Өкмөттүн программалары

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн программасы

 2013-2017-жылдарга КР туруктуу өнүктүрүүгө өткөрүү боюнча программа

Саламаттык сактоо тармагындагы 2016-2025-жылдарга карата инвестициялык программаны бекитүү тууралуу .КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 30-июнундагы № 327 токтому
2017-2019-жылдарга Кыргыз Республикасын социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн ОРТО МӨӨНӨТТҮҮ БОЛЖОЛУ. КР Өкмөтүнүн 2016 – жылдын 20-майындагы № 270 токтому
2017-жылга статистикалык иштердин ПРОГРАММАСЫ, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 23-ноябрындагы № 617 токтому менен бекитилген.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “ишеним жана биримдик” ПРОГРАММАСЫ.
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын 9 ноябрындагы №
1053-VI токтому менен бекитилген.
Кыргыз Республикасынын тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүүнүн 2017-2021-жылдарга карата ПРОГРАММАСЫ. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 30-мартындагы № 191 токтому менен бекитилген

2018-2022-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасынын региондук саясатынын концепциясы

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын эмгек акы төлөө системасын өркүндөтүүнүн 2013-2020-жылдарга карата программаcы