Милдеттерди бөлүштүрүү

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕМЬЕР-МИНИСТРИНИН БУЙРУГУ

2017-мылдын 2-ноябры

“Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 18-беренесине ылайык:

1. Төмөнкүлөр бекитилсин:

- Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин, биринчи вице- премьер-министринин
жана вице-премьер-министрлеринин ортосунда милдеттерди бөлүштүрүү, 1 -тиркемеге ылайык;

- ишин Кыргыз Республикасынын Премьер-министри, биринчи вице- премьер-министри жана вице-премьер-министрлери тейлеген жана координациялаган мамлекеттик органдардын жана башка уюмдардын тизмеги, 2-тиркемеге ылайык.

2. Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2017-жылдын 9-январындагы № 6 буйругу күчүн жоготту деп таанылсын.

Премьер-министр                                                         С.Ж. Исаков

1 -тиркеме

Кыргыз Республикасынын  биринчи вице- премьер-мииистринин
жана вице-премьер-министрлеринин ортосунда милдеттерди бөлүштүрүү

Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри

(финансы-экономикалык блок, Евразия экономикалык бирлиги)

(Муканбетов С.Т.)

Өкмөткө баш ийген мамлекеттик органдардын ишин, мамлекеттик стратегияларды жана программаларды ишке ашыруу боюнча иштерди, ошондой эле тейлеген чөйрөлөрүндөгү
өкмөттөр аралык комиссиялардын иштерин координациялайт.

Экономиканы өнүктүрүүнү талдоо, болжолдоо жана пландоо, тышкы экономикалык иш, инвестицияларды тартуу, өлкөнү өнүктүрүү стратегияларын иштеп чыгуу, техникалык жөнгө салуу, инвестициялык, финансылык, тарифтик саясатты жүргүзүүнү камсыз кылуу, монополияга карты саясат жана атаандаштыкты  өнүктүрүү,  финансы рыногун өнүктүрүү маселелерин координациялайт.

Бюджеттин киреше бөлүгүн аткаруу маселелерин, салыктар, бажы, салыктык эмес төлөмдөр жана жыйымдар чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруу боюнча ишти, тейлеген чөйрөлөрүндөгү тармактык өнүктүрүү программаларын ишке ашырууну координациялайт.

Фискалдык саясатты иштеп чыгууну координациялайт.

Финансылык рынокту жөнгө салуу жана көзөмөлдөө чөйрөсүндөгү саясатты иштеп чыгууну координациялайт.

Лицензиялык-уруксат берүү тутумун оптималдаштыруу, өлкөдөгү социалдык-экономикалык кырдаалды баалоо боюнча мониторинг, аналитикалык жана маалыматтык иштер, улуттук долбоорлорду ишке ашыруу маселелерин координациялайт.

Маалыматтык технологиялар, байланыш жана электрондук башкаруу маселелерин координациялайт.

Мамлекеттик башкаруу тутумун оптималдаштыруу жана аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу жагында административдик реформаларды жүргүзүү, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр тутумун оптималдаштыруу маселелерин координациялайт.

Өкметтун Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы, Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадрлар кызматы, Кыргыз Республикасынын Соода-өнөр жай палатасы менен эриш-аркак иштөөсүн камсыз кылат.

Евразия экономикалык бирлигинин мүчө мамлекеттери, Евразия экономикалык комиссия, Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигине катышуучу мамлекеттер, Экономикалык, кызматташтык уюму, ошондой эле башка өлкөлөр, эл аралык өнүктүрүү агенттиктери, эл аралык экономикалык уюмдар менен кызматташууну камсыз кылат.

Тейлеген чөйрөлөрүндө мамлекеттик органдардын демилгелерине макулдук берет.

Тейлеген тармактарында Кыргыз Республикасынын Премьер- министри тарабынан дайындалуучу талапкерлер боюнча сунуштарды киргизет.

Тейлеген чейрелерундегу маселелерди иштеп чыгуу үчүн жумушчу топторду түзөт.

Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри

(реалдуу сектор, инфраструктура жана региондук өнүктүрүү)

(Зилалиев Д.Т.)

Өкмөткө баш ийген мамлекеттик органдардын ишин, мамлекеттик стратегияларды жана программаларды ишке ашыруу боюнча иштерди, ошондой эле тейлеген чөйрөлөрүндөгү
өкмөттөр аралык комиссиялардын иштерин координациялайт.

Мамлекеттик агрардык саясатты жүргүзүүнү жана агроөнөр жай комплексин
өнүктүрүүнү, жер реформасын, айлана-чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы, суу ресурстарын башкаруу чөйрөлөрүндөгү саясатты жүргүзүүнү, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча контролдоону жана көзөмөлдөөнү камсыз кылат.

Транспорт, автомобиль жана темир жолдорун оңдоо жана күтүү, мамлекеттик жана мобилизациялык резервдин материалдык баалуулуктарын топтоо, сактоо жана пайдалануу маселелерин координациялайт.

Өнер жай, мамлекеттик мүлк объекттерин башкаруунун мамлекеттик саясаты,
отун-энергетикалык комплекси маселелерин координациялайт.

Мамлекеттик ишканалардын жана мамлекеттин: үлүштүк катышуусу бар акционердик коомдордун иштерин, эркин экономикалык аймактардын иштөө маселелерин координациялайт.

Жер казынасын жана минералдык ресурстарды пайдалануу маселелерин координациялайт.

Региондук өнүктүрүү, курулуш, турак жай-коммуналдык чарба, экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча контролдоо жана көзөмөлдөө маселелерин координациялайт.

Республиканын административдик-аймактык түзүлүш тутумун реформалоо, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын иши, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өткөрүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу бөлүгүндөгү иштер боюнча маселелерди координациялайт.

Трансчекаралык дарыялардын суу ресурстарын пайдалануу жана коргоо маселелери боюнча мамлекеттик органдардын ишин координациялайт.

Тейлеген чөйрөлөрүндө мамлекеттик органдардын демилгелерине макулдук берет.

Тейлеген тармактарында Кыргыз Республикасынын Премьер- министри тарабынан дайындалуучу талапкерлер боюнча сунуштарды киргизет.

Тейлеген чөйрөлөрүндөгү маселелерди иштеп чыгуу үчүн жумушчу топторду түзөт.

Кыргыз Республикасынын вице-премьер-мииистри

(социалдык блок)

(Султанбекова Ч.А.)

Өкметке баш ийген мамлекеттик органдардын ишин, мамлекеттик стратегияларды жана
программаларды ишке ашыруу боюнча иштерди, ошондой эле тейлеген чөйрөлөрөндөгү
өкмөттөр аралык комиссиялардын иштерин координациялайт.

Социалдык саясат, социалдык кепилдиктер, миграция, эмгек, ишке орноштуруу, үй-бүлө, балдар, жаштар, санитардык көзөмөл, билим берүү, илим, спорт, саламаттык сактоо чөйрөлөрүндөгү саясат, этностук өнүктүрүү, гендердик саясат, маданиятты өнүктүрүү, басма сөз жана телерадиоберүү, маалыматтык саясат, 2010-жылдын апрель, май жана июнь окуяларында жабыр тарткандарга социалдык кепилдик берүү жана колдоо көрсөтүү, жогорку квалификациялуу илимий жана илимий- педагогикалык кадрларды  аттестациялоо иштери боюнча маселелерди координациялайт.

Этностор аралык мамилелер, интеллектуалдык менчикти жана салттуу билимдерди
коргоо жаатындагы бирдиктуу мамлекеттик саясатты камсыздоо маселелерин
координациялайт.

Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана пенсиялык камсыздоо маселелерин координациялайт.

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы, Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы, “Кыргызстан элинин ассамблеясы” коомдук бирикмелер ассоциациясы, Кыргызстан профсоюздар федерациясы, жалпыга маалымдоо каражаттары, жарандык коомчулук менен Өкмөттүн эриш- аркак иштөөсүн камсыз кылат.

Тейлеген чөйрөлөрүндө мамлекеттик органдардын демилгелерине макулдук берет.

Тейлеген тармактарында Кыргыз Республикасынын Премьер- министри тарабынан дайындоого каралып жаткан талапкерлер боюнча сунуштарды киргизет.

Тейлеген чөйрөлөрүндөгү маселелерди иштеп чыгуу үчүн жумушчу топторду түзөт.

Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри

(коргоо, коопсуздук, чек ара маселелери)

(Жумакадыров Т.К.)

Өкметке баш ийген мамлекеттик органдардын ишин, мамлекеттик стратегияларды жана программаларды ищке ашыруу боюнча иштерди, ошондой эле тейлеген чөйрөсүндөгү
өкмөттөр аралык комиссиялардын иштерин координадиялайт.

Коргоо, коомдук коопсуздук жана укуктук тартип, кылмыштуулукка жана коррупцияга карты күрөшүү маселелерин координадиялайт.

Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешени мыйзамдаштырууга (адалдоого) каршы күрөшүү боюнча иштерди координадиялайт.

Бангизат каражаттарын, психотроптук заттарын жана прекурсорлорду жүгүртүү, аларды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү жаатындагы бирдиктүү саясатты жүргүзүү боюнча иштерди координадиялайт.

Кызматтык кылмыштарды, экономика жана финансы чөйрөсүндөгү кылмыштарды аныктоо, алдын алуу, бөгөт коюу, ачуу жана иликтөө боюнча укук коргоо органдарынын иштерин координадиялайт.

Жазаларды аткаруу тутумунун маселелерин координадиялайт.

Калкты жана аймакты өзгөчө кырдаалдардан коргоо маселелерин координадиялайт.

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасын кайтаруучу жана коргоочу Өкмөткө баш ийген мамлекеттик органдардын иштерин координациялайт.

Чек аралык контролдоо, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара режимин бузуулардын алдын алуу жана бөгөт коюу, өлкөнүн эгемендигине жана аймактык бүтүндүгүнө кол салуу маселелерин координациялайт,

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасын делимитациялоо, демаркациялоо жана чек аралык аймактарды өнүктүрүү маселелерин координациялайт.

Чек ара маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик саясатын жүргүзүүнү, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасы жөнүндө мыйзамдарды сактоону жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери боюнча эл аралык келишимдерден жана макулдашуулардан келип чыккан милдеттенмелерди аткарууну камсыз кылат.

Мамлекеттик стратегияларды жана программаларды ишке ашыруу боюнча ишти, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо чөйрөсүндөгү өкмөттөр аралык комиссиялардын ишин жана чек аралык аймактарды өнүктүрүүнү координациялайт.

Диний экстремизмге каршы аракеттенүү, жарандардын ден соолугуна, адеп-ахлагына, укуктарына жана мыйзамдуу кызыкчылыктарына, конституциялык түзүлүштүн негиздерине, мамлекеттик коопсуздукка зыян же коркунуч келтирген диний уюмдардын иштерине бөгөт коюу маселелери боюнча укук коргоо органдарынын эриш-аркак иштөөсүн камсыз кылат.

Өкмөттүн Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабы менен эриш-аркак иштөөсүн камсыз кылат.

Тейлеген чөйрөлөрүндө мамлекеттик органдардын демилгелерине макулдук берет.

Тейлеген тармактарында Кыргыз Республикасынын Премьер- министри тарабынан дайындоого каралып жаткан талапкерлер боюнча сунуштарды киргизет.

Тейлеген чөйрөлөрүндө маселелерди иштеп чыгуу үчүн жумушчу топторду түзөт.

2-тиркеме

Ишин Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри жана
вице-премьер-министрлери тейлеген жана координациялаган мамлекеттик органдардыи
жана башка уюмдардыи тизмеги

Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри

(финансы-экономикалык блок, Евразия экономикалык бирлиги)

(Абдыгулов Т.С.)

Төмөнкүлөрдүн ишин координациялайт:

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин;

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин;

Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматынын;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын.

Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри

(реалдуу сектор, инфраструктура жана региондук өнүктүрүү)

Төмөнкүлөрдүн ишин координациялайт:

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин;

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигинин;

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, . энергетика жана жер казынасын пайдалануу
мамлекеттик комитетинин;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтөнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин;

Кыргыз Республикасынын Өкметуне караштуу Жергиликтүү ез алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин (жергиликтүү өз алдынча башкаруу маселелери бөлүгүндө);

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык
коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук
боюнча мамлекеттик инспекциянын;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик материалдык резервдер
фондунун;

жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын;

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик ишканаларынын жана мамлекеттик үлүштүк катышуусу бар акционердик коомдордун.

Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри

(социалдык блок)

(Султанбекова Ч.А.)

Теменкулердун ишин координациялайт:

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин;

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин;

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин;

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин (этностор аралык мамилелер бөлүгүндө);

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматынын;

Кыргыз Республикасынын Өкметуне караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун;

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун;

Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын;

“Слово Кыргызстана” басма үйүнүн;

“Кыргыз Туусу” басма үйунүн;

“Эркин Too” гезитинин;

Кыргыз Республикасынын “ЭлТР” мамлекеттик телерадиоберуу компаниясынын.

 Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри

(коргоо, коопсуздук, чек ара маселелери)

Төмөнкүлөрдүн ишин координациялайт:

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин;

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин;

Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин;

Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин;

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматынын;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик
кызматынын;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын (финансы полициясы);

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын.