуу, пайыздык пункттарда

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

4

Берилген лицензиялардын жана жүйөлүү баш тартуулардын суммасынын лицензия алууга түшкөн арыздардын жалпы санына катышын көбөйтүү (“унчукпоо-макулдуктун белгиси” принциби боюнча лицензиялоо учурларын аныктоо)”, %

100

100

100

100

100

22. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы

1

Бажы төлөмдөрүнүн түшүшүнүн бекитилген болжолун аткаруу, %

100

19,7

25,2%

26,1%

29,0%

2

Бажы иши чөйрөсүндө экономикалык кылмыштар боюнча бюджетке келтирилген зыяндын ордун толтуруу, %

Аныкталган зыяндан 50%дан кем эмес

Аныкталган зыяндан 50%дан кем эмес

Аныкталган зыяндан 50%дан кем эмес

Аныкталган зыяндан 50%дан кем эмес

Аныкталган зыяндан 50%дан кем эмес

3

Бажы органдарына Бирдиктүү автоматташтырылган маалымат түзүмүн (БАМТ) киргизүү

26 бажылык тариздөө жайы (БТЖ)

-

14

6

6

4

Өткөрүү пункттарынын курулушун аяктоо жана колдонууга берүү

1

-

-

-

1

23. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык рынокту жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы

1

Баалуу кагаздар менен бүтүмдөрдүн көлөмүн жеткирүү (млн.сом) – квартал боюнча

1000,0

144,2

179,6

341,1

340,1

2

Баалуу кагаздар эмиссиясынын көлөмүн жеткирүү (млн.сом) -квартал боюнча

2000,0

0,5

450,0

300,0

400,0

3

Камсыздандыруу кызматтарынын көлөмүн арттырууну камсыздоо (камсыздандыруу сый акылары – бардыгы) (млн.сом) чейин – өсүүчү жыйынтык менен

650,0

150,0

250,0

300,0

650,0

4

Камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) уюмдарынын активдерин жогорулатууну камсыздоо (млн.сом) чейин – өсүүчү жыйынтык менен

1400,0

1200,0

1250,0

1300,0

1400,0

5

Камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) уюмдардын жеке капиталын (млн.сом) чейин жеткирүүгө жетишүү – өсүүчү жыйынтык менен

1000,0

985,0

990,0

1000,0

6

Камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) уюмдарынын инвестициялык портфелин (банкка салымдар, мамлекеттик баалуу кагаздар, АКнын баалуу кагаздары) жогорулатуу (млн.сом) чейин – өсүүчү жыйынтык менен

114,5

-

-

112,3

114,5

7

Камсыздандыруунун ыктыярдуу түрлөрү боюнча түзүлгөн келишимдердин санына (бирдик) чейин жеткирүү – өсүүчү жыйынтык менен

100452

-

-

91320

100452

8

ПТФнын ыктыярдуу катышуучуларынын санын жогорулатууну камсыздоо (адам) чейин

2360

2330

2300

2330

2360

9

ПТФнын пенсиялык активдин көлөмүн камсыздоо (млн.сом) чейин

26,0

24,1

24,7

25,4

26,0

10

Берилген лицензиялардын жана жүйөлүү баш тартуулардын суммасынын лицензия алууга түшкөн арыздардын жалпы санына катышын көбөйтүү (“унчукпоо-макулдуктун белгиси” принциби боюнча лицензиялоо учурларын аныктоо), %

100

100

100

100

100

11

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши бекиткен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Программасында каралган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын иштеп чыгуу жана кабыл алуу, %

100

100

100

100

100

24. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы

1

Кыргыз Республикасынын 16 жашка толгон жарандарына акысыз негизде паспорт берүү (жарандардын саны)

51700

5700

23000

14000

9000

2

Калкты мамлекеттик каттоонун компонентин түзүү (аткаруу % менен)

100%

0

0

0

100%

3

Транспорт каражаттарын каттоодо (цифралардын өзгөчө комбинациясы менен катталуучу номердик белгилерди сатуу) коррупциялык көрүнүштөрдүн санын азайтуу

3450

730

1200

520

1000

4

Калкты тейлөө борборунда көрсөтүлүүчү кызматтардын санын көбөйтүү

1

0

0

0

1

25. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат

1

Бүткөрүлгөн кылмыш иштери жана материалдар боюнча зыяндын ордун толтурууну көбөйтүү жана жылдын аягына карата 70%дан кем эмес деңгээлге жетишүү

70

70

70

70

70

2

Козголгон иштердин санына карата сот органдарына жиберилген кылмыш иштеринин катышын жылдын аягына карата 60%дан кем эмес деңгээлге жеткирүү

60

60

60

60

60

3

Тергөөнүн боштуктарын толтуруу үчүн кайтарылган кылмыш иштеринин санын сот органдарына жиберилгендердин санына карата 25%га азайтуу жана жылдын аягына карата 15 иштен ашпаган деңгээлге жетүү

15

4

3

4

4

26. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы

1

Ишке киргизүү үчүн инновациялык энергия үнөмдөөчү жана энергиялык натыйжалуу (жашыл) технологияларды жана долбоорлорду тандап алуу, бирдик

3

0

0

1

2

2

Тармактык ведомстволорго сунуштоо үчүн келечектүү ойлоп табууларды тандап алууга даярдоо, бирдик

4

1

1

1

1

3

Бишкек шаарында жана өлкөнүн региондорунда Технологияларды жана инновацияларды колдоо борборунун филиалдарын жана илимий-техникалык жана көркөм чыгармачылыктын ийримдерин ачуу, бирдик

21

3

9

4

5

4

Интеллектуалдык менчик чөйрөсүндө укук колдонуу практикасын жакшыртуу үчүн укук коргоо жана сот органдарынын адистерин даярдоо, адам

100

25

25

25

25

5

Кыргыз Республикасынын аймагында өнөр жай менчигинин объекттерине мыйзамдуу коргоону берүү

4431

1115

1116

1100

1100

6

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши бекиткен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Программасында каралган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын иштеп чыгуу жана кабыл алуу, %

100

100

100

100

100

27. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Баңги заттарды контролдоо боюнча мамлекеттик кызматы

1

Республиканын ичинде баңгизаттарын мыйзамсыз жүгүртүү чөйрөсүндө кылмыштарды ачуу, бирдик

200

50

50

50

50

2

Туруктуу улуттар аралык кылмыштуу топторду (каналдарды), анын ичинде башка мамлекеттердин компетенттүү органдары менен биргелешип иштөөнүн натыйжасында табуу жана жоюу, бирдик

7

2

2

2

1

3

Тартып алынган “оор” баңгизаттардын (героин, апийим, нашаа) көлөмүн көбөйтүү, кг

150

40

40

40

30

4

Ар кандай деңгээлде жалпы алдын алуучу иш-чараларды баңгиликтин алдын алуу чөйрөсүндө ишке ашыруу, бирдик

90

20

30

20

20

5

Берилген лицензиялардын жана жүйөлүү баш тартуулардын суммасынын лицензия алууга түшкөн арыздардын жалпы санына катышын көбөйтүү (“унчукпоо-макулдуктун белгиси” принциби боюнча лицензиялоо учурларын аныктоо), %

100

100

100

100

100

6

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши бекиткен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Программасында каралган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын иштеп чыгуу жана кабыл алуу, %

100

100

100

100

100

28. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик материалдык резервдер фонду

1

Мамлекеттик резервдин азык-түлүк тобундагы товардык-материалдык баалуулуктардын (ТМБ) номенклатуралык камдыктарын камсыздоо, %

Жашыруун

Жашыруун

Жашыруун

Жашыруун

Жашыруун

2

Мобилизациялык резервдин товардык-материалдык баалуулуктарынын сандык-сапаттык сакталышын камсыз кылуу

100

100

100

100

100

3

Мамлекеттик резервдин товардык-материалдык баалуулуктарынын сандык-сапаттык сакталышын камсыз кылуу

100

100

100

100

100

4

Мамлекеттик резервдин азык-түлүк тобундагы товардык-материалдык баалуулуктарынын сандык-сапаттык сакталышын камсыз кылуу

100

100

100

100

100

29. Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясы

1

Өлкөнүн экономикасы, айыл чарбасы, медицина жана өнөр жайы үчүн артыкчылыктуу колдонмо изилдөөлөрдү аттестациялоо

40

10

10

5

15

2

Билимдерди конвертациялоону, аларды базардык продуктуга кайра өзгөртүп түзүүнү камсыз кылуу (ишке киргизүү актылары)

140

20

55

5

60

3

Кыргыз Республикасынын жарандарын – илимдин докторлорун жана кандидаттарын аттестациялоо

300

100

100

35

65

4

Кыргыз Республикасынын жарандарына профессор, доцент жана улук илимий кызматкер окумуштуулук наамдарын ыйгаруу

120

35

35

10

40

30. Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду

1

Пенсияларды өз убагында жана толук көлөмдө каржылоону жана төлөп берүүнү камсыз кылуу, млн.сом

29568,2

8284,9

7087,7

7096,5

7099,1

2

Пенсионердин жашоо минимумунан жогору пенсия алуучулардын санын көбөйтүү, миң адам

244,6

203,1

203,1

212,1

244,6

3

Банктарда жеке эсептеринен пенсия алуучулардын санын көбөйтүү, адам (%)

165970
28450
(20,7%)

150362
12842
(9,3%)

162655
12293
(8,9%)

164382
1727
(1,3%)

165970
1588
(1,2%)

4

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун убактылуу эркин акчалай каражаттарын салуудан кирешелүүлүктү камсыз кылуу, млн.сом

57,0

8,0

8,0

26,8

14,2

5

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун (МТПФ) каражаттарынын жылдык 12%дан кем эмес кирешелүүлүктү камсыз кылуу, млн.сом

411,7

68,1

117,7

92,6

133,3

6

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши бекиткен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Программасында каралган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын иштеп чыгуу жана кабыл алуу, %

100

100

100

100

100

31. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду

1

Саламаттык сактоо уюмдарынын Бирдиктүү төлөөчү тутумунда бюджеттин аткарылышынын деңгээлин Бирдиктүү төлөөчүнүн бириктирилген бюджетинен 95%дан кем эмес белгилөө, %

