САЛЫШТЫРМА ТАБЛИЦАСЫ

“Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

САЛЫШТЫРМА ТАБЛИЦАСЫ

 

КОЛДОНУЛУП ЖАТКАН РЕДАКЦИЯ СУНУШТАЛП ЖАТКАН РЕДАКЦИЯ
32-берене. Жарандарды альтернативдик кызматка чакыруу

-//-

 

4. Альтернативдик кызматты өтөө альтернативдик кызматтын кызматчылары
тарабынан чакыруу жери боюнча райондук (шаардык) аскер комиссариаттары
аркылуу коргоо маселелерин тескеген мамлекеттик органдын атайын эсебине
эсептик көрсөткүчтүн 180 өлчөмүндө акчалай төлөмдөрдү төгүүнү карайт.
Анын 20 пайызы атайын каражаттарга салык төлөнгөндөн кийин мамлекеттик
чек араны кайтаруу жана сактоо маселелерин тескеген ыйгарым укуктуу
мамлекеттик органдын атайын эсебине чегерилет.

Ар бир квартал ичинде акча төгүмдөрүнүн жалпы көлөмүнүн алтыдан биринен
кем эмесин төгүп турууга жатат.

Альтернативдик кызматка чакырылган жарандардан түшкөн акча каражаттары
окуу жыйындарын өткөрүүгө, аскердик бөлүктөрдүн окуу-материалдык базасын
өркүндөтүүгө, аскер кызматчыларын социалдык коргоону жогорулатууга,
аскер кызматчыларын сыйлоого жана өкүлчүлүк боюнча чыгымдарга жумшалат.

 

-//-

32-берене. Жарандарды альтернативдик кызматка чакыруу

-//-

 

4. Альтернативдик кызматты өтөө альтернативдик кызматтын кызматчылары
тарабынан чакыруу жери боюнча райондук (шаардык) аскер комиссариаттары
аркылуу коргоо маселелерин тескеген мамлекеттик органдын атайын эсебине
эсептик көрсөткүчтүн 180 өлчөмүндө акчалай төлөмдөрдү төгүүнү карайт.
Анын 20 пайызы атайын каражаттарга салык төлөнгөндөн кийин мамлекеттик
чек араны кайтаруу жана сактоо маселелерин тескеген ыйгарым укуктуу
мамлекеттик органдын атайын эсебине,

ошондой эле 10 пайызы – Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясынын
атайын эсебине

чегерилет.

Ар бир квартал ичинде акча төгүмдөрүнүн жалпы көлөмүнүн алтыдан биринен
кем эмесин төгүп турууга жатат.

Альтернативдик кызматка чакырылган жарандардан түшкөн акча каражаттары
окуу жыйындарын өткөрүүгө, аскердик бөлүктөрдүн окуу-материалдык базасын
өркүндөтүүгө, аскер кызматчыларын социалдык коргоону жогорулатууга,
аскер кызматчыларын сыйлоого жана өкүлчүлүк боюнча чыгымдарга жумшалат.

 

-//-

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын

 

Улуттук гвардиясынын

 

колбашчысы
М. Сатыбалдиев