КР ЭКОНОМИКА МИНИСТРИ

КОЖОШЕВ Арзыбек Орозбекович

ЖЕКЕ МААЛЫМАТТАР:

Туулган жылы: 1968 –ж. 25 -июнь
Улуту: кыргыз

БИЛИМИ

Улуттук Илимдер Академиясынын экономикалык изилдөөлөр иниституту (аспирантура)
Кыргыз Мамлекеттик Улуттук Университети

Адистиги :  “Бухгалтердик эсепке алуу жана аудит”
(артыкчылык диплому  менен)

Ош Мамлекеттик Университети
Адистиги :”География кошум. Биология”(артыкчылык диплому  менен)

ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ:

1995 – ж. азыркы учурга чейин  Кыргыз Республикиасынын Финансы министрлиги

Жетектөөчү адис, башкы адис ( 1998 – ж баштап.), Жергиликтүү
бюджеттер бөлүмүнүн башчысы (1999 – ж баштап), Бюджеттик саясат башкармалыктын начальниги (2005г- ж баштап), Бюджет аралык башкармалыктын начальниги ( 2006 – ж баштап.)

Кыргыз Республикасынын Финансы министринин орун басары (06.03.2007- ж баштап).

1989-1995 – жж.

1987-1989 – жж.

1985-1987 – жж.

ЖОЖ окуу.

Советтик Армиянын катарында кызмат өтөө.

МПМК курулуш уюму (бетончу).

Кошумча маалыматтар: Экономика илимдеринин кандидаты,
доцент.
Азыркы учурда Кыргыз Экономика Университетинин докторанты.
Кыргыз экономика университетинин ардактуу профессору.Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт Академиясынын
ардактуу профессору.
Илимий-теориялык чөйрө алкагында улуттук жана чет өлкөлүк
басылмаларда 50дөн ашуун илимий макалаларды жарыялаган, ошондой эле 3 монография жана 2 окуу китеби: алардын ичинен “Кыргыз
Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу негиздери” окуу
куралы Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлиги тарабынан
жогорку окуу жайлардын студенттери үчүн сунушталган.Класстык чини  “мамлекеттик кызматтын 3 класстагы мамлекеттик
кеңешчиси”. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Ардак
грамотасы (1999-ж.), Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу
мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын Ардак грамотасы жана “Кыргыз тили” төш белгисисине татыктуу болгон” (2009-2010),  “Кыргыз
Республикасынын финансы-экономикалык кызматынын отличниги” (2002
-ж), “Кыргыз Республикасынын Бажы кызматынын отличниги” (2009-ж), “Муниципалдык кызматтын отличниги” (2008-ж.), “Кыргыз Республикасынын Салык кызматынын отличниги” (2009-ж.), Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы (2009-ж.),  “Дене тарбия жана спорт отличниги” (2011г-ж),
“Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кызматынын отличниги” (2013-ж),
”Борбордук шайлоо комиссиясынын Ардак грамотасы“ (2013-ж.), Кыргыз
Республикасынын Премьер-министринин ээнчилүү сааты (2013-ж.).
СССРдин классикалык күрөш боюнча спорт чебери (грек-рим)
Кыргыз Республикасынын ардактуу машыктыруучусу, 2009-ж Кыргыз
Республикасынын грек-рим күрөшү боюнча Федерациянын Президенти. Эл
аралык күрөш федерациясынын ордени менен сыйланган (FILA).
2010-ж июнь: Ош жана Жалалабад облусунун бюджеттик маселелер
боюнча координатору, комендант орун басары.
Сыйланган: “ШЕР” – I даражадагы медалы (КР ИИМ), “Ардак” медалы, “Акыйкат”
медалы (КР Акыйкатчысы)

ОКУТУУЧУЛУК

1999 –ж. азыркы учурга чейин
чакыруу боюнча лекциялар
Кыргыз Республикасынын Президентине
караштуу башкаруу академиясы
Предметтер боюнча лекция: Мамлекеттик бюджет жана мамлекеттик финансы, ЖӨБ финансы, Кыргыз Республикасынын бюджет аралык мамилелери, Кыргыз Республикасынын трансферттер системасы
2003 -ж ишин айкаштыруу менен Кыргыз Юридикалык Академия, Кыргыз
Экономикалык Универсистети
Предметтер боюнча лекция: Финансылык укук, Мамлекеттик финансы, ЖӨБ
финансысы, Кыргыз Республикасынын бюджеттик системасы, Муниципалдык
финансы.
1997 –ж азыркы учурга чейин
Кыргыз Республикасынын Финансы
министрлигинде квалификациясын жогорулатуу курстары
Предметтер боюнча лекция;Кыргыз Республикасындагы бюджеттик саясат;Кыргыз Республикасында мамлекеттик жана жергиликтүү бюджетти
түзүүнүн жана аткаруунун негизги принциптери;Бюджет аралык мамилелер, мыйзамдык негиздер жана кайчы пикирлер;Жергиликтүү бюджеттердеги гранттар системасы; оң жана терс жактарыКыргыз Республикасынын финансылык децентралдаштыруунун негизги
багыттары