ӨКМӨТҮНҮН АППАРАТ ЖЕТЕКЧИСИ – МИНИСТР

ОСМОНАЛИЕВ Акылбек Шарипович

1964-жылы 10-августта Кыргыз Республикасынын Ош облусуна караштуу Ноокат районунда төрөлгөн.

1988-жылы К.И. Скрябин атындагы Кыргыз айыл чарба институтунун зоотехния адистигин бүтүргөн.

1997-жылы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин юриспруденция адистигин бүтүргөн.

1981-жылдын 1-июлунан 1983-жылдын августуна чейин Ош облусунун Ноокат районундагы №44 ат заводунда катардагы жумушчу, 1988-жылдын июлунан 1989-жылдын августуна чейин зоотехник болуп иштеген.

1989-жылдын августунан 1992-жылдын апрелине чейин Ноокат агроөнөр жай бирикмесинде башкы адис болуп дайындалган.

1992-жылдын апрелинен 1994-жылдын мартына чейин Ноокат райондук мамлекеттик администрациясынын аппаратынын референти болуп эмгектенген.

1994-жылдын мартынан 1995-жылдын майына чейин №44 ат заводунун директорунун орун басары болуп иштеген.

1995-жылдын майынан 1996-жылдын августуна чейин “Алике” дыйкан чарбасынын жетекчиси болуп эмгектенген.

1996-жылдын августунан тартып Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Эл өкүлдөр жыйынынын Аппаратынын Агрардык маселелер боюнча комитетинин 1-категориядагы адиси, 1997-жылдын май айынан тартып референти, 1999-жылдын январынан декабрына чейин эксперти болуп дайындалган.

1999-жылдан 2000-жылдын апрелине чейин Кыргыз Республикасынын Айыл жана суу чарба министрлигинин Мал чарбасынын продукцияларын өндүрүүнү өркүндөтүү жана маркетинг департаментинин начальниги болуп иштеген.

2000-жылдын апрелинен тартып Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Эл өкүлдөр жыйынынын Төрагасынын орун басарынын жардамчысы болуп дайындалган.

2004-жылдын майынан 2005-жылдын апрелине чейин Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Аппаратынын Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат башкармалыгынын уюштуруу иштери боюнча инспектору болуп иштеген.

2005-жылдын апрелинен 2006-жылдын июнуна чейин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Агроөнөр жай комплекси жана экология боюнча комитетинин, Жер пайдалануу боюнча комиссиянын ишмердигин камсыз кылуу боюнча бөлүмдүн башчысынын орун басары  болуп эмгектенген.

2006-жылдын июнунан 2009-жылдын январына чейин Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Экономикалык жана социалдык саясат секторунун эксперти болуп иштеген.

2009-жылдын январынан тартып Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары болуп дайындалган.

2012-жылдын февраль айынан 2016-жылдын апрелге  чейин Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин төрагасы болуп эмгектенип келүүдө.

2016-жылдын апрель айынан тартып Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси – министр болуп дайындалган

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси - министр (Осмоналиев А.Ш.)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси – министр Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Премьер-министринин жана вице-премьер-министрлеринин ишин уюштуруу, аналитикалык жана маалыматтык камсыздоо боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын ишин жалпы жетектейт жана контролдойт, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин орун басарларынын иштерин координациялайт.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын региондордогу уюштуруу-инспектордук иштер, административдик-аймактык реформаларды жүргүзүү, региондук өнүктүрүү жана жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү маалыматтык саясат жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен өз ара аракеттенүү маселелери боюнча ишин координациялайт.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын мониторинг жүргүзүү, аналитикалык жана маалыматтык иштер жана тышкы саясатты ишке ашыруу маселелери боюнча сунуштарды иштеп чыгуу, эл аралык кызматташтыкты жана эл аралык уюмдар менен өз ара байланышта иштөөнү өнүктүрүү боюнча иштерин координациялайт.

Мыйзамдык тартипти, коргонуу жөндөмдүүлүгүн камсыздоо, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу, терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы күрөшүү, экономикалык кылмыштарды, экономика жана финансы чөйрөсүндөгү кызматтык кылмыштарды табуу, алдын алуу, токтотуу, ачуу жана иликтөө, жазаларды аткарууну камсыздоо, баңгизаттарды, психотроптук заттарды жана прекурсорлорду жүгүртүү жаатындагы бирдиктүү саясатты жүргүзүү, аларды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү, коррупцияга каршы саясатты ишке ашыруу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын ишин координациялайт.

Мамлекеттик эгемендикти, аймактык бүтүндүктү коргоо, конституциялык түзүлүштү, коомдук тартипти сактоо, кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча чараларды, ошондой эле коргонуу жөндөмдүүлүгүн чыңдоо жагындагы чараларды ишке ашыруу боюнча аткаруу бийлигинин органдарынын ишин координациялайт.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши менен натыйжалуу жана оперативдүү эриш-аркак иштөөсүн камсыздоо жана мыйзам долбоорлоо иши боюнча иштерди координациялайт.

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин жана Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министрлеринин катышуусу менен иш-чараларды өткөрүүдө мамлекеттик протоколдун сакталышы боюнча чараларды көрөт.

Өлкөдөгү жагдайды баалоодо мониторинг, аналитикалык жана маалыматтык иштер, аймактардын экономикалык жана социалдык абалы, тейлеген чөйрөдөгү мамлекеттик стратегияларды, программаларды жана улуттук долбоорлорду ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын ишин координациялайт.

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорунун жана буйруктарынын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынын тейлеген чөйрөсүндөгү аткаруу бийлигинин органдары тарабынан аткарылышына мониторинг жүргүзүүнү, инспекциялоону жана талдоону координациялайт.

Өткөрүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар боюнча жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин координациялайт жана мониторинг жүргүзөт, алардын ишин өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгат.

Аткаруучу бийлик органдарынын коомдук байкоочу кеңештер менен эриш-аркак иштөөсүн координациялайт жана мониторингдейт.

Өкмөттүн, Премьер-министрдин Кыргыз Республикасынын Президенти жана башка мамлекеттик органдар менен эриш-аркак иштөөсүн уюштурат.

Министрликтерге, мамлекеттик комитеттерге, администрациялык ведомстволорго жана аткаруучу бийликтин башка органдарына, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өз компетенциясына кирген маселелер боюнча тапшырма берет, алардын аткарылышын контролдойт.

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин номенклатурасына кирген Өкмөттүн Аппаратынын кызматкерлерин кызмат орунга дайындоо жана кызмат орундан бошотуу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине сунуштарды киргизет.

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан берилген ыйгарым укуктардын алкагында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн кызматкерлерин, ошондой эле администрациялык мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген кызматкерлерди кызмат орунга дайындайт жана кызмат орундан бошотот.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын кызматкерлерин сыйлайт жана тартиптик жазаларды берет, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын кызматкерлерин, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын милдеттерин аткарууга көмөк көрсөткөн жарандарды сыйлоо үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын ведомстволук сыйлыктарын белгиленген тартипте уюштурат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын ишине таандык маселелер боюнча аткаруу үчүн милдеттүү болгон буйруктарды чыгарат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын түзүмдүк бөлүнүштөрү жөнүндө жоболорду Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине бекитүүгө киргизет.

Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын түзүмү жана штаттык саны боюнча сунуштарды киргизет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын бюджети боюнча сунуштарды иштеп чыгат жана белгиленген тартипте киргизет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын чыгашалар сметасынын чегинде финансылык каражаттарды тескейт.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин орун басарларынын ортосунда милдеттерди бөлүштүрөт.

Тейлөөчү түзүмдүк бөлүнүштөрдүн иш пландарын жана отчетторун карайт жана бекитет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси – министр төмөнкү түзүмдүк бөлүнүштөрдүн ишин координациялайт:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешиндеги өкүлчүлүгүнүн;

- коргоо, укуктук тартип жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн;

- уюштуруу-инспектордук иштер жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу бөлүмүнүн;

- кадрдык иштер боюнча – мамлекеттик башкаруу жана кадрдык иштер бөлүмүнүн;

- эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн;

- маалыматтык камсыздоо бөлүмүн.

(КР Өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси – министринин 2016-жылдын 30-майындагы № 101 буйругунун редакциясына ылайык)