Өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрү

Абдураимов Жарасул Осмоналиевич

Өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү

Ашимбаев Сабыркул Абасович

Өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү

Суваналиев Өмүрбек Исакович

Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү

Бузурманкулов Айбек Мырзакеримович

Өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү

Джантаев Эльчибек Нуржадыевич

Өкмөттүн Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү

Мияров Мирбек Ибаратович

Өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү

Сыргабаев Абсаттар Токтогулович

Өкмөттүн Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү

Электрондук регион

Календарь