99,0%

103,0

95,0

95,0

105,0

2

Бирдиктүү төлөөчү тутумунун саламаттык сактоо уюмдарында төмөнкүлөрдү берүүчү медициналык карталарды экспертизалоону камтууну көбөйтүү:

74000

18500

18500

18500

18500

- алгачкы медициналык-санитардык жардамды 0,6%га чейин, карталар;

41000

10250

10250

10250

10250

- стационардык жардамды 3,5%га чейин, карталар

33000

8250

8250

8250

8250

3

Милдеттүү медициналык камсыздандыруунун (ММК) полистерин сатуу жолу менен камсыздандырылган медицинага калктын жетишүүсүн көбөйтүү, полистер

9500

2700

3500

1650

1650

4

Саламаттык сактоонун стационардык уюмдарынын Бирдиктүү төлөөчүнүн бириктирилген бюджетинин каражаттарынан каржылоонун деңгээлин белгиленген ченемдерден кем эмес камсыз кылуу:
- медикаменттерге – 1 адамга/ 100 сомдон кем эмес, млн.сом;

280,4

40,3

24,4

129,1

86,6

- тамактанууга – 1 адамга/ 41 сомдон кем эмес, млн.сом

307,3

43,5

35,9

141,5

86,6

5

Камсыздандырылган жарандарды, анын ичинде калктын социалдык жактан аялуу катмарын Амбулатордук деңгээлде дары-дармек менен милдеттүү медициналык камсыздандыруунун кошумча программасынын жазылган рецепт боюнча дарылардын наркынын ордун толтуруу деңгээлин камсыз кылуу, %

50%дан кем эмес (дарынын наркынан)

50%дан кем эмес

50%дан кем эмес

50%дан кем эмес

50%дан кем эмес

6

Бирдиктүү төлөөчүнүн бириктирилген бюджетинин жалпы чыгымдарынан алгачкы медициналык-санитардык жардамга (АМСЖ) жумшалуучу чыгымдын үлүшүн камсыз кылуу, %

30%дан кем эмес
(АМСЖ – 3425,2 млн.сом, ТБ – 10 261,7 млн.сом)

36,1%
(АМСЖ – 861,1 млн.сом; ТБ – 2383,7 млн.сом)

35,9%
(АМСЖ – 826,3 млн.сом ТБ – 2301,9 млн.сом)

30,9%
(АМСЖ – 970,4 млн.сом ТБ – 3140,2 млн.сом)

30,0%
(АМСЖ – 767,4 млн.сом ТБ – 2557,3 млн.сом)

7

Менчиктин түрүнө, уюмдардын санына, тартылган жеке медициналык кызмат көрсөтүүчүлөрдүн бирдигине карабастан саламаттык сактоо уюмдарында милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча жеңилдетилген шарттарда сапаттуу медициналык кызматтарды алууну бейтаптар тарабынан тандоо укугун камсыз кылуу

2

-

-

1

1

32. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонд

1

Акциялардын мамлекеттик пакетине дивиденддердин түшүүсүнүн пландуу көрсөткүчүн аткарууну камсыз кылуу, млн.сом

1462,5

8,4

1159,9

294,2

0,0

2

Мамлекеттик ишканалардын таза пайдасынын бөлүгүнүн түшүүсүнүн пландуу көрсөткүчүнүн аткарылышын камсыз кылуу, млн.сом

1310,7

31,0

1071,9

13,7

194,1

3

Мамлекеттик менчикте турган жайларды, имараттарды жана курулмаларды ижаралоо үчүн төлөмдөрдүн түшүүсүнүн пландуу көрсөткүчүнүн аткарылышын камсыз кылуу, млн.сом

21,0

6,9

9,2

4,9

0,0

33. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

1

Операциялар (бүтүмдөр) жөнүндө талданган маалыматтардын санын камсыз кылуу

500000

125000

125000

125000

125000

2

Жалпыланган жана даярдалган материалдардын санын камсыз кылуу

24

6

6

6

6

3

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши бекиткен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Программасында каралган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын иштеп чыгуу жана кабыл алуу, %

100

100

100

100

100

34. Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары

1

Жаңы жумуш орундарын түзүүгө көмөк көрсөтүү, миң бирдик

22,0

-

10,5

5,5

6,0

2

Калктын жан башына региондук дүң продуктунун (РДП) көлөмүн 6,5%га көбөйтүү

126289,6

-

31572,4

63144,8

31572,4

3

РДПнын жана ИДПнын үлүшүн 36% деңгээлинде сактоо

36

-

36

36

36

4

Шаар жолдорунун жалпы узундугунан ченемдик талаптарга шайкеш келген жолдордун үлүшүн көбөйтүү, %

11

-

5,5

4,0

1,5

35. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция

1

Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча табылган жана четтетилген бузуулардын санынын катышын көбөйтүү, %

85%

82%

83%

84%

85%

2

Аткарылган жана берилген жазма буйруктардын санынын катышын көбөйтүү, %

90%

87%

88%

89%

90%

3

Белгиленген жана өндүрүлгөн айыптардын жана доолордун санынын катышын көбөйтүү, %

90%

87%

88%

89%

90%

4

Өткөн жылдын ушул мезгилине карата жазма буйруктарды аткаруунун эсебинен электр менен камсыз кылууда авариялык баш тартуулардын санын азайтуу, %

5%

1%

1%

1%

2%

5

Мамлекеттик мекемелерден, чарбакер субъекттерден жана жарандардан түшкөн даттануулардын жана арыздардын санына карата оң жагына каралгандардын санынын катышын көбөйтүү, %

100%

97%

98%

99%

100%

6

Өндүрүштө болгон кырсыктардын жана өндүрүштүк жаракаттардын санын кыскартуу, %

5%

1%

1%

1%

2%

7

Айыл чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын ордун толтуруу боюнча төлөнгөн жана табылган эсептер боюнча катышты көбөйтүү, %

25%

22%

23%

24%

25%

36. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция

1

ПЭМ планында ветеринардык тазалоолорду көбөйтүү, млн. тазалоо

3396000

543,360

1154,640

543,360

1154,640

2

Лабораториялык-диагностикалык изилдөөлөрдү көбөйтүү жолу менен айыл чарба малдарынын жугуштуу ылаңдарынын таркалып кетүү коркунучун азайтуу, миң изилдөө

45000

8100

14400

8100

14400

3

Карантин киргизилген объекттерди табууга контролдук текшерүүнү көбөйтүү, га

298

5,96

181,78

98,34

11,92

4

Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздуктун тобокелдиктери жөнүндө айылдык аймактардын жашоочуларынын маалымдуулугун көбөйтүү (айылдык аймактардын саны)

56

14

14

14

14

5

Берилген лицензиялардын жана жүйөлүү баш тартуулардын суммасынын лицензия алууга түшкөн арыздардын жалпы санына катышын көбөйтүү (“унчукпоо-макулдуктун белгиси” принциби боюнча лицензиялоо учурларын аныктоо), %

100

100

100

100

100

37. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги

1

Монополиядан ажыратуу жана атаандаш чөйрөнү өнүктүрүү аркылуу уруксат берилген монополисттердин субъекттеринин санын азайтуу

4 бирдикке

-

2 бирдикке

1 бирдикке

1 бирдикке

2

Монополияга каршы мыйзамдардын ченемдерине дал келбеген (мисалы, электр энергиясынын наркындагы коммерциялык жоготуулар) электр энергиясынын өздүк наркынын түзүмүндөгү экономикалык жактан негизсиз чыгымдарды жоюу

6 бирдик

-

-

6 бирдик

-

3

2013-2014-жылдардын күз-кыш мезгилине көмүр казуучу монополист-ишканалардын көмүргө болгон дүң-өткөрүү бааларынын туруктуулугун камсыз кылуу

5%дан көп эмес

-

0

3%дан көп эмес

2%дан көп эмес

4

Билим берүү кызмат көрсөтүүлөрүнө экономикалык жактан негизделген тарифтерди камсыздоо

159
(100%)

-

0

143
(90%)

16
(10%)

5

Базарларда атаандаштык чөйрөсүн камсыз кылуу менен монополисттик иш-аракеттердин жана ак ниетсиз атаандашуунун табылган учурларын толук жоюу

100%
же 1

-

1

1

1

6

Расмий жана/же чет тилдердеги маркалары менен сатылып жаткан азык-түлүк товарларынын санын азайтуу

100%
же 1

-

1

1

1

7

Расмий жана/же чет тилдерде гана жайылтылуучу товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн жарнамаларында кетирилип жаткан каталардын санын азайтуу

100%
же 1

-

1

1

1

38. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик

1

Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн базалык реестрин иштеп чыгуу жана бекитүү

1

-

-

-

1

2

Пилоттук ЖӨБОлордо “Бирдиктүү терезе” принциби боюнча калкка кызмат көрсөтүүнү киргизүү

30

-

-

10

20

3

Айрым калктуу конуштарга айыл макамын берүү

3

-

-

-

3

4

Көп этностуу коомчулуктарда этностор аралык маселелер боюнча коомдук-консультациялык кеңештерди түзүү

20

-

-

10

10

5

Агенттиктин ичинде маалыматтык-коммуникациялык технологияларды колдонууну уюштуруу

100%

-

-

100%

100%

6

Бюджеттик каражаттарды натыйжалуу пайдалануу

100%

-

-

100%

100%

7

Агенттиктин аппаратынын кызматкерлерин мамлекеттик тилде иш кагаздарын жүргүзүүгө окутуу

4

-

-

2

2

39. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттары

Көрсөткүчтүн аталышы

Сандык мааниси (жыл)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү

1

Өнөр жай продукцияларынын көлөмүнүн өсүш темпи, %

105,5

105,9

67,1

112,3

2

Айыл чарба дүң продукцияларынын өсүш темпи, %

100,9

102,7

101,5

101,1

3

Туристтик кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмүнүн өсүш темпи, %

-

-

-

-

4

Негизги капиталга инвестициялардын көлөмү, млн.сом

3200,3

5889,5

14643,4

1698,4

5

Түзүлгөн жаңы жумуш орундарынын саны

8730

21216

5482

2173

6

Жарандардын кирешелеринин региондук деңгээлинин кирешелердин орточо статистикалык деңгээлине катышы

