Исакулов Жылдызбек Абдилахатович

Өкмөт Аппаратынын Жетекчисинин орун басары

Исакулов Жылдызбек Абдилахатович 1977-жылдын 26-мартында Баткен облусунун Лейлек районундагы Исфана шаарында туулган.

1999-жылы БГУ Эл аралык экономикалык мамилелер, экономист-чыгыш таануучу адистиги боюнча аяктаган.

Эмгек ишмердүүлүгү:

1998-1998 КМУУ япон тили боюнча окутуучу
1998-1999 КР Финансы министрлиги, стажер
1999-1999 «Тайсаку-Хонбу», Эл аралык кызматташуу боюнча япон агенттиги, котормочу, жергиликтүү координатор
1999-2000 Кыргыз Республикасындагы Япон борбору, директордун ассистенти
2000-2001 КР чет элдик инвестициялар жана экономикалык өнүктүрүү боюнча мамкомитет, котормочу
2001-2001 КР Финансы министрлиги, Эл аралык кызматташуу боюнча япон агенттигинин долбоору, ассистент, котомочу
2001-2002 Япониянын Казакстандагы элчилиги, «Корни травы» гранты боюнча долбордун иликтөөчү-координатору
2002-2009 Кыргызстандагы «Миндэко» япон компаниясы, долбоор менеджери
15.01.2009-5.11.2009 КР Өкмөтүнүн Аппараты, агроөнөржай комплекси жана жаратылышты колдонуу бөлүмүнүн агрардык өнүктүрүү сектору, референт
5.11.2009-4.06.2010 КР Өкмөтүнүн Аппараты, аймактык бийлик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз-ара аракеттешүү бөлүмү, Инспектор
4.06.2010-7.08.2010 КР Убактылуу Өкмөтүнүн Аппараты, уюштуруу-инспектордук иштер жана аймактык башкаруу бөлүмү, эксперт
7.08.2010-30.12.2010 КР Президентинин Администрациясы, уюштуруу-инспектордук иштер жана аймактык башкаруу бөлүмү, эксперт
30.12.2010-20.12.2011 КР Өкмөтүнүн Аппараты, уюштуруу-инспектордук иштер жана аймактык башкаруу бөлүмү, Инспектор
20.12.2011-22.07.2014 КР Президентинин Аппараты, мамлекеттик жана аймактык башкаруу жана кадрдык иштер бөлүмү, бөлүм башчынын орун басары
2014-жылдын 22.07 тарта азыркы учурга дейре КР Өкмөтүнүн Аппаратынын Жетекчисинин орун басары

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин орун басары (Ж.А.Исакулов)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин орун басары социалдык саясатты жүргүзүү, саламаттык сактоо, билим берүү, маданият жана спорт, расмий которууну жана редакциялоону уюштуруу, электрондук документ жүгүртүүнү жана “Электрондук өкмөттү” ишке киргизүү, аткарууну контролдоо жана жарандык коом менен эриш-аркак иштөө маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын ишин контролдойт.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын билим берүү өнөр жай, отун-энергетика комплекси, саламаттык сактоо, социалдык камсыздоо, маданият, илим жана спорт, эмгек жана миграция, интеллектуалдык менчик жана салттуу билимдерди коргоо; жогорку квалификациялуу илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды аттестациялоо боюнча ишти координациялоо; мамлекеттик социалдык камсыздандыруу бюджетинин аткарылышын контролдоону камсыздоо, ошондой эле санитардык коопсуздукту контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча ишин координациялайт.

Жарандык коом менен эриш-аркак иштөөнү жана жарандардын кайрылууларын кароону уюштурат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорунун жана буйруктарынын, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин буйруктарынын жана жазуу жүзүндөгү тапшырмаларынын, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министрлеринин тапшырмаларынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын жетекчилигинин буйруктарынын жана тапшырмаларынын аткарылышына контролду камсыздайт.

(бешинчи абзац КР Өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси – министринин 2016-жылдын 30-майындагы № 101 буйругуна ылайык күчүн жоготту)

(алтынчы абзац КР Өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси – министринин 2016-жылдын 30-майындагы № 101 буйругуна ылайык күчүн жоготту)

(жетинчи абзац КР Өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси – министринин 2016-жылдын 30-майындагы № 101 буйругуна ылайык күчүн жоготту)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, ошондой эле министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин жана административдик ведомстволордун маалыматтык ресурстарын түзүү жана иштетүү, электрондук документ жүгүртүүнү жана “Электрондук өкмөттү” иштеп чыгуу жана киргизүү боюнча ишти координациялайт.

Тейлеген чөйрөлөрүндө ченемдик укуктук актылардын жана башка документтердин долбоорлору, ошондой эле аналитикалык жана маалымдама материалдарды даярдоо боюнча сунуштарды Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министрлерине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын жетекчилигине даярдайт.

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору менен буйруктарынын жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынын тейлеген чөйрөлөрүндөгү аткаруу бийлигинин органдары тарабынан аткарылышын координациялайт, инспекциялайт, мониторингдейт жана талдоо жүргүзөт.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, стратегиялардын жана программалардын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомдорунун, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарынын, буйруктарынын тейлеген чөйрөлөрүндө аткарылышынын жүрүшү жөнүндө маалыматты Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине даярдайт.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министрлеринин коомдук жана башка уюмдар, мекемелер, жарандык коом менен эриш-аркак иштөөсүн камсыз кылат.

Тейлеген чөйрөлөрүндө аткаруу бийлиги органдарынын ишин координациялайт, мониторингдейт, анализдейт жана мамлекеттик саясатты ишке ашыруу жана өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын ишин финансылык-чарбалык камсыздоо маселелерин тейлейт.

Тейлеген түзүмдүк бөлүнүштөрдүн иш пландарын жана отчетторун карайт жана бекитет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин орун басары төмөнкү түзүмдүк бөлүнүштөрдүн ишин координациялайт:

- социалдык өнүктүрүү бөлүмүн;

- билим берүү, маданият жана спорт бөлүмүн;

- чечимдерди аткарууну контролдоо бөлүмүн;

- (жыйырманчы абзац КР Өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси – министринин 2016-жылдын 30-майындагы № 101 буйругуна ылайык күчүн жоготту)

- котормо жана редакциялоо бөлүмүн;

- каттар жана жарандарды кабыл алуу бөлүмүн;

- курулуш, транспорт жана коммуникациялар бөлүмүн – документтерди электрондук жүгүртүүнү, “Электрондук Өкмөттү” иштеп чыгуу жана киргизүү жагында;

- өнөр жай, отун-энергетикалык комплекси жана кен пайдалануу бөлүмүн – өнөр жай жана отун-энергетикалык комплекстин маселелери бөлүгүндө.

(КР Өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси – министринин 2016-жылдын 30-майындагы № 101 буйругунун редакциясына ылайык)