Электрондук башкарууну киргизүү

- Электрондук башкарууну киргизүүнүн иш-чаралар планы;

- Өкмөткө караштуу Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар боюнча кеңеш жөнүндө маалымат;

- Электрондук башкаруунун мамлекеттик борбору жөнүндө маалымат

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН БУЙРУГУ

2019-жылдын 15-февралы № 20-б

Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин 2018-жылдын 14-декабрындагы № 2 чечими менен жактырылган "Санарип Кыргызстан 2019-2023" санариптик трансформациялоо концепциясын ишке ашыруу максатында, "Электрондук башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесине, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык:

1. "Санарип Кыргызстан 2019-2023" санариптик трансформациялоо концепциясын ишке ашыруу боюнча "жол картасы" (мындан ары - "жол карта") тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (макулдашуу боюнча):

- "жол картасын" белгиленген мөөнөттө кынтыксыз аткаруу боюнча толук чараларды көрүшсүн;

- квартал сайын, отчеттук мезгилдин үчүнчү айынын 25инен кечиктирбестен "жол картасын" аткаруу жөнүндө маалыматты Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетине жалпылоо үчүн берип турушсун.

3. Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети квартал сайын, отчеттук мезгилдин үчүнчү айынын 30унан кечиктирбестен "жол картасын" аткаруу жөнүндө жалпыланган маалыматты Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына берип турсун.

4. Ушул буйруктун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын тиешелүү бөлүмдөрүнө жүктөлсүн.

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри

 

М.Абылгазиев

 

 

 

Тиркеме

"Санариптик Кыргызстан 2019-2023" санариптик трансформациялоо концепциясын ишке ашыруу боюнча
"ЖОЛ КАРТА"

 

 № 

 Милдет 

 Иш-чара/Иш аракет 

 Ишке ашыруу мөөнөтү 

 Күтүлгөн натыйжа (продукт) 

 Жооптуу аткаруучулар 

 Каржылоо булактары 

 I .Санариптик мамлекетти өнүктүрүү 

 1.1. Туруктуу инновациялык өнүктүрүү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү 

1

МТБМК алдындагы "Электрондук өз ара аракеттенүү борбору" мамлекеттик ишканасына электрондук башкарууну ишке киргизүүнү техникалык координациялоо боюнча функцияларды бекитүү

1.1. Электрондук кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик порталынын, электрондук колтамга берүү функциясы менен бирге Бирдиктүү идентификациялоо системасынын оператору ыйгарым укугун берүү менен МТБМК алдындагы "Электрондук өз ара аракеттенүү борбору" мамлекеттик ишканасына электрондук башкарууну ишке киргизүүнү техникалык координациялоо боюнча функцияларды бекитүү тууралуу ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү

2019-жылдын 1-июлу

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 11-апрелиндеги № 201 токтомуна өзгөртүү киргизилген

МТБМК, ЮМ, ЭМ, ФМ

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

2019-жылдын 20-декабры

Электрондук башкарууну ишке киргизүүнүн техникалык координатору түзүлгөн жана иштей баштаган

МТБМК, ЮМ, ЭМ, ФМ

2

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүүдө кагаз жүзүндөгү маалымкаттардын суралышын четтетүү

2.1. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүүдө мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан жеке жана юридикалык жактардан кагаз жүзүндөгү маалымкаттардын суралышын четтетүү, "Түндүк" ЭВӨС аркылуу зарыл болгон маалыматтардын берилишин камсыз кылуу

2020-жылдын 30-апрели

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү алуу процедурасы жөнөкөйлөтүлгөн

ЭМ, МТБМК, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), мамлекеттик кызматтарды көрсөткөн мамлекеттик органдар

Республикалык жана жергиликтүү бюджеттерде каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

3

Кыргыз Республикасында жеке маалыматтарды коргоо боюнча чараларды күчөтүү

3.1. Жеке маалыматтар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жөнүндө жобону иштеп чыгуу

2019-жылдын 1-июлу

Жеке маалыматтар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жөнүндө жобо бекитилген

МТБМК, УКМК

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

3.2. Жеке маалыматтарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган түзүү

2019-жылдын 20-сентябры

Жеке маалыматтар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган түзүлгөн

МТБМК, УКМК

3.3 Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексине, Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексине, Кыргыз Республикасынын Кылмыш кодексине жеке маалыматтар чөйрөсүндөгү бузуулар үчүн жоопкерчиликти аныктоо боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу

2020-жылдын 20-марты

Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексине, Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору жактырылган.

Жеке маалыматтарды коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуу үчүн жоопкерчиликти киргизүү

МТБМК, УКМК

4

Электрондук башкаруу жана электрондук колтамганы ишке киргизүү үчүн укуктук негиздерди түзүү

4.1. Мамлекеттик органдардын. жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын электрондук документтериндеги, ошондой эле мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү башкаруу органдарына кайрылуу иретиндеги электрондук документтердеги маалымат берүүнүн реквизиттерине жана формасына (форматына) карата талаптарды иштеп чыгуу

2019-жылдын 20-сентябры

Мамлекеттик органдардын. жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын электрондук документтериндеги, ошондой эле мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү башкаруу органдарына кайрылуу иретиндеги электрондук документтердеги маалымат берүүнүн реквизиттерине жана формасына (форматына) карата талаптары бекитилген

МТБМК, УКМК

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

4.2. Бирдиктүү идентификациялоо системасы жөнүндө жобону, анын ичинде мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү башкаруу органдарына кайрылууда жөнөкөй электрондук колтамга пайдалануунун эрежелерин жана жөнөкөй электрондук колтамга ачкычын түзүү жана берүү эрежелерин, ошондой эле мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү башкаруу органдарына кайрылуу максатында жөнөкөй электрондук колтамга ачкычын түзүү жана берүү укугу бар органдардын жана уюмдардын тизмегин иштеп чыгуу

2019-жылдын 20-сентябры

Бирдиктүү идентификациялоо системасы жөнүндө жобо, анын ичинде мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү башкаруу органдарына кайрылууда жөнөкөй электрондук колтамга пайдалануунун эрежелерин жана жөнөкөй электрондук колтамга ачкычын түзүү жана берүү эрежелери, ошондой эле мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү башкаруу органдарына кайрылуу максатында жөнөкөй электрондук колтамга ачкычын түзүү жана берүү укугу бар органдардын жана уюмдардын тизмеги бекитилген

МТБМК, УКМК, ЖӨБ жана этностор агенттиги

4.3. Күбөлөндүрүүчү борборлорду аккредитациялоо эрежелерин иштеп чыгуу

2019-жылдын 20-сентябры

Күбөлөндүрүүчү борборлорду аккредитациялоо эрежелери иштелип чыккан

МТБМК, УКМК

4.4. Мамлекеттик МС түзүү, өнүктүрүү, эксплуатациялоого киргизүү жана эксплуатациялоодон чыгаруу тартибине карата талаптарды иштеп чыгуу

2019-жылдын 20-сентябры

Мамлекеттик МС түзүү, өнүктүрүү, эксплуатациялоого киргизүү жана эксплуатациялоодон чыгаруу тартибине карата талаптар иштелип чыккан

МТБМК, УКМК

4.5. Мамлекеттик МИЧБ жана аларды байланыштыруучу каналдарга карата талаптарды, ошону менен бирге алардын корголгондугу жана туруктуулугуна карата талаптарды, ошондой эле маалыматтарды иштеп чыгуу борборлорун жана аларды байланыштыруучу каналдарды электрондук башкаруу мамлекеттик структурасынын курамына киргизүү талаптарын иштеп чыгуу

2019-жылдын 20-сентябры

Мамлекеттик МИЧБ жана аларды байланыштыруучу каналдарга карата талаптарды, ошону менен бирге алардын корголгондугу жана туруктуулугуна карата талаптарды, ошондой эле маалыматтарды иштеп чыгуу борборлорун жана аларды байланыштыруучу каналдарды электрондук башкаруу мамлекеттик структурасынын курамына киргизүү талаптарын иштелип чыккан

МТБМК, УКМК

4.6. Баштапкы мамлекеттик маалыматтык ресурстарды түзүү, актуалдаштыруу жана пайдалануу тартибине карата талаптарды, анын ичинде жеке маалыматтар субъектилеринин укугун сактоону камсыз кылууга багытталган чаралардын жана "Электрондук башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык маалыматты коргоо боюнча чараларды, ошону менен бирге Баштапкы мамлекеттик маалыматтык ресурстардагы купуялуу маалыматтарды пайдаланууну чектөө боюнча чаралардын тизмегин иштеп чыгуу

2019-жылдын 20-сентябры

Баштапкы мамлекеттик маалыматтык ресурстарды түзүү, актуалдаштыруу жана пайдалануу тартибине карата талаптар, анын ичинде жеке маалыматтар субъектилеринин укугун сактоону камсыз кылууга багытталган чаралардын маалыматты коргоо боюнча чараларды, ошону менен бирге баштапкы мамлекеттик маалыматтык ресурстардагы купуялуу пайдаланууну чектөө боюнча чаралардын тизмеги иштелип чыккан

МТБМК

4.7. Баштапкы мамлекеттик маалыматтык ресурстардын реестрин түзүү, актуалдаштыруу жана пайдалануу тартибин иштеп чыгуу

2019-жылдын 20-сентябры

Баштапкы мамлекеттик маалыматтык ресурстардын реестрин түзүү, актуалдаштыруу жана пайдалануу тартиби иштелип чыккан

МТБМК

4.8. Электрондук башкаруу мамлекеттик инфраструктурасынын реестрин жүргүзүү эрежелерин, анын ичинде инфраструктуранын элементтерин реестрге киргизүү жана аларды реестрден чыгаруу эрежелерин иштеп чыгуу

2019-жылдын 20-сентябры

Электрондук башкаруу мамлекеттик инфраструктурасынын реестрин жүргүзүү эрежелери, анын ичинде инфраструктуранын элементтерин реестрге киргизүү жана аларды реестрден чыгаруу эрежелери иштелип чыккан

МТБМК

4.9. "Бирдиктүү терезе" принциби боюнча тышкы экономикалык иш жүргүзүү үчүн документтерди тариздөөдө мамлекеттик органдардын, башка уюмдардын жана тышкы экономикалык ишке катышуучулардын өз ара аракеттенүүсүнүн тартибин иштеп чыгуу

2021-жылдын 20-июну

"Бирдиктүү терезе" принциби боюнча тышкы экономикалык иш жүргүзүү үчүн документтерди тариздөөдө мамлекеттик органдардын. башка уюмдардын жана тышкы экономикалык ишке катышуучулардын өз ара аракеттенүүсүнүн тартиби иштелип чыккан

ЭМ

5

Квалификациялуу МС иштеп чыгуучуларды тартуу үчүн шарттарды түзүү

5.1. Маалыматтык системаларды иштеп чыгуу менен алектенген мамлекеттик органдардын, мамлекеттик ишканалардын жана мекемелердин адистери үчүн жеке МТ-компаниялардын деңгээлинде минималдык айлык акыны аныктоо, мында аталган адистердин айлык акы фондун түзүү маселесин кошо кароо

2019-жылдын 20-июну

Тиешелүү ченемдик укуктук актылар бекитилген

ММБФ, ФМ, ЭМ, МТБМК

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

6

Аудитордук ишке жана аудитордук иштин сапатын контролдоого МКТ киргизүү

6.1. МКТ пайдалануу менен мамлекеттик аудиттин методологиясын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2021-жылдын 20-декабры

МКТ пайдалануу менен мамлекеттик аудиттин методологиясы

Эсептөө палатасы (макулдашуу боюнча) МТБМК

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар жеке инвестициялар

 1.2. Санариптик платформалар жана сервистер 

7

"Түндүк" ЭВӨС талаптагыдай иштөөсү, электрондук башкарууну жүргүзүүдө маалымат алмашууну камсыз кылуу

7.1. Санариптештирүү жана зарыл болгон ресурстарды эске алуу менен "Түндүк" ЭВӨС менен интеграциялоо боюнча ведомстволук пландарга ылайык мамлекеттик органдардын маалыматтык системаларын (биринчи кезекте баштапкы маалыматтык ресурстарды) "Түндүк" ЭВӨС баскычтар боюнча туташтырууну камсыз кылуу (серверлерди сатып алуу, адаптерлерди жазуу, МС коопсуздук талаптарын сактоо)

