Authorized Representative

Zhamaldinov Ziyadin Islamovich

Authorized Representative of the President in Osh region

Ergeshov Altynbek Kaldarovich

Authorized Representative of the President in Naryn region

Alimbaev Abdikarim Karbekovich

Authorized Representative of the President in Batken region

Narbekov Bakytbek Narkulovich

Authorized Representative of the President in Talas region

-

Authorized Representative of the President in Issyk-Kul region

Dzhumagaziev Kanat Sagynovich

Authorized Representative of the President in Chuy region

Syrgabaev Absattar Toktogulovich

Authorized Representative of the President in Djalal-Abad region