Государственные агентства

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ КУРЧАП ТУРГАН ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО ЖАНА ТОКОЙ ЧАРБАСЫ МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИ Директор

АТАДЖАНОВ Сабир Садыкджанович

 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ МАМЛЕКЕТТИК БАЙЛАНЫШ АГЕНТТИГИ Директор

КАДЫРКУЛОВ Алмазбек Апандиевич

 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИ Директор

 САРАЛИНОВ Мурат Назарбекович

 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ АРХИТЕКТУРА, КУРУЛУШ ЖАНА ТУРАК ЖАЙ-КОММУНАЛДЫК ЧАРБА МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИК Директор

НАРБАЕВ Каныбек Джайчиевич

 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ ГЕОЛОГИЯ ЖАНА МИНЕРАЛДЫК РЕСУРСТАР БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИК Директор

ЗИЛАЛИЕВ Дуйшенбек Текшербекович

 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ МОНОПОЛИЯГА КАРШЫ ЖӨНГӨ САЛУУ МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИ Директор

ДЖЕЕНБЕКОВ  Бабырбек Субанович  

 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ИШТЕРИ ЖАНА ЭТНОСТОР АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИ Директор

КАСИЕВ Накен Касиевич