2018-2022-жылдар мезгилине Кыргыз Республикасынын региондук саясатынын концепциясы

2018-2022-жылдар мезгилине Кыргыз Республикасынын региондук саясатынын концепциясы

Тиркемелер

  • 2018-2022-жылдар мезгилине Кыргыз Республикасынын региондук саясатынын концепциясы

Электрондук регион

Календарь