Кызмат көрсөтүүлөр

Аткаруу бийлик органдары, алардын структуралык бөлүктөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү системалаштырылган РЕЕСТРИ (ТИЗМЕГИ)

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы N 643, 2013-жылдын 9-апрелиндеги N 179, 2013-жылдын 1-июлундагы N 395, 2013-жылдын 27-августундагы N 468, 2014-жылдын 10-февралындагы № 80, 2014-жылдын 17-мартындагы № 144, 2014-жылдын 15-майындагы № 259, 2014-жылдын 18-ноябрындагы № 655, 2015-жылдын 26-мартындагы № 160, 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 191, 2016-жылдын 4-августундагы № 430, 2017-жылдын 16-январындагы № 20, 2017-жылдын 3-февралындагы № 63 токтомдорунун редакцияларына ылайык)