2018-2040-жылдары Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы

2018-2040-жылдары Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы

Тиркемелер

  • 2018-2040-жылдары Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы
  • Долбоорлордун такталбаган каржылоосу
  • Долбоорлордун такталган каржылоосу

Электрондук регион

Календарь