АХМЕТОВ Белек Куватович

SAB_2194sѲкмѳттүн Аппаратынын коргоо, укуктук тартип жана ѳзгѳчѳ кырдаалдар бѳлүмүнүн коррупцияга каршы саясат секторунун башчысы.

Ахметов Белек Куватович 1980-жылдын  13-сентябрында Чүй облусунун Бишкек шаарында тѳрѳлгѳн. Жогорку билимдүү. 2003-жылы Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетин  юриспруденция адистиги боюнча артыкчылык менен бүтүргѳн.

Атайын наамы – финансы полициясынын майору.

Эмгек ишмердүүлүгү:

[04.2005-05.2005] Бишкек шаары боюнча финансы полициясынын аймактык башкармалыгынын тергѳѳ бѳлүмү. Тергѳѳчү

[05.2005-07.2007]  Бишкек шаары боюнча финансылык полиция кызматы башкармалыгынын тергѳѳ бѳлүмү. Тергѳѳчү

[07.2007-09.2008]  Бишкек шаары боюнча Кыргыз Рспубликасынын Ѳкмѳтүнүн алдындагы финансылык полиция башкармалыгынын тергѳѳ бѳлүмү. Начальниктин орун басары.

[09.2008-05.2010] Бишкек шаары боюнча Кыргыз Рспубликасынын Финансылык полиция мамлекеттик кызматынын башкармалыгынын тергѳѳ бѳлүмү. Ѳзгѳчѳ маанилүү иштер боюнча улук тергѳѳчү – Начальниктин орун басары.

[05.2010-05.2012] Бишкек шаары боюнча Кыргыз Рспубликасынын Финансылык полиция мамлекеттик кызматынын башкармалыгы. Тергѳѳ бѳлүмүнүн башчысы.

[06.2012-07.2013] Кыргыз Рспубликасынын Ѳкмѳтүнүн алдындагы экономикалык кылмыштар менен күрѳшүү боюнча мамлекеттик кызматынын (финансы полициясы) тергѳѳ башкармалыгы. Бѳлүмдүн башчысы.

[07.2013-09.2013] Кыргыз Рспубликасынын Ѳкмѳтүнүн алдындагы экономикалык кылмыштар менен күрѳшүү боюнча мамлекеттик кызматынын (финансы полициясы) тергѳѳ башкармалыгы. Ѳзгѳчѳ маанилүү кылмыштарды иликтѳѳ боюнча тергѳѳ бѳлүмүнүн башчысы.

[06.2015-05.2016] Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн Аппаратынын коррупцияга каршы саясат бѳлүмү. Эксперт.

 [05.2016-07.2016] Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн Аппаратынын коргоо, укуктук тартип жана ѳзгѳчѳ кырдаалдар бѳлүмүнүн коррупцияга каршы саясат сектору. Эксперт.

[14.07.2016ж. тартып] Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн Аппаратынын коргоо, укуктук тартип жана ѳзгѳчѳ кырдаалдар бѳлүмүнүн коррупцияга каршы саясат сектору. Сектордун башчысы.