97,0

92,0

93,0

82,0

7

Жергиликтүү калк менен инвесторлордун ортосундагы талаш-тартыштардын деңгээлин азайтуу

-

-

-

-

8

Региондо ички жана тышкы миграциянын деңгээлин азайтуу, %
- ички миграция (миграциялык өсүш, чыгып кетүү (-);

86,7%

86,7%

86,7%

86,7%

- тышкы миграция (миграциялык өсүш, чыгып кетүү (-)

81,0%

65,0%

86,0

91,0

9

Улуттар аралык жана конфессиялар аралык негизде талаш-тартыштын деңгээлин азайтуу

-

-

-

-

10

Региондогу өмүрдүн орточо узактыгы

70,3

68,3

67,5

67,6

11

Региондогу төрөт деңгээли

30,4

29,0

25,3

27,5

12

Турак жайларды пайдаланууга киргизүү, миң кв.м

50,5

92,7

37,8

14,0

Көрсөткүчтүн аталышы

Сандык мааниси (жыл)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү

1

Өнөр жай продукцияларынын көлөмүнүн өсүш темпи, %

103,4

107,5

130,9

2

Айыл чарба дүң продукцияларынын өсүш темпи, %

101,6

100,1

109,5

3

Айрым калктуу конуштарга айыл макамын берүү

-

-

-

4

Көп этностуу коомчулуктарда этностор аралык мамилелер боюнча коомдук-консультациялык кеңештерди түзүү

4038,8

1240,1

8247,8

5

Түзүлгөн жаңы жумуш орундарынын саны

10151

2843

26800

6

Жарандардын кирешелеринин региондук деңгээлинин кирешелердин орточо статистикалык деңгээлине катышы

97,0

82,0

111,0

7

Жергиликтүү калк менен инвесторлордун ортосундагы талаш-тартыштардын деңгээлин азайтуу

-

-

-

8

Региондо ички жана тышкы миграциянын деңгээлин азайтуу, %
- ички миграция (миграциялык өсүш, чыгып кетүү (-);

86,7

86,7

86,7

- тышкы миграция (миграциялык өсүш, чыгып кетүү (-)

77,0

76,0

0,94

9

Улуттар аралык жана конфессиялар аралык негизде талаш-тартыштардын деңгээлин азайтуу

-

-

-

10

Региондогу өмүрдүн орточо узактыгы

70,0

68,7

67,8

11

Региондогу төрөт деңгээли

29,6

31,6

25,0

12

Турак жайларды пайдаланууга киргизүү, миң кв.м

140,0

96,1

198,3

Мамлекеттик органдардын иш-аракеттеринин натыйжалуулугун баалоо үчүн эл аралык рейтингдер

Индекстин аталышы

Жооптуу аткаруучулар

Булактар

1

Адамзаттык потенциалды өнүктүрүү индекси:
- төрөлүүдө күтүлгөн жашоонун узактыгы;
- бой жеткен калктын сабаттуулук деңгээли;
- билим берүү мекемелерине тапшыргандардын жалпы көрсөткүчү;
- калктын ар бирине ИДП (АКШ долл. менен ППС)
ССМ, БИМ, ЭМ, ЮМ БУУ

2

Мамлекеттик башкаруунун интегралдык көрсөткүчү:
- добуш берүү укугу жана отчеттуулук (Voice and Accountability);- саясий туруктуулук жана зомбулуктун жоктугу (Political Stability and Absence of Violence);
- Өкмөттүн натыйжалуулугу (Government Effectiveness);
- мыйзамдардын сапаты (Regulatory Quality);
- мыйзамдын үстөмдүгү (Rule of Law);
- коррупцияны контролдоо (Control of Corruption)
ИИМ, ЮМ, ЭМ, ФП Дүйнөлүк банк

3

Экономикалык эркиндик индекси:
- бизнестин эркиндиги;
- сооданын эркиндиги;
- салыктык эркиндик;
- өкмөттөн эркиндик;
- акчалай эркиндик;
- инвестициялардын эркиндиги;
- финансылык эркиндик;
- менчикке укукту коргоо;
- коррупциядан эркиндик;
- эмгек мамилелеринин эркиндиги
ЭМ, КРУБ (макулдашуу боюнча), ЮМ, ЖЭИМ, ФМ, ЭӨМ Heritage Foundation изилдөө борбору

4

Doing Business индекси:
- ишканаларды каттоо;
- курулушка уруксат алуу;
- электр менен камсыздоо тутумуна кошулуу;
- жеке менчикти каттоо;
- насыялоо;
- инвесторлорду коргоо;
- салык салуу;
- эл аралык соода;
- контракттардын аткарылышын камсыздоо;
- салык төлөөгө жөндөмсүздүктү чечүү
ЭМ, ЮМ, ЭӨМ, КРУБ (макулдашуу боюнча), Мамкурулуш, Мамкаттоо Дүйнөлүк банк

5

Коррупцияга карата мамиле индекси:
мамлекеттик жана саясий секторлордогу паранын жыштыгы жана/же көлөмү
ИИМ, ЮМ, ФП, Башкы прокуратура (макулдашуу боюнча) Transparensy International

6

Атаандаштыкка жарактуулук индекси (Global Competitiveness Index)
- институттар (Institutions );
- инфратүзүм (Infrastructure);
- макроэкономикалык шарттар (Macroeconomic environment);
- саламаттык сактоо жана башталгыч билим берүү (Health and primary education);
- жогорку билим берүү жана окутуу (Higher education and training );
- товар базарларынын натыйжалуулугу (Good market efficiency);
- эмгек рыногунун натыйжалуулугу (Labor market efficiency);
- финансылык рыноктун өнүккөндүгү (Financial market development);
- технологиялык деңгээл (Technological readiness);
- рыноктун көлөмү (Market size);
- өндүрүштүн татаалдыгы (Business sophistication);
- инновация (Innovation)
Бардык министрликтер жана ведомстволор Дүйнөлүк экономикалык форум

7

Эмдөөлөрдүн деңгээли (Immunization Rates) ССМ, ЮМ Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму

8

Саламаттык сактоого чыгымдар (Health Expenditures) ССМ, ФМ, ЮМ Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму

2-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2012-жылдын 17-февралындагы
N 105 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин баалоо
МЕТОДИКАСЫ

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 25-мартындагы N 147, 2014-жылдын 18-апрелиндеги № 223 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

Бул методика Кыргыз Республикасынын мамлекеттик аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын баалоо тутумун институттук эс-тутумду алып жүргөн башкаруучу шайман катары түзүүгө багытталган. Мындай сапатта ал төмөнкүлөргө багытталган:

- баалоолорду салыштыруу үчүн шарттарды түзүүгө;

- процессти эмес, натыйжаны баалоого;

- баалоонун натыйжаларын иш аракеттерди оңдоо үчүн негиз катары пайдаланууга;

- баалоого жарандык коомду тартууга;

- эл аралык рейтингдик изилдөөлөрдү пайдаланууга.

1. Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ишин баалоонун интегралдык көрсөткүчү

1. Баалануучу мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын төмөнкү программаларды ишке ашырууга кошкон салымы бааланууга тийиш:

1) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан бекитилүүчү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн программасын (мындан ары – Өкмөттүн программасы) аткаруунун натыйжалары;

2) улуттук жана жалпы мамлекеттик программаларды ишке ашыруунун натыйжалары;

3) аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын тармактык, аймактык жана башка жергиликтүү пландарын жана программаларын ишке ашыруунун натыйжалары.

Баалоонун маанилүү аспектиси болуп конкреттүү мамлекеттик органга жана конкреттүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына “Калктын ишеним индексин” эсепке алуу саналат.

Баалоонун объективдүүлүгү эл аралык рейтингдик изилдөөлөрдө Кыргызстандын абалын талдоо менен ырасталат.

2. Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин баалоо төмөнкү көрсөткүчтөрдүн сандык маанилеринин базасында эсептелүүчү Баалоонун интегралдык көрсөткүчүнүн (мындан ары – БИК) маанилерин аныктоонун негизинде жүргүзүлөт:

1) базалык көрсөткүчтөрдү баалоо (мындан ары – БКБ);

2) вариативдик көрсөткүчтөрдү баалоо (мындан ары – ВКБ);

3) Кыргыз Республикасынын эл аралык рейтингдерин баалоо (мындан ары – ЭРБ);

4) “Калктын ишеним индекси” (мындан ары – КИИ).

3. БИКтин мааниси ар бир кварталдагы (отчеттук мезгилдеги) иштин жыйынтыгы боюнча аныкталат. БИКти эсептөө үчүн жалбыракча модели колдонулат, анын мисалы сүрөттө көрсөтүлгөн, ал эми иштөө тартиби төмөндө берилген.

Баалануучу мамлекеттик орган жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы үчүн БИКтин ар бир координаты боюнча көрсөткүчтөрдүн конкреттүү топтому белгиленет.

Интегралдык көрсөткүчтүн сандык маанисин аныктоо методикасы 1-сүрөттө келтирилген.

1-сүрөт. БИКти эсептөө үчүн

2. Базалык көрсөткүчтөрдү баалоо

4. Базалык көрсөткүчтөр Өкмөттүн программасын ишке ашыруу менен түз байланыштуу. Алар баалануучу мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын Өкмөт тарабынан ишке ашырылуучу бардык программаларды, анын ичинде улуттук жана жалпы мамлекеттик программаларды ишке ашырууда кошкон салымын анык көрсөтүүгө тийиш.

5. Базалык көрсөткүчтөрдү белгилөө үчүн булактар:

1) Өкмөттүн программасында конкреттүү мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын алдында турган түз милдеттердин болушу. Мындай милдеттердин ишке ашырылуучу көрсөткүчтөрү базалык көрсөткүчтөр катары чыгышы мүмкүн;

2) колдонуудагы улуттук жана жалпы мамлекеттик программаларда конкреттүү мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын алдында турган түз милдеттердин болушу. Мындай милдеттердин ишке ашырылуучу көрсөткүчтөрү базалык көрсөткүчтөр катары боло алат;

3) Өкмөттүн программасында, колдонуудагы улуттук жана жалпы мамлекеттик программаларда конкреттүү мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын алдында турган кыйыр милдеттердин болушу. Мындай учурда мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын түз милдеттерин түзүү жана алардан улам базалык көрсөткүчтөрдү белгилөө зарыл;

4) Кыргыз Республикасы өзүнө алган эл аралык милдеттенме, мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын түз милдеттерин түзүү жана алардан улам базалык көрсөткүчтөрдү белгилөө зарыл.

