КР Мыйзамы Долбоору

Долбоор

 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

“Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу

1-берене

“Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2009-ж., № 2,   116-бер.) төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:

1. 21-берененин биринчи абзацы “мамлекеттик чек араны кайтаруу жана сактоо маселелерин тескеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын атайын эсебине” деген сөздөрдөн кийин “, ошондой эле 10 пайызы – Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясынын атайын эсебине” деген сөздөр жана цифралар менен толукталсын.

2. 32-берененин 4-пункту “мамлекеттик чек араны кайтаруу жана сактоо маселелерин тескеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын атайын эсебине” деген сөздөрдөн кийин “, ошондой эле 10 пайызы – Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясынын атайын эсебине” деген сөздөр жана цифралар менен толукталсын.

2-берене

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү алты айлык мөөнөттө өзүнүн укуктук ченемдик актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

3-берене

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын

Президенти