МААЛЫМКАТ-НЕГИЗДЕМЕ

“Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамына толуктоолорду киргизүү жөнүндө”Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбооруна

МААЛЫМКАТ-НЕГИЗДЕМЕ

Кыргыз Республикасынын Коргоо Кеңешинин 2013-жылдын 5-июлундагы Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн башкаруу тутумун реформалоо жөнүндө маселеси боюнча №4 чечимине жана Кыргыз Республикасынын Президентинин 2014-жылдын 12-мартындагы №56 “Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясы жөнүндө” жарлыгына жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 12-майындагы №252 «Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясы жөнүндө» токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигине караштуу Улуттук гвардияны Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин курамынан уюшкандык-штаттык түзүмүнө ылайык чыгарып, Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясын түзүү жана Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Ички аскерлерин Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин курамынан уюшкандык-штаттык түзүмүн ылайык чыгаруу менен функцияларын, тапшырмаларын, тийиштүү штаттарын, материалдык-техникалык каражаттарын жана башка мүлктөрүн Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясына өткөрүп берүү менен түзүлгөн.
Кыргыз Республикасынын Президентинин жогоруда аталган чечими менен Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардияcы Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн курамындагы атайын аскердик түзүлүш болуп аныкталган.
Аталган мыйзам долбоору “Коргоо жана Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 6-беренесине жана 13-беренесине ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардияcынын жашоо ишмердүүлүгүн, анын калыптануу мезгилинде материалдык-техникалык каражаттар менен камсыздоо, ошондой эле аскердин күжүрмөн даярдыгын сактоо жана жүктөлгөн тапшырмаларды аткаруу максатында иштелип чыкты.
Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясынын 2015-жылга бюджетин түзүү боюнча иштер жүргүзүлдү, жаңыдан түзүлгөн Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясынын эсептик муктаждыктарында 2015-жылга акча каражаттары 802,9 млн. сом суммасында, республикалык бюджет боюнча 353,2 млн. сом контролдук сумма аныкталган, башкача айтканда, эсептик муктаждыктардан 449,7 млн. сомго же 45% кем.
2015-жылга карата контролдук сумманын 90,8% чыгымдоолордун корголгон беренелерине жана 9,2 % корголбогон беренелерине, анын ичинде күйүүчү-майлоочу материалдарга, буюм мүлктөрүнө, коммуналдык тейлөөлөргө болгон чыгымдар жана башка аскердин жашоо ишмердүүлүгүн камсыздоо үчүн зарыл болгон жана Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясынын бирикмелерин жана бөлүктөрүн минималдык керектөөлөрүн камсыздоо, жүктөлгөн тапшырмаларды сапаттуу аткаруу жана аскер кызматчылардын социалдык-тиричиликтик керектөөлөрүн жакшыртуу үчүн керектелет.
2015-жылга карата сунушталган контролдук сумма жаңыдан түзүлгөн Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясынын жашоо ишмердүүлүгүн толук камсыздоого жана Кыргыз Республикасынын аскердик коопсуздугун камсыздоо иш-планы боюнча материалдык-техникалык запастарды түзүүгө жана жүктөлгөн тапшырмаларды аткарууга мүмкүнчүлүк түзө албайт.
Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигине караштуу Улуттук гвардиянын жана Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Ички аскерлеринин 2012-2014-жылдары аткарылган бюджетке карата Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан контролдук сандар аныкталган, мында Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин сметасынын эсебинен чыгымдардын корголгон беренелери гана эсепке алынды (эмгек акы, социалдык фондго которуу жана азык-түлүк сатып алуу).
Азыркы учурда, Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясынын бирикмелерин, бөлүктөрүн жана мекемелерин минималдык керектөөлөрүн жабууга мүмкүнчүлүк түзгөн үзгүлтүксүз киреше булактарына ээ эмес, буга байланыштуу, алгачкы аскердик жыйымдан жана альтернативдик кызмат өтүп жаткан жарандардан келип түшкөн акча взносторунан Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясынын атайын эсебине 10 пайыз которууну карап жаткан бул мыйзам долбоору демилгеленген. жарандардан келип түшкөн акча каражаттары аскерди жабдууга жана камсыздоого, аскердик бөлүктөрдүн окуу-материалдык базаларын жакшыртууга, Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясынын аскер кызматчыларынын социалдык жактан корголушун жогорулатууга багытталат.
Мыйзам долбоорун мамлекеттик органдар менен макулдашуу учурунда алгачкы аскердик жыйымдан жана альтернативдик кызмат өтүп жаткан жарандардан келип түшкөн акча взносторунан Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабынан Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясынын атайын эсебине 10 пайыз которуу тууралуу сунуш түшкөн жана мыйзам долбоорунун редакциясында эсепке алынган.
Өлкөбүздүн бюджеттик ассигнованиелердин чектелгендигин эске алуу менен, ошондой эле жаңыдан түзүлгөн Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясынын жашоо-ишмердүүлүгүн өз учурунда жана толук камсыздоо, күжүрмөн даярдыкты тийиштүү деңгээлде сактоо максатында “Кыргыз Республикасынын жаран-дарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө” мыйзамына толуктоолорду киргизүү жөнүндө” көрсөтүлгөн Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору кароого киргизилүүдө.
Улуттук жана эл аралык мыйзамдардын колдонуудагы ченемдерине жүргүзүлгөн талдоонун жыйынтыгында көрсөтүлгөн мыйзам долбоорунун ченемдери ченемдик-укуктук актыларга каршы келбейт.
Көрсөтүлгөн мыйзам долбоорун кабыл алуу социалдык, экономикалык, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык жана коррупциялык кесепеттерге алып келбестиги белгиленет.
Көрсөтүлгөн мыйзам долбоорунан келип чыккан башка мыйзам долбоорлорун киргизүүнү талап кылбайт.
Мыйзам долбоору республикалык бюджеттен кошумча акча каражаттарынын каржыланышын талап кылбайт.

Кыргыз Республикасынын
Улуттук гвардиясынын Колбашчысы
гвардиянын полковниги М.Д. Сатыбалдиев