6. Базалык көрсөткүчтөрдүн аталышы жана пландык мааниси ар бир мамлекеттик орган жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү (мындан ары – Өкмөт) тарабынан бекитилет.

7. Базалык көрсөткүчтөрдү аныктоо үчүн критерийлер:

1) ушул мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын компетенциясына кирет;

2) отчеттук мезгил менен салыштырылат;

3) милдеттин бир эле убакта кыйындагандыгы менен реалдуу;

4) чектеш милдеттери жана Кыргыз Республикасынын эл аралык рейтингдери бар мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын базалык көрсөткүчтөрү менен координацияланган;

5) ишке ашырылуучу саясаттын уланмалуулугун камсыздайт.

8. Базалык көрсөткүчтөрдүн өзгөчөлүгү:

1) базалык көрсөткүчтөр туруктуу критерийлер болуп саналбайт, бирок төмөнкүлөргө ылайык дайыма кайра каралып турат:

- базалык көрсөткүчтөрдүн булактарында жаңы милдеттердин коюлушуна ылайык;

- милдеттерди ишке ашыруу аяктаганына жараша;

2) базалык көрсөткүчтөр өзүнүн салмактуу маанисине ээ. Көрсөткүчтүн салмагы коюлган максаттарга жана милдеттерге жетүүдөгү анын салымынын маанисине жараша аныкталат. Салмактын сандык мааниси 0,8ден 1,0гө чейинки диапазондо болот;

3) базалык көрсөткүчтөрдүн саны көп эмес болушу керек. Оптималдуу саны – төрттөн жетиге чейин;

4) базалык көрсөткүчтөр этиштин буйрук ыңгайы аркылуу айтылган динамикалык терминдерде белгиленет – “… чоңдукка көбөйтүлсүн”, “… чоңдукка төмөндөтүлсүн”, “… курулсун”, “… чечилсин” ж.б.

9. Базалык көрсөткүчтөрдүн салмактык мааниси ар бир мамлекеттик орган жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

10. Базалык көрсөткүчтөрдү баалоо базалык көрсөткүчтөрдүн пландаштырылган сандык маанилерине жетишүүнүн даражасын алардын салмактык маанилерин эске алып аныктоо жолу менен жүргүзүлөт. Базалык көрсөткүчтөрдү баалоону аныктоо жана отчеттук мезгилге аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин баяндамаларын (мындан ары – баяндама) даярдоо үчүн төмөнкү таблицаны толтуруу зарыл:

1-таблица

N

Көрсөткүчтүн аталышы БК

Көрсөткүчтүн салмактык мааниси С

Көрсөткүчтүн пландалган мааниси

Пландалган маани белгиленген документ

Көрсөткүчтүн иш жүзүндөгү мааниси

Көрсөткүчтүн иш жүзүндөгү мааниси белгиленген документ

Базалык көрсөткүчкө жетүү даражасы ЖД

Эскертүү

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

БКБнын мааниси

Базалык көрсөткүчтү баалоонун мааниси ар бир отчеттук мезгилде төмөнкүдөй ырааттуулук менен аныкталат:

1) 2-графага ушул мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын базалык көрсөткүчтөрүнүн аталышы жазылат;

2) 3-графага тиешелүү базалык көрсөткүчтөрдүн салмактык мааниси жазылат. Эгерде көрсөткүчтүн салмактык мааниси белгиленбесе, анда ал бирге барабар катары кабыл алынат;

3) 4-графага базалык көрсөткүчтөрдүн пландаштырылган сандык мааниси жазылат;

4) 5-графа пландалган базалык көрсөткүчтөрдүн сандык мааниси белгиленген ченемдик документтердин аталышын жана номурун камтыйт;

5) 6-графага отчеттук мезгилде иш жүзүндө жетишилген базалык көрсөткүчтөрдүн цифралык мааниси жазылат;

6) 7-графага базалык көрсөткүчтөрдүн иш жүзүндөгү сандык мааниси белгиленген актылардын же документтердин аталышы жана номуру жазылат;

7) 8-графага базалык көрсөткүчтөрдүн иш жүзүндөгү маанилерин алардын пландаштырылган маанисине бөлүү жолу аркылуу аныкталуучу пландалган базалык көрсөткүчтөргө жетүү даражасынын мааниси жазылат;

8) 9-графага көрсөткүчтөрдүн пландалган маанилеринин аткарылбай калгандыгынын, ошондой эле ашыкча аткарылгандыгынын себептери боюнча түшүндүрмө жазылат.

Айрым базалык көрсөткүчтөрдүн пландалган маанилери ашыкча аткарылган учурда, аларга жетүүнүн даражасы бирдик катары кабыл алынат. Мында иш жүзүндө жетишилген ашыкча аткаруу кийинки отчеттук кварталды пландаштырууда эске алынат.

11. БИКти эсептөө үчүн БКБнын жалпыланган көрсөткүчүнүн сандык мааниси эсептелет. Бул үчүн ар бир базалык көрсөткүчкө жетүү даражасынан алынган мааниси (8-графа) ага тиешелүү салмакка (3-графа) көбөйтүлөт, алынган сандар кошулат жана суммасы базалык көрсөткүчтөрдүн жалпы санына бөлүнөт.

БКБ = (ЖД1 х С1 + ЖД2 х С2 + ЖДс х Сс) \ с, мында:

БКБ – Базалык көрсөткүчтөрдү баалоонун мааниси (0дон 1ге чейин);

ЖД – көрсөткүчкө жетүү даражасы (0дон 1ге чейин);

С – тиешелүү көрсөткүчтүн салмагы (0,8ден 1,0го чейин);

с – базалык көрсөткүчтөрдүн саны. Эгерде бир же бир нече көрсөткүчтөр боюнча, анын ичинде “объективдүү” себептер боюнча да иш жүргүзүлбөсө, БКБны эсептөөдө “с” азайтылышы мүмкүн эмес.

БКБнын алынган мааниси БИКти эсептөө үчүн тиешелүү координатка (1-сүрөт) жазылат.

3. Вариативдик көрсөткүчтөрдү баалоо

12. Вариативдик көрсөткүчтөрдүн курамы жана алардын саны мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан өз алдынча аныкталат, бирок алар Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн программасын ишке ашыруунун ар жылдык планына толук шайкеш келиши керек.

Вариативдик көрсөткүчтөр мамлекеттик органдардын өздөрүнүн максаттары, милдеттери жана базалык функциялары менен түз байланышкан. Алар мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын учурдагы иштешин, анын туруктуулугун жана кесипкөйлүгүн, ошондой эле өз ыйгарым укуктарынын чөйрөсүндө тармактык, аймактык жана башка жергиликтүү саясатты ишке ашыруу боюнча ишин мүнөздөөгө тийиш.

13. Вариативдик көрсөткүчтөрдү белгилөө үчүн булактар:

1) министрлик, ведомство, тармактык же башка жергиликтүү мүнөздөгү жергиликтүү мамлекеттик орган тарабынан иштелип чыккан жана ишке ашырылуучу программалар жана стратегиялар;

2) мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын алардын милдеттик түрдөгү базалык функциялары;

3) ушул мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын базалык көрсөткүчтөргө жетүүгө таасир көрсөтүүчү факторлору;

4) Өкмөттүн программасында, колдонуудагы улуттук жана жалпы мамлекеттик программаларда конкреттүү мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын алдында турган кыйыр милдеттердин болушу;

5) тармактык же башка жергиликтүү мүнөздөгү Кыргыз Республикасы өзүнө алган эл аралык милдеттенмелер.

14. Вариативдик көрсөткүчтөрдү аныктоо үчүн критерийлер:

1) ушул мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын компетенциясына кирет;

2) базалык көрсөткүчтөрдү аткарууга иштейт;

3) отчеттук мезгил менен салыштырылат;

4) милдеттин бир эле мезгилдеги кыйындагандыгы менен реалдуу;

5) чектеш милдеттери жана Кыргыз Республикасынын эл аралык рейтингдери бар мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын көрсөткүчтөрү менен координацияланган;

6) ишке ашырылуучу саясаттын уланмалуулугун камсыздайт.

15. Вариативдик көрсөткүчтөрдүн өзгөчөлүгү:

1) вариативдик көрсөткүчтөр толугу менен түздөн-түз мамлекеттик орган жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан бекитилет;

2) вариативдик көрсөткүчтөр туруктуу критерийлер болуп саналбайт жана төмөнкү негиздерде кайра каралышы мүмкүн:

- жаңы милдеттердин коюлушуна ылайык;

- милдеттерди ишке ашыруу аяктаганына жараша;

3) вариативдик көрсөткүчтөр көп эмес болушу керек. Оптималдуу саны – бештен жетиге чейин.

16. Вариативдик көрсөткүчтөрдү баалоо вариативдик көрсөткүчтөрдүн пландаштырылган маанилерине жетүү даражасын аныктоо жолу аркылуу жүргүзүлөт. Вариативдик көрсөткүчтөрдү баалоону аныктоо жана баяндама даярдоо үчүн төмөнкү таблицаны толтуруу зарыл.

2-таблица

N

Вариативдик көрсөткүчтүн аталышы ВК

Көрсөткүчтүн пландалган мааниси

Пландалган маани белгиленген документ

Көрсөткүчтүн иш жүзүндөгү мааниси

Көрсөткүчтүн иш жүзүндөгү мааниси жазылган документ

Вариативдик көрсөткүчкө жетүү даражасы

Эскертүү

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

ВКБнын мааниси

Вариативдик көрсөткүчтү баалоонун мааниси ар бир отчеттук мезгилде төмөнкү ырааттуулук менен аныкталат:

1) 2-графага вариативдик көрсөткүчтөрдүн аталышы жазылат;

2) 3-графага пландаштырылган вариативдик көрсөткүчтөрдүн сандык мааниси жазылат;

3) 4-графа пландалган вариативдик көрсөткүчтөрдүн сандык мааниси белгиленген актылардын жана документтердин аталышын жана номурун камтыйт;

4) 5-графага отчеттук мезгилде иштин жыйынтыгы боюнча вариативдик көрсөткүчтөрдүн иш жүзүндө жетишилген цифралык маанилери жазылат;

5) 6-графага вариативдик көрсөткүчтөрдүн иш жүзүндөгү сандык мааниси белгиленген актылардын жана документтердин аталышы жана номуру жазылат;

6) 7-графага вариативдик көрсөткүчтөрдүн иш жүзүндөгү мааниси пландаштырылган мааниге бөлүү жолу аркылуу аныкталган пландалган вариативдик көрсөткүчтөргө жетүү даражасынын мааниси жазылат;

7) ВКБ көрсөткүчтөрдүн жалпы санына бөлүнгөн бардык вариативдик көрсөткүчтөргө жетүү даражасынын суммасы катары эсептелет.

4. “Калктын ишеним индекси”

17. “Калктын ишеним индекси” (мындан ары – КИИ) – калктын мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине карата мамилесин чагылдырган коомчулуктун жалпы маанайын өзгөртүү динамикасынын жалпыланган көрсөткүчү. КИИни өлчөө жарандын мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине жеке канааттангандыгын жана калктын мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан алган кызмат көрсөтүүлөргө канааттангандыгын баалоого мүмкүндүк берет.

18. КИИни өлчөө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 17-февралындагы N 105 “Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун баалоо жөнүндө” токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине “Калктын ишеним индекси” жөнүндө жобого ылайык ишке ашырылат.

19. КИИ стандарттык репрезентативдик тандоо боюнча, 5-7 пайыздын чегинде тандоодо ката кетирүү менен 18 жаштан 75 жашка чейин курактагы Кыргыз Республикасынын жарандарын дайыма сурамжылоонун негизинде түзүлөт. КИИнин мааниси жобого ылайык “+100дөн” “-100гө” чейинки интервалда өзгөрөт. Мында индекстин “0дөн” жогорку мааниси коомчулуктун пикиринде мамлекеттик органдардын “оң”, ал эми индекстин “0дөн” төмөнкү мааниси – “терс” баалары артыкчылык кылгандыгын билдирет. КИИнин маанисин ушул методиканын форматына келтирүү үчүн “+100дүн” “-100гө” чейинки маанилеринин шкаласын 0%-100% шкаласына өзгөртүп түзүү керек.

КИИнин алынган мааниси БИКти эсептөө үчүн тиешелүү координатка (1-сүрөттү кара) жазылат.

20. КИИны өлчөөнүн жүрүшүндө алынганы маалыматтар коомчулукка маалымдалууга милдеттүү жана массалык маалымат каражаттарында жарыяланат.

5. Эл аралык рейтингдерде Кыргызстандын абалын баалоо

21. Кыргызстан эл аралык уюмдар тарабынан ишке ашырылуучу бардык маанилүү рейтингдик өлчөөлөрдүн катышуучусу болуп эсептелет. Өлчөөлөр кесипкөй социологиялык компаниялар тарабынан дайыма жүргүзүлүп турат. Эл аралык коомдоштук тарабынан мындай баалоо өнүгүүнүн артыкчылыктарын түзүү үчүн жакшы багыт катары кызмат кылышы мүмкүн.

22. Ар бир мамлекеттик органга бир же бир нече эл аралык индекстер жазылат, аларга ушул орган жооп берет. Индекстердин тизмеги жана жоопкерчиликтерди бекитүү Өкмөт тарабынан аныкталат. Баалоо жол-жобосу төмөндө келтирилген таблицага ылайык ар бир жыл боюнча индекстердин көрсөткүчтөрүнүн динамикасын аныктоодо турат.

Индикатор

Мурдагы жыл

Отчеттук жыл

Өсүш\ төмөндөө

абсолюттук чоңдук

салыштырма чоңдук

абсолюттук чоңдук

салыштырма чоңдук

1-индекс

2-индекс

23. Бул методиканын максаттары үчүн рейтингдин салыштырма көрсөткүчүн түзүү зарыл, ал Кыргызстандын рейтинги менен рейтингиндеги ушул индекстин минималдуу маанисинин (акыркы орун) ортосундагы айырманын рейтингдеги ушул индекстин максималдуу мааниси (биринчи орун) менен рейтингиндеги ушул индекстин минималдуу маанисинин (акыркы орун) ортосундагы айырмага болгон катышы катары төмөнкү формула боюнча түзүлөт:

Салыштырма көрсөткүч

=

Кыргызстандын мааниси – Минималдуу маани

Максималдуу маани – Минималдуу маани

Индекстин алынган мааниси БИКти эсептөө үчүн тиешелүү координатка түшүрүлөт (1-сүрөттү кара).

Эгер мамлекеттик орган бир нече индекске жооп берсе, анда индекстердин орточо мааниси эсептелет.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 18-апрелиндеги № 223 токтомунун редакциясына ылайык)

24. Индекстердин динамикасын (өсүшүн же төмөндөшүн) негиздөө интегралдык индекстердин түзүүчү компоненттерин талдоодон келип чыгат. Жалпы көрсөткүчтөргө өтө чоң деңгээлде таасир тийгизген индекстердин параметрлерин бөлүп көрсөтүү зарыл. Мындай талдоонун негизинде ведомствонун иш планына киргизүү үчүн сунуштар түзүлүшү мүмкүн.

Индексти дезинтегралдоо мисалы төмөнкү таблицада келтирилген.

Индекстин аталышы

Индекстердин түзүүчү параметрлери

Адамдык өнүгүүнүн индекси

Жашоонун күтүлүүчү узактыгы (узак жашоону баалайт)

Өлкөнүн калкынын сабаттуулук деңгээли (окууга сарпталган жаштын орточо саны) жана окуунун күтүлүүчү узактыгы

АКШ долларында сатып алуу мүмкүнчүлүгүнүн теңдештиги (СМТ) боюнча калктын жан башына карата улуттук дүң киреше (УДК) аркылуу бааланган жашоо деңгээли

6. Отчеттук мезгил үчүн БИКтин сандык маанисин аныктоо

25. Отчеттук мезгил үчүн БИКтин сандык мааниси төрт баалоочу чекитти бириктирүүчү түз сызыктар менен чектелген фигуранын аянтынын фигуранын жалпы аянтына катышы катары (1-сүрөттү кара) аныкталат.

Фигуранын жалпы аянты 2ге барабар. Ошентип баалоонун чоңдугу дайыма бирден аз болот. Бирок, баалоо канчалык бирге жакын болсо, отчеттук мезгилде ишти баалоо ошончолук жогору болот.

26. БИКти аныктоого карата отчеттук квартал үчүн баштапкы маалыматтардын топтомо таблицасы толтурулат.

3-таблица

N

Көрсөткүчтүн аталышы

Көрсөткүчтөрдүн мааниси

1

Базалык көрсөткүчтөрдү баалоо

2

Вариативдик көрсөткүчтөрдү баалоо

3

Эл аралык рейтингдерди баалоо

4

Калктын ишеним индекси

Эскертүү: 3-таблицадагы бардык көрсөткүчтөрдүн мааниси салыштырмалуу сандарда (б.а. 0дөн 1ге чейин) көрсөтүлөт.

27. БИКтин мааниси БКБ-ВКБ-КИИ-ЭРБ тик бурчтуу координата тутумуна 2 геометриялык фигуранын аянттарынын катышы катары аныкталат (2-сүрөт):

1) 3-таблицанын акыркы графасынын маалыматтарына шайкеш келген БКБ, ВКБ, КИИ жана ЭРБнын координаттык окторундагы баалоочу чекиттерди түз сызыктар менен бириктирүү жолу менен пайда болгон төрт бурчтуктун;

2) БКБ, ВКБ, КИИ жана ЭРБнын координаттык окторундагы алардын максималдык маанилерине, б.а. 1ге шайкеш келген баалоочу чекиттерди түз сызыктар менен бириктирүү жолу менен пайда болгон төрт бурчтуктун.

Төмөнкү сүрөттө эки тик бурчтуктун болжолдуу сүрөтү келтирилген:

2-сүрөт.

БКБ, ВКБ, КИИ жана ЭРБнын координаттык окторундагы алардын максималдык маанилерине (б.а. 1ге) шайкеш келген баалоочу чекиттерин түз сызыктар менен бириктирүү жолу менен пайда болгон төрт бурчтук 2ге барабар аянтка ээ.

Баалоо көрсөткүчтөрүнүн отчеттук мезгилде түзүлгөн маанилерин (3-таблица) бириктирүү жолу менен пайда болгон төрт бурчтуктун аянтын 4 тик бурчтуу үч бурчтуктун аянтынан тураарын элестетүүгө болот. Белгилүү болгондой тик бурчтуу үч бурчтуктун аянты тик бурчту түзүүчү жактарынын көбөйтүндүсүнүн жарымына барабар. Муну эсепке алуу менен, ар бир тик бурчтуу үч бурчтуктун аянтын төмөнкүдөй жол менен табабыз:

1) S1 = (БКБ х ВКБ) : 2;

2) S2 = (ВКБ х ЭРБ) : 2;

3) S3 = (БКБ х КИИ) : 2;

4) S4 = (КИИ х ЭРБ) : 2.

Баалоо көрсөткүчтөрүнүн отчеттук мезгилдеги маанилерин бириктирүү жолу менен пайда болгон төрт бурчтуктун аянтын S = S1 + S2 + S3 + S4 суммасы катары табабыз.

БКБ-ВКБ-КИИ-ЭРБ тик бурчтуу координат тутумунда эки геометриялык фигуранын аянттарынын катышы аркылуу аныкталган БИКти S:2 (1-сүрөт) катары табабыз.

7. Баалоо жыйынтыктары

28. Баалоо жыйынтыктары:

- ар кандай деңгээлдерде башкаруучу чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүндүк берет;

- жарандык коом менен өз ара аракеттенүүнүн жана диалог түзүүнүн куралы болуп калат;

- Өкмөттүн ишин баалоо, ошондой эле кийинки жылга карата максаттарды, милдеттерди жана көрсөткүчтөрдү оңдоп-түзөтүү үчүн пайдаланылышы мүмкүн.

3-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 17-февралындагы N 105 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине “Калктын ишеним индекси” жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 18-апрелиндеги № 223 токтомунун редакциясына ылайык)

1. Жалпы жоболор

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине “Калктын ишеним индекси” жөнүндө ушул жобо (мындан ары – “Калктын ишеним индекси”) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2010-жылдын 29-сентябрындагы N 212 “Мамлекеттик башкаруу органдарынын жарандык коом менен өз ара аракеттенүүсүн өркүндөтүү жөнүндө” Жарлыгына ылайык иштелип чыккан.

Калктын ишеним индекси” – коомдун жалпы маанайынын өзгөрүү динамикасынын жалпыланган көрсөткүчү, мында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине калктын мамилеси чагылдырылат.

“Калктын ишеним индексин” өлчөөнүн максаты – Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине калктын ишениминин даражасын актуалдуу баалоо.

“Калктын ишеним индексин” өлчөө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине жарандын жеке канааттануусун (“Мамлекетке жарандын жеке ишеними” индекси) жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан алынуучу кызмат көрсөтүүлөргө калктын канааттануусун баалоого мүмкүндүк берет (“Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын баалоо” индекси).

“Калктын ишеним индекси” стандарттуу репрезентативдик тандоо боюнча, тандоодогу 5-7% өлчөмдө катага жол берүү чегин (же ишеним интервалын 0,05-0,07 өлчөмүндө) белгилөө менен, Кыргыз Республикасынын жараны болгон, 18ден 75 жашка чейинки калкты такай сурамжылоонун негизинде түзүлөт.

Калкты сурамжылоо, ошондой эле “Калктын ишеним индексин” өлчөөнүн натыйжаларын алуу үчүн маалыматтарды Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети иштеп чыгат. Сурамжылоонун мезгилдүүлүгү жылына 4 жолу, ар бир кварталдын аягында болот. “Калктын ишеним индексин” өлчөөнүн натыйжасынын негизиндеги изилдөөчү отчетту Кыргыз Республикасынын Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институту даярдайт. Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети Кыргыз Республикасынын Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтуна изилдөөчүлүк отчетту даярдоо үчүн керек болуучу “Калктын ишеним индексин” өлчөөнүн натыйжаларын берет. “Калктын ишеним индексин” өлчөө улуттук жана региондук масштабда өткөрүлөт. Улуттук масштабда “Калктын ишеним индексин” өлчөө үчүн 7 облустун, Бишкек жана Ош шаарларынын калкын тандап сурамжылоо жүргүзүлөт. Тандоо 3600 адамды түзөт, мында тандоонун катасынын чеги +/- 5 процент (ар бир администрациялык-аймактык бирдикте 400 адам) болот. Сурамжылоо региондук масштабда конкреттүү администрациялык-аймактык бирдиктерде өткөрүлүп, 400 адамды камтыса, тандоо респонденттерди тандоонун стратифициялык методу менен жасалууга тийиш жана тандоонун жол берилчү катасынын чегин эске алуу менен ишеним интервалынын чегинде 0,05тен 0,07 бирдикке чейин болот.

Калктын ишеним индексин” өлчөө көз карандысыз уюмдар тарабынан өздүк каражаттарынын эсебинен же мыйзамда белгиленген тартипте республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт.

Жыйынтыктарды таратуу өлчөөнүн коэффициенттерин пайдалануу менен аткарылат. Респонденттерди сурамжылап жана тандоо боюнча жыйынтыктарды түзүп, алынган жыйынтыктарды бардык башкы жалпы чоңдукка колдонуу керек. Бул үчүн сурамжыланган респонденттердин маалыматтарын колдонуунун коэффициентин (өлчөө коэффициентин) эсептеп чыгуу керек. Бул үчүн калктын суммаланган санын катмарлар (региондор) боюнча өз-өзүнчө, башкы жана тандоо боюнча, жалпы чоңдуктар боюнча алуу зарыл. Андан кийин ар бир катмар үчүн салмакты төмөнкү формула боюнча эсептөө керек:

мында: Yh

Wh – катмар (регион) үчүн өлчөөнүн коэффициенти h (1, 2,…..);

Yh – катмар (регион) үчүн калктын башкы жалпы чоңдугу боюнча саны h (1, 2,…..);

yh – катмар (регион) үчүн тандоодо калктын саны h (1, 2,…..).

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 18-апрелиндеги № 223 токтомунун редакциясына ылайык)

2. “Калктын ишеним индексин” түзүүнүн методикасы

Калктын ишеним индексин түзүү үчүн колдонулуучу бардык суроолор калктын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарына жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына болгон мамилесин аныктоого багытталышы керек. “Калктын ишеним индекси” интегралдык индекс болуп эсептелет, ал эки жеке индекстен-компоненттен түзүлөт:

- мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине калктын жеке канааттануусу (Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарына жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына калктын жеке ишеним индекси”);

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан алынуучу кызмат көрсөтүүлөргө калктын жеке канааттануусу (“Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын баалоо индекси”).

Ар бир жеке индекс боюнча анын жалпыланган мааниси “оң” жана “терс” жооптордун үлүштөрүнүн айырмасы катары түзүлөт, ошол эле учурда кескин түрдөгү “оң”/”терс” жооптор тиешелүү түрдө “+1″/”-1″ өлчөмү менен, ал эми шарттуу түрдөгү “оң”/”терс” жооптор тиешелүү түрдө “+0,5″/”-0,5″ өлчөмү менен алынат.

Калктын ишеним индексинин компоненттери (жеке индекстер) ошол жеке индекске тиешелүү болгон көрсөткүчтөрдүн (ар бир жеке индекс үчүн үч-беш көрсөткүч) жалпыланган маанилеринин арифметикалык орточо өлчөмү катары эсептелет.

Жалпыланган “Калктын ишеним индекси” жеке индекстердин маанилеринин арифметикалык орточо өлчөмү катары эсептелет. Жалпыланган “Калктын ишеним индекси” жана аны түзгөн бөлүктөрү “+100″ баштап “-100″ чейинки интервалда өзгөртүлөт. Мында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын баалаган коомдук пикирде индекстин мааниси “0″дөн ашса коомдук пикирде “оң” баалоо үстөмдүк кылаарын, ал эми индекстин мааниси “0″дөн кем болсо коомдук пикирде “терс” баалоо үстөмдүк кылаарын билдирет.

3. Индексти эсептөө жол-жобосу

А) Жеке индекстердин маанилерин эсептөө

Жеке индекске кирген көрсөтмөлөрдүн жалпыланган маанилеринин суммасы, ал жеке индекске кирген көрсөткүчтөрдүн санына бөлүнөт.

Б) “Калктын ишеним индексинин” маанисин эсептөө

Жеке индекстердин көрсөткүчтөрүнүн жалпыланган маанилеринин суммасы, ал 2ге бөлүнөт.

4. Алынган маалыматтарды талдоо

Пландаштырылган изилдөөнүн алынган маалыматтарын талдоо прикладдык социологияда кабыл алынган эрежелер жана жол-жоболор боюнча жүзөгө ашырылат. Алгачкы маалыматтар базасын (интервью алуунун жүрүшүндө чогултулуучу, компьютерге киргизилүүчү анкеталык сурамжылардын маалыматтары) талдоо төмөнкү ыраатта жүзөгө ашырылууга тийиш:

- бир түрдүү жана ар түрдүү мүнөздөмөлөрдү жалпылоо;

- көрсөткүчтөрдү аныктоо (орточо чоңдуктар);

- башка маалыматтарга (статистикалык маалыматтар, башка изилдөөлөрдүн тыянактары жана натыйжалары ж.б.) теңештирүү жана салыштыруу. Мына ошентип, изилдөөнүн баштапкы болжолдору текшерилет;

- тыянактарды жана сунуштарды тариздөө, изилдөө отчетун даярдоо.

5. “Калктын ишеним индексин” өлчөөнүн натыйжаларын жарыялоо

“Калктын ишеним индексин” өлчөөнүн натыйжалары жалпыга маалымдоо каражаттарында милдеттүү түрдө жарыяланууга тийиш.

4-тиркеме

Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине калктын ишеним деңгээлин аныктоо боюнча
ТИПТҮҮ АНКЕТА

ДОЛБООР

“Калктын ишеним индекси”

АНКЕТАНЫН НОМЕРИ (ИНТЕРВЬЮ АЛУУЧУ ТАРАБЫНАН ТОЛТУРАТ)
ИНТЕРВЬЮ АЛУУЧУ ФАМИЛИЯСЫ КОД __________________
СУРАМЖЫЛОО ЖЕРИ

1. РАЙОН (ИНТЕРВЬЮ АЛУУЧУ ТОЛТУРАТ)

______________________ КОД _______________ (кодировкалоочу тарабынан толтурулат)

2. ШААР/АЙЫЛ (ИНТЕРВЬЮ АЛУУЧУ ТОЛТУРАТ) ______________________ КОД _______________ (кодировкалоочу тарабынан толтурулат)

3. ДАРЕК ____________________________ (ИНТЕРВЬЮ АЛУУЧУ ТОЛТУРАТ) 4. РЕСПОНДЕНТТИН АТЫ ___________________________ (ИНТЕРВЬЮ АЛУУЧУ ТОЛТУРАТ)

ИНТЕРВЬЮНУН ДАТАСЫ КҮН ____________ АЙ ________ ЖЫЛ ____________
МАССИВДИН ИЧИНДЕГИ АНКЕТА НОМЕРИ (КОДИРОВКАЛООЧУ ТОЛТУРАТ) _________________________

Саламатсызбы! Менин атым ________________________________________.

Мен “___” көз карандысыз изилдөө агенттигинде иштейм. Биз өлкө жарандарынан социологиялык сурамжылоо жүргүзүп жатабыз. Бизди республикада болуп жаткан нерселер тууралуу Сиздин пикириңиз кызыктырат. Бир нече суроого жооп берүүңүздү суранам. Бул Сиздин 20 мүнөт убактыңызды алат. Сиздин жоопторуңуз биздин ортобузда каларына жана жалпыланган түрдө гана колдонуларына толук ишенсеңиз болот. Эгерде Сизде кандайдыр бир суроо же сын-пикир пайда болсо, аларды Сиз мага билдирсеңиз же ____________ телефону аркылуу компаниянын кеңсесине чалсаңыз болот.

Интервью алуучунун байкоосу боюнча толтурулат.

1. Администрациялык статус

1. Борбор (Бишкек ш., Ош ш.)

2. Облустук борбор

3. Райондук борбор

Мисал катары алынган мамлекеттик органдардын тизмеси

Толук ишенем

Ишенем окшойт

Ишенбейм окшойт

Толук ишенбейм

Жооп берүү кыйын

12. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги

1

2

3

4

99

13. Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги

1

2

3

4

99

14. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги

1

2

3

4

99

15. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги

1

2

3

4

99

16. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги

1

2

3

4

99

17. Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги

1

2

3

4

99

18. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлиги

1

2

3

4

99

19. Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги

1

2

3

4

99

20. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги

1

2

3

4

99

21. Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министрлиги

1

2

3

4

99

22. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги

1

2

3

4

99

23. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги

1

2

3

4

99

24. Кыргыз Республикасынын Маданият жана туризм министрлиги

1

2

3

4

99

25. Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлиги

1

2

3

4

99

26. Кыргыз Республикасынын Жаштар, эмгек жана иш менен камсыз кылуу министрлиги

1

2

3

4

99

27. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети

1

2

3

4

99

28. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги

1

2

3

4

99

29. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик байланыш агенттиги

1

2

3

4

99

30. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги

1

2

3

4

99

31. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курулуш жана региондук өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттик

1

2

3

4

99

32. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттик

1

2

3

4

99

33. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы

1

2

3

4

99

34. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы

1

2

3

4

99

35. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы

1

2

3

4

99

36. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы

1

2

3

4

99

37. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы

1

2

3

4

99

38. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык полиция мамлекеттик кызматы

1

2

3

4

99

39. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы

1

2

3

4

99

40. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Баңгизаттарды контролдоо боюнча мамлекеттик кызмат

1

2

3

4

99

41. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик материалдык резервдер фонду

1

2

3

4

99

42. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду

1

2

3

4

99

43. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонд

1

2

3

4

99

44. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Тамак-аш, ветеринария жана фитосанитариялык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция

1

2

3

4

99

45. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция

1

2

3

4

99

46. Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду 47. Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясы

1

2

3

4

99

48. Сиз жашаган аймактык бирдиктеги жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аталышы (мэрия, айыл өкмөтү)

1

2

3

4

99

4. Айыл

2. Калктуу конуштун түрү: _____________________

1. Чоң шаар

2. Чакан шаар

3. Шаар тибиндеги айыл

4. Айыл

5. Башка ___________________

3. Турак жай түрү _____________________________

1. Көп кабаттуу типтүү турак үй

2. Көп кабаттуу элиталык турак үй

3. Эски жекече курулуштар

4. Элиталык жекече курулуштар

5. Барак тибиндеги турак үйлөр/мейманкана тибиндеги

6. Убактылуу турак жай

7. Орто класстагы жаңы курулуштар

8. Башка __________________________

4. Жашаган жери

1. Борбор

2. Кичирайон

3. Турак жай сектору, махалля

4. Жаңы конуш

5. Сиз Кыргыз Республикасынын жаранысызбы?

1. Ооба

2. Жок ────> ИНТЕРВЬЮ БҮТӨТ

6. Жашы:

1. 18 жашка чейин ────> ИНТЕРВЬЮ БҮТӨТ

2. 18-24 жаш

3. 25-34 жаш

4. 35-44 жаш

5. 45-54 жаш

6. 55-64 жаш

7. 65-75 жаш

7. Жынысы:

1. аял 2. эркек

8. Билими:

1. Бүтпөгөн орто

2. Орто

3. Кесиптик орто

4. Бүтпөгөн жогорку

5. Жогорку

6. Окумуштуулук даражасы

9. Улуту

1. Кыргыз 2. Өзбек

3. Орус 4. Башка

10. Сиздин үй бүлөңүздүн материалдык абалына кандай мүнөздөмө бере аласыз?

Интервью алуучу, жооптун БИР вариантын алыңыз. 1-КАРТОЧКА

1. Биздин тамак-ашка да акчабыз жетпейт

2. Тамак-ашка жетет, бирок кийим-кече сатып ала албайбыз

3. Тамак-ашка жана кийим-кечеге акчабыз жетет, бирок кымбат буюмдарды сатып ала албайбыз

4. Кээде кымбат буюмдарды сатып ала алабыз, бирок каалаганыбызды сатып ала албайбыз.

5. Каалаган нерсебиздин баарын сатып алуу мүмкүнчүлүгүбүз бар

99. Кыйналуу менен жооп берүү/жооп берүүдөн качуу

11. Төмөнкү айтылгандардын ичинен кайсынысы Сиздин пикириңизди билдирет?

Интервью алуучу, жооптун БИР вариантын алыңыз

1. Анча деле начар эмес, жашаса болот

2. Жашоо кыйын, бирок чыдаса болот

3. Учурдагы абалга чыдоо мүмкүн эмес

4. Кыйналуу менен жооп берүү/жооп берүүдөн качуу

Канчалык деңгээлде Сиз жеке ишенгениңерди же ишенбегениңерди баалап көргүлө …?

Ар бир сап боюнча жооптордун варианттарынын БИРИН тандап алыңыз

КАРТОЧКА 3

Кыргыз Республикасынын төмөнкү мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат көрсөтүү сапатын кандай баалайсыз?

Ар бир сап боюнча жооптордун варианттарынын БИРИН тандап алыңыз

КАРТОЧКА 5

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеси

Абдан жакшы

Жакшы болуш керек

Жаман болуш керек

Эң жаман

Жооп берүү кыйын

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги
49. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн аталышы:
-
-
- ж.б.

2

3

4

99

Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги

1

2

3

4

99

50. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн аталышы:
-
-
- ж.б.

1

2

3

4

99

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги
51. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн аталышы:
-
-
- ж.б.

1

2

3

4

99

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги
52. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн аталышы:
-
-
- ж.б.

1

2

3

4

99

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги
53. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн аталышы:
-
-
- ж.б.

1

2

3

4

99

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги
54. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн аталышы:
-
-
- ж.б.

1

2

3

4

99

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлиги
55. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн аталышы:
-
-
- ж.б.

1

2

3

4

99

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги
56. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн аталышы:
-
-
- ж.б.

1

2

3

4

99

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги
57. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн аталышы:
-
-
- ж.б.

1

2

3

4

99

Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министрлиги
58. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн аталышы:
-
-
- ж.б.

1

2

3

4

99

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги
59. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн аталышы:
-
-
- ж.б.

1

2

3

4

99

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги
60. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн аталышы:
-
-
- ж.б.

1

2

3

4

99

Кыргыз Республикасынын Маданият жана туризм министрлиги
61. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн аталышы:
-
-
- ж.б.

1

2

3

4

99

Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлиги
62. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн аталышы:
-
-
- ж.б.

1

2

3

4

99

Кыргыз Республикасынын Жаштар, эмгек жана иш менен камсыз кылуу министрлиги
63. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн аталышы:
-
-
- ж.б.

1

2

3

4

99

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети
64. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн аталышы:
-
-
- ж.б.

1

2

3

4

99

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги
65. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн аталышы:
-
-
- ж.б.

1

2

3

4

99

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик байланыш агенттиги
66. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн аталышы:
-
-
- ж.б.

1

2

3

4

99

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги
67. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн аталышы:
-
-
- ж.б.

1

2

3

4

99

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курулуш жана региондук өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттик
68. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн аталышы:
-
-
- ж.б.

1

2

3

4

99

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттик
69. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн аталышы:
-
-
- ж.б.

1

2

3

4

99

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы
70. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн аталышы:
-
-
- ж.б.

1

2

3

4

99

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы
71. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн аталышы:
-
-
- ж.б.

1

2

3

4

99

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы
72. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн аталышы:
-
-
- ж.б.

1

2

3

4

99

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы
73. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн аталышы:
-
-
- ж.б.

1

2

3

4

99

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы
74. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн аталышы:

-
-
- ж.б.

1

2

3

4

99

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык полиция мамлекеттик кызматы
75. Функциянын аталышы:
-
-
- ж.б.

1

2

3

4

99

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы
76. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн аталышы:
-
-
- ж.б.

1

2

3

4

99

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Баңгизаттарды контролдоо боюнча мамлекеттик кызмат
77. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн аталышы:
-
– ж.б.

1

2

3

4

99

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик материалдык резервдер фонду
78. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн аталышы:
-
-
- ж.б.

1

2

3

4

99

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду
79. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн аталышы:
-
-
- ж.б.

1

2

3

4

99

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонд
80. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн аталышы:
-
-
- ж.б.

1

2

3

4

99

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Тамак-аш, ветеринария жана фитосанитариялык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция
81. Функциянын аталышы:
-
-
- ж.б.

1

2

3

4

99

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция
82. Функциянын аталышы:
-
-
- ж.б.

1

2

3

4

99

Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду
83. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн аталышы:
-
-
- ж.б.

1

2

3

4

99

Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясы
84. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн аталышы:
-
-
- ж.б.

1

2

3

4

99

Сиз жашаган аймактык бирдиктеги жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аталышы (мэрия, айыл өкмөтү)
85. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн аталышы:
-
-
- ж.б.

1

2

3

4

99

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН БУЙРУГУ

Бишкек шаары, 2012-жылдын 18-майы N 201-б

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 5-сентябрындагы N 443-б, 2014-жылдын 18-апрелиндеги № 126-б буйруктарынын редакцияларына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 17-февралындагы N 105 “Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун баалоо жөнүндө” токтомунун 2-пунктун аткаруу үчүн:

1. Төмөнкүлөр бекитилсин:

- отчеттуулуктун тиркелген бир түргө келтирилген формалары:

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн программасын ишке ашыруу (1-тиркеме);

“Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иш-аракеттерин баалоо” (2-тиркеме);

“Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иш-аракеттерин баалоо максатында отчеттук мезгил үчүн Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин баяндамалары” (3-тиркеме);

- Базалык жана вариативдик көрсөткүчтөргө жетүү даражасы жөнүндө отчеттуулуктун формасын толтуруу боюнча нускама (4-тиркеме).

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 18-апрелиндеги № 126-б буйругунун редакциясына ылайык)

2. Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги 10 күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен отчеттуулуктун бекитилген формаларын толтуруу боюнча түшүндүрүү иш-чараларын жана окутуучу семинар өткөрсүн.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 18-апрелиндеги № 126-б буйругунун редакциясына ылайык)

3. Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (макулдашуу боюнча) квартал сайын, отчеттук кварталдан кийинки айдын 25ине чейин Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине отчеттук мезгил үчүн базалык жана вариативдик көрсөткүчтөргө жетүү даражасы жөнүндө баяндамаларды берип турушсун.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 18-апрелиндеги № 126-б буйругунун редакциясына ылайык)

4. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын тиешелүү бөлүмдөрүнө жүктөлсүн.

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри   Ө.Бабанов

1-тиркеме

Базалык көрсөткүчтөргө жетүү даражасын эсептөө

N

Базалык көрсөткүчтүн аталышы

Көрсөткүчтүн салмактык мааниси

Отчеттук мезгил үчүн көрсөткүчтүн пландуу мааниси

Отчеттук мезгил үчүн көрсөткүчтүн пландуу мааниси белгиленген документ

Отчеттук мезгил үчүн көрсөткүчтүн иш жүзүндөгү мааниси

Отчеттук мезгил үчүн көрсөткүчтүн иш жүзүндөгү мааниси жазылган документ

Базалык көрсөткүчкө жетүү даражасы (%)

Эскертүү

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

               

2

               

               
 

Базалык көрсөткүчтүн интегралдык мааниси (Көрсөткүчтөрдүн жалпы санына бөлүнгөн бардык базалык көрсөткүчтөргө жетишүү даражаларынын суммасы катары эсептелет)

   

2-тиркеме

Вариативдик көрсөткүчтөргө жетүү даражасын эсептөө

NN

Вариативдик көрсөткүчтөрдүн аталышы

Отчеттук мезгил үчүн көрсөткүчтүн пландуу мааниси

Отчеттук мезгил үчүн көрсөткүчтүн пландуу мааниси белгиленген документ

Отчеттук мезгил үчүн көрсөткүчтүн иш жүзүндөгү мааниси

Отчеттук мезгил үчүн көрсөткүчтүн иш жүзүндөгү мааниси жазылган документ

Вариативдик көрсөткүчкө жетүүнүн даражасы (%)

Эскертүү

1

2

3

4

5

6

7

8

1

             

2

             

             

Вариативдик көрсөткүчтүн интегралдык мааниси (Көрсөткүчтөрдүн жалпы санына бөлүнгөн бардык вариативдик көрсөткүчтөргө жетүү даражасынын суммасы катары эсептелет)

   

3-тиркеме

Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иш-аракеттерин баалоо максатында отчеттук мезгил үчүн Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин
БАЯНДАМАЛАРЫНЫН ФОРМАСЫ

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 5-сентябрындагы N 443-б, 2014-жылдын 18-апрелиндеги № 126-б буйруктарынын редакцияларына ылайык)

Баяндама

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органынын  (жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын) жетекчисинин аты-жөнү, анын кызматы)

мамлекеттик органдын (жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын) ишинин натыйжалуулугун баалоо үчүн жетишилген көрсөткүчтөрдүн мааниси жөнүндө

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органынын  (жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын) аталышы)

______________ квартал үчүн, алардын учурдагы жылга пландалган мааниси.

 

Колу _______________ (колу)

20__-жылдын “___” _____________________

I. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн программасын аткаруу жөнүндө отчет:

II. Интегралдык көрсөткүчтөрдүн санариптик мазмуну;

III. Пландуу көрсөткүчтөрдүн мааниси:

N

Көрсөткүчтөрдүн аталышы

Аткаруу проценти

1

Базалык (инвариативдик)

 

2

Вариативдик

 

3

Эл аралык рейтинги

 

4

Калктын ишеним индекси

 

IV. Пландуу көрсөткүчтөрдү, эгер аткарылбай калган учурлары болсо, аткарылбай калуунун себептерин түшүндүрүү:

V. Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органынын (жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын) кийинки отчеттук мезгилге милдеттери:

VI. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын натыйжалуу иштөө индикаторлору:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан тийиштүү мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына алардын функцияларынын жана программалык документтеринин алкагында коюлган сапаттуу жана өз учурунда аткарылган милдеттердин саны аткарууга алынган милдеттердин жалпы санына карата, %.

2. Мамлекеттик кызматтарды сапатсыз көрсөтүү маселелери боюнча жарандардын даттанууларынын жана кайрылууларынын санынын отчеттук мезгилде мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү алуучулардын жалпы санына карата катышы, %.

3. Отчеттук мезгилде бюджеттик жана бюджеттик эмес каражаттарды максаттуу пайдаланылышынын даражасы, %.

4. Мамлекеттик порталдар жана сайттар, ошондой эле мобилдик түзүлүштөр жана калкты тейлөө борборлору аркылуу көрсөтүлүүчү мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн жана функциялардын саны ушул мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат көрсөтүүлөрүнүн жана функцияларынын жалпы санына карата, %.

Эскертүү: мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү аныктоодо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы № 85 “Аткаруу бийлигинин органдары, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин (тизмегин) бекитүү жөнүндө” токтомун жетекчиликке алуу керек.

4-тиркеме

Базалык жана вариативдик көрсөткүчтөргө жетүү даражасы боюнча отчеттуулуктун формаларын толтуруу
НУСКАМАСЫ

1-тиркеме.

Экинчи графа – “Базалык көрсөткүчтүн аталышы”.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 17-февралындагы N 105 “Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун баалоо жөнүндө” токтому менен белгиленген ушул министрлик, ведомство үчүн базалык көрсөткүчтөр жазылат. Ушул көрсөткүчтү ченөө бирдиги көрсөткүчтүн өзүнүн табиятына ылайык көрсөтүлөт (процент, млн. сом, даана ж.б.).

Үчүнчү графа – “Көрсөткүчтүн салмактык мааниси”.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү салмактык маанилерди аныктаганга чейин бирге барабар болгон базалык көрсөткүчтөрдүн салмактык маанилери (салмагы) жазылат, аныкталгандан кийин көрсөтүлгөн маанилер ушул министрлик, ведомство үчүн эсептөөлөрдө колдонулат.

Төртүнчү графа – “Отчеттук мезгил үчүн көрсөткүчтүн пландуу мааниси”.

Отчеттук мезгилде министрлик, ведомство жетүүгө тийиш болгон көрсөткүчтөрдүн сандык мааниси жазылат.

Бешинчи графа – “Отчеттук мезгил үчүн көрсөткүчтүн пландуу мааниси белгиленген документ”.

Отчеттук мезгил үчүн министрликтин, ведомствонун ишинин пландуу көрсөткүчтөрүнүн конкреттүү сандык мааниси белгиленген ченемдик укуктук документтин аталышы жана номери жазылат.

Алтынчы графа – “Отчеттук мезгил үчүн көрсөткүчтүн иш жүзүндөгү мааниси”.

Отчеттук мезгил үчүн министрликтин, ведомствонун көрсөткүчтөрүнүн иш жүзүндө жетишилген сандык маанилери жазылат.

Жетинчи графа – “Отчеттук мезгил үчүн көрсөткүчтүн иш жүзүндөгү мааниси жазылган документ”.

Отчеттук мезгил үчүн министрликтин, ведомствонун ишинин көрсөткүчтөрүнүн иш жүзүндө жетишилген маанилери белгиленген ченемдик укуктук документтин аталышы жана номери жазылат.

Сегизинчи графа – “Базалык көрсөткүчтөргө жетүү даражасы”.

Көрсөткүчтүн иш жүзүндөгү маанисин анын пландуу маанисине бөлүүнүн натыйжасы катары эсептелет. Ченөө бирдиги – процент.

Тогузунчу графа – “Эскертүүлөр”.

Иштин терс натыйжаларына өтө кыска түшүндүрмөлөрдү камтыйт.

Терс натыйжаларга пландуу көрсөткүчтөрдү ашыра аткаруу да кирет.

2-тиркеме.

Экинчи графа – “Вариативдик көрсөткүчтүн аталышы”.

Ушул министрлик, ведомство үчүн вариативдик көрсөткүчтөр тиешелүү ченөө бирдиктеринде жазылат. (процент, млн. сом, даана ж.б.).

Үчүнчү графа – “Отчеттук мезгил үчүн көрсөткүчтүн пландуу мааниси”.

Отчеттук мезгилде министрлик, ведомство жетүүгө тийиш болгон көрсөткүчтөрдүн сандык мааниси жазылат.

Төртүнчү графа – “Отчеттук мезгил үчүн көрсөткүчтүн пландуу мааниси белгиленген документ”.

Отчеттук мезгил үчүн министрликтин, ведомствонун ишинин пландуу көрсөткүчтөрүнүн конкреттүү сандык мааниси белгиленген ченемдик укуктук документтин аталышы жана номери жазылат.

Бешинчи графа – “Отчеттук мезгил үчүн көрсөткүчтүн иш жүзүндөгү мааниси”.

Отчеттук мезгил үчүн министрликтин, ведомствонун көрсөткүчтөрүнүн иш жүзүндө жетишилген сандык маанилери жазылат. Көрсөткүчтөрдүн ченөө бирдиктери пландуу көрсөткүчтөргө шайкеш келиши керек (N 2 графаны кара).

Алтынчы графа – “Отчеттук мезгил үчүн көрсөткүчтүн иш жүзүндөгү мааниси жазылган документ”.

Отчеттук мезгил үчүн министрликтин, ведомствонун ишинин көрсөткүчтөрүнүн иш жүзүндө жетишилген маанилери белгиленген ченемдик укуктук документтин аталышы жана номери жазылат.

Жетинчи графа – “Вариативдик көрсөткүчтөргө жетүү даражасы”.

Көрсөткүчтүн иш жүзүндөгү маанисин анын пландуу маанисине бөлүүнүн натыйжасы катары эсептелет. Ченөө бирдиги – процент.

Сегизинчи графа – “Эскертүүлөр”.

Иштин терс натыйжаларына өтө кыска түшүндүрмөлөрдү камтыйт. Терс натыйжаларга пландуу көрсөткүчтөрдү ашыра аткаруу да кирет.