Электрондук башкарууну киргизүү

- Электрондук башкарууну киргизүүнүн иш-чаралар планы;

- Өкмөткө караштуу Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар боюнча кеңеш жөнүндө маалымат;

- Электрондук башкаруунун мамлекеттик борбору жөнүндө маалымат