2018-2022-жылдар мезгилине Кыргыз Республикасынын региондук саясатынын КОНЦЕПЦИЯСЫ

2018-2022-жылдар мезгилине Кыргыз Республикасынын региондук саясатынын КОНЦЕПЦИЯСЫ

Тиркемелер

  • 2018-2022-жылдар мезгилине Кыргыз Республикасынын региондук саясатынын КОНЦЕПЦИЯСЫ