Улуттук экономиканы чыңдоо боюнча 2015-жылга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө

Улуттук экономиканы чыңдоо боюнча 2015-жылга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө 

2013-2017-жылдар мезгилине Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында аныкталган стратегиялык максаттарга жетүүнү камсыздоого багытталган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2013-жылдын 18-декабрындагы № 3694-V токтому менен бекитилген 2013-2017- жылдарга Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүгө өтүү боюнча программаны ишке ашыруу максатында,          Кыргыз Республикасынын Президентинин 2014-жылдын 31-декабрындагы № 237  “2015-жылды Улуттук экономиканы чыңдоо жылы деп жарыялоо жөнүндө” Жарлыгына, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана             17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

  1. Төмөнкүлөр бекитилсин:

-       Улуттук экономиканы чыңдоо боюнча 2015-жылга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Иш-чаралар планы 1-тиркемеге ылайык;

-       2015-жылга улуттук инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу планы 2-тиркемеге ылайык.

2. Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (макулдашуу боюнча):

-       белгиленген мөөнөттөрдө пландарды аткаруу боюнча конкреттүү чараларды көрүшсүн;

-       коомчулукка туруктуу негизде Кыргыз Республикасынын Президентинин 2014-жылдын 31-декабрындагы № 237 “2015-жылды Улуттук экономиканы чыңдоо жылы деп жарыялоо жөнүндө” Жарлыгын ишке ашыруу боюнча иш-чараларды аткаруу жөнүндө маалымдап турушсун;

-       ай сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын 15инен кечиктирбестен пландардын аткарылышы жөнүндө маалыматты жалпылоо үчүн Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине берип турушсун.

3. Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги квартал сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын 25инен кечиктирбестен пландарды аткаруунун жүрүшү жөнүндө жалпыланган маалыматты Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына берип турсун.

4. Пландардын сапаттуу жана өз убагында аткарылышы үчүн Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жетекчилеринин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчыларынын жеке жоопкерчиликтери белгиленсин.

5. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

-       Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 28-февралындагы № 110 “2013-2017-жылдарга Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүгө өткөрүү боюнча программаны ишке ашырууга карата 2014-жылга чаралар жөнүндө” токтому;

-       Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын  24-июлундагы № 420 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” токтомунун 3-пункту;

-       Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын  1-декабрындагы № 688 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” токтомунун 3-пункту;

-       Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын  15-январындагы № 10 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” токтомунун 3-пункту.

6. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

7. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын тиешелүү бөлүмдөрүнө жүктөлсүн.

Премьер-министр                                                     Дж.К.Оторбаев

Тиркеме 1

Тиркеме 2