2019-жылдын 20-сентябры

Мамлекеттик органдардын ортосунда маалыматтарды электрондук алмашууну камсыз кылуу үчүн шарттар түзүлгөн

МТБМК, министрликтер. мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор (бекитилген санариптештирүү пландарына/сатып алуулар пландарына ылайык)

Республикалык жана жергиликтүү бюджеттерде каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

7.2. "Түндүк" ЭВӨС аркылуу мамлекеттик/муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү берген же аларды берүүгө катышкан мамлекеттик органдардын/ЖӨБО маалыматтык системалары менен информация (маалымат) алмашууну уюштуруу, этаптар боюнча интеграциялоого жана ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүгө даярдыгын эске алуу менен

Этап боюнча, 2020-жылдын 20-апрелине чейин

"Түндүк" ЭВӨС толук масштабдуу иштөөсү, мамлекеттик органдардын/ЖӨБО ортосунда информацияны/маалыматтарды алмашуусун камсыз кылуу боюнча милдеттерди аткаруусу

МТБМК тиешелүү министрликтер жана ведомстволор, ЖӨБО (макулдашуу боюнча)

7.3. Финансы-кредиттик мекемелерди, банк уюмдарын, камсыздандыруу компанияларын, байланыш операторлорун жана менчигинин түрүнө, уюштуруу-укуктук формасына карабай МС менчик ээси (ээси) болгон башка жеке жана юридикалык жактарды туташтыруу жана "Түндүк" ЭВӨС аркылуу мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын МС менен маалымат (электрондук документтерди) алмашуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу

2020-жылдын 30-апрели

Мамлекеттик органдардын жана финансы-кредиттик мекемелердин, банк уюмдарынын, камсыздандыруу компанияларынын, байланыш операторлорунун жана менчигинин түрүнө, уюштуруу-укуктук формасына карабай МС менчик ээси (ээси) болгон башка жеке жана юридикалык жактардын ортосунда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алкагында электрондук маалымат алмашуу үчүн шарттар түзүлгөн

МТБМК

8

"Мамлекеттик органдардагы электрондук документ жүгүртүү" МС ишке киргизүү

8.1. Улуттук коопсуздук. аскер жана тышкы саясат ведомстволорунан сырткары, "Мамлекеттик органдардагы электрондук документ жүгүртүү" МС жөнүндө жобону иштеп чыгуу

2019-жылдын 20-октябры

"Мамлекеттик органдардагы электрондук документ жүгүртүү" МС жөнүндө жобо бекитилген

МТБМК

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

8.2. Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага электрондук документ жүгүртүү жана электрондук кол тамга боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү

2019-жылдын 20-сентябры

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтомуна өзгөртүүлөр киргизилди

МТБМК

8.3. Улуттук коопсуздук, аскер жана тышкы саясат ведомстволорунан сырткары, "е-Kyzmat" адам ресурстарын башкаруу МС менен интеграцияланган "Мамлекеттик органдардагы электрондук документ жүгүртүү" МС иштеп чыгуу жана иштешин камсыз кылуу

2019-жылдын 20-декабры

"е-Kyzmat" адам ресурстарын башкаруу МС менен интеграцияланган "Мамлекеттик органдардагы электрондук документ жүгүртүү" МС түзүлгөн жана иштей баштаган

МТБМК, тиешелүү министрликтер жана ведомстволор, МКК (макулдашуу боюнча)

8.4. Улуттук коопсуздук, аскер жана тышкы саясат ведомстволору үчүн "Мамлекеттик органдардагы электрондук документ жүгүртүү МС жөнүндө жобону иштеп чыгуу

2019-жылдын 20-декабры

"Мамлекеттик органдардагы электрондук документ жүгүртүү" МС жөнүндө жобо бекитилген

ТИМ, УКМК, КИМК

8.5. Улуттук коопсуздук органдары. аскердик жана тышкы саясий ведомстволор үчүн адам ресурстарын башкаруу МС менен интеграцияланган "Электрондук документ жүгүртүү" МС иштеп чыгуу жана иштешин камсыз кылуу

2020-жылдын 20-декабры

"е-Kyzmat" менен интеграцияланган "Мамлекