Байланыш

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын/ өнүктүрүү боюнча өнөктөшүнүн байланыш маалыматтары 


Мамлекеттик органдарынын/ өнүктүрүү боюнча өнөктөшүнүн аталышы

Жооптуулар 

Жооптуу адамдардын байланыш маалыматтары

Даректерисайтка электрондук шилтемелер


1

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги

- Улуттук ыктыярдуу серепти даярдоо боюнча Координациялык комиссиянын жумушчу органы

- жумушчу топтордун ишинин координатору

- Экономика маселелери боюнча жумушчу топтун жетекчиси, анын ичинде региондорду өнүктүрүү

Алыбаев Автандил Шейшенбекович

тел. 62-05-41/62-05-35 (154)

Аманова Айсулуу Ажакматовна

тел.: 62-05-35 (209)/0555-99-03-85

Дареги: 720002, Бишкек шаары, Чүй проспектиси, 106 

http://mineconom.gov.kg

2

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги

- Социалдык маселелер боюнча жумушчу топтун жетекчиси, анын ичинде региондорду өнүктүрүү


Солтонбекова Ализа Карыпбековна

тел.: 96-12-72/0551-99-99-33

Иманалиева Айзада Казиевна

моб.тел.: 0770-37-77-79

Дареги: Бишкек шаары, Тыныстанов көчөсү, 215 

https://mlsp.gov.kg/czeli-ustojchivogo-razvitiya/

3

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги

-Айлана чөйрөнү коргоо жана экология маселелери боюнча жумушчу топтун жетекчиси, ичинде региондорду өнүктүрүү


Шерипов Элдияр Дженишович

тел.: 54-50-57

Бариева Айзада Джантаевна

тел.: 56-06-37/0703-02-43-29

Дареги: Бишкек шаары, Горький көчөсү, 142

4

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги

- Укук коргоо тутумдары жана башка аймактык контекс менен байланышкан, башкаруу, соттук реформа маселелери боюнчажумушчу топтун жетекчиси

Сарымсаков Манас Болотович

тел.: 62-62-10 (доб.108)

Джунусов Бакайхан Заурбекович

тел.: 62-62-10 (154)/ 0555-72-97-29

Дареги: Бишкек шаары, Жаш Гвардия проспектиси, 32

5

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети

-Кыргыз Республикасынын улуттук артыкчылыктарын эске алуу менен ТӨМгө жетүүнү баалоо жана мониторлоо маселелерибоюнча анын ичинде аймактык контекстерди эске алуу менен жумушчу топтун жетекчиси

Чуйков Николай Алексеевич 

тел.: 32-46-03

Керималиева Назира Керималиевна

тел.: 324691/0772-66-39-99

Дареги:720033, Бишкек шаары,Фрунзе көчөсү, 374

http://www.stat.kg/ru/statistics/celi-ustojchivogo-razvitiya/

6

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги

- Кыргыз Республикасында Туруктуу өнүгүүнүн максаттарына жетүүнү чагылдыруу боюнча иштердин координатору

Сарногоева Салкын Сатаровна

тел.: 66-26-65

Осмоналиева Гульнура Абдилашимовна тел.: 0554-10-22-73

Дареги: Бишкек шаары, Пушкин көчөсү, 78

7

Кыргыз Республикасындагы БУУнун системасы

- Туруктуу өнүгүүнүн максаттарына жетүүгө колдоо көрсөтүү жана өнүктүрүү жаатында реформаларды жүргүзүүгө көмөк көрсөтүү боюнча өнөктөштөр тарабынан координатор


-

Дареги: Бишкек шаары, Чүй проспектиси, 160, Дом ООН

https://kyrgyzstan.un.org/ru/sdgs