Премьер-министрдин милдеттери

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри (Исаков С.Ж.)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ишине жалпы жетекчилик жана контролдоо жүргүзөт, Кыргыз Республикасынын биринчи вице- премьер-министринин, вице-премьер-министрлеринин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө (мындан ары – Өкмөт) баш ийген органдардын иштерин координациялайт.

Өкмөтүн ишинин негизги багыттарын аныктайт.

Мыйзамдуулукту, жарандардын укуктарын жана эркиндигин камсыздоо, коомдук тартипти сактоо, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча ишти координациялайт. Укук коргоо органдарына жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасын кайтаруучу жана коргоочу мамлекеттик органдарга жалпы жетекчиликти жүргүзөт.

Мамлекеттик эгемендикти, аймактык бүтүндүктү коргоо, конституциялык түзүлүштү сактоо, ошондой эле коргонуу жөндөмүн, улуттук коопсуздукту жана укуктук тартипти чыңдоо боюнча чараларды ишке ашырууну камсыз кылат.

Юстиция, тышкы саясатты ишке ашыруу маселелерин координациялайт, Кыргыз Республикасында жана анын чегинен сыртта Өкмөттүн атынан чыгат, мыйзамдарда белгиленген тартипте сүйлөшүүлөрү жүргүзөт жана өкмөттөр аралык жана башка эл аралык келишимдерге жана макулдашууларга кол коёт.

Мамлекеттик бюджетти түзүү жана аткаруу, бюджеттик саясатты ишке ашыруу маселелерин жалпы координаөциялайт.

Соттордо Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарын коргоо маселелерин координациялайт.

Өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ишин координациялайт.

Мыйзамдуулуктун, жарандардын эркиндигинин жана укуктарынын сакталышын камсыз кылат.

Өкмөттүн Ардак грамотасы, эңчилүү курал жана башка өкмөттүк сыйлыктар менен сыйлайт, адамдарды мамлекеттик сыйлык менен сыйлоого, жогорку аскердик наамдарды, Кыргыз Республикасынын ардактуу жана атайын наамдарын ыйгарууга көрсөтөт, класстык чендерди ыйгарат.

Өкмөттүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши, Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана Кыргыз Республикасынын жергиликтүү соттору, Кыргыз Республикасынын Башкыпрокуратурасы, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени), Шанхай кызматташтык уюму, эл аралык финансылык-насыялык мекемелер менен эриш-аркак иштөөсүн камсыз кылат.

Мамлекеттик органдардын демилгелерине макулдук берет.

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин компетенциясына кирген кадр маселелери боюнча чечимдерди кабыл алат.

Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министринин жана вице-премьер-министрлеринин ортосунда милдеттерди бөлүштүрөт.

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри (Исаков С.Ж.)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ишине жалпы жетекчилик кылат жана контролдойт.

Төмөнкүлөрүун ишин координациялайт:

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин;

Кыргыз Республикасынын Тышкыиштер министрлигинин;

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин (мамлекеттик бюджетти аткаруу бөлүгүндө);

Кыргыз Республикасынын Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Соттук өкүлчүлүк борборунун;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн.