БИРИНЧИ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР-МИНИСТРИ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө баш ийген мамлекеттик органдардын ишин, мамлекеттик стратегияларды жана программаларды ишке ашыруу боюнча иштерди, ошондой эле тейлеген чөйрөлөрүндөгү өкмөттөр аралык комиссиялардын иштерин координациялайт.

Мамлекеттик агрардык саясатты жүргүзүүнү жана агроөнөр жай комплексин өнүктүрүүнү, жер реформасын, айлана-чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы, суу ресурстарын башкаруу
чөйрөлөрүндөгү саясатты жүргүзүүнү, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук
боюнча контролдоону жана көзөмөлдөөнү камсыз кылат.

Транспорт жана коммуникациялар, байланыш, автомобиль жана темир жолдорун оңдоо жана күтүү, мамлекеттик жана мобилизациялык резервдин материалдык баалуулуктарын топтоо, сактоо жана пайдалануу, маалыматтык технологиялар жана электрондук башкаруу
маселелерин координациялайт.

Региондук өнүктүрүү, курулуш, турак жай-коммуналдык чарба, экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча контролдоо жана көзөмөлдөө маселелерин координациялайт.

Этностор аралык мамилелер, республиканын административдик-аймактык түзүлүш тутумун реформалоо, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын иши, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өткөрүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу бөлүгүндөгү иштеринин маселелерин координациялайт.

Трансчекаралык дарыялардын суу ресурстарын пайдалануу жана коргоо маселелери боюнча мамлекеттик органдардын иш-аракеттерин координациялайт.

Мамлекеттик башкаруу тутумун оптималдаштыруу жана аткаруу бийлигинин мамлекеттик
органдарынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу жагында административдик
реформаларды жүргүзүү, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр тутумун
оптималдаштыруу маселелерин координациялайт.

Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана пенсиялык камсыздоо маселелерин координациялайт.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадрлар кызматы жана Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы менен эриш-аркак иштөөсүн камсыз кылат.

Тейлеген чөйрөлөрүндө мамлекеттик органдардын демилгелерине макулдук берет.

Тейлеген тармактарында Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан дайындоого каралып жаткан талапкерлер боюнча сунуштарды киргизет.

Тейлеген чөйрөлөрүндөгү маселелерди иштеп чыгуу үчүн жумушчу топторду түзөт.

Төмөнкүлөрдүн ишин координациялайт:

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин;

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигинин;

Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой
чарбасы мамлекеттик агенттигинин;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак
жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик материалдык резервдер фондунун;

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун;

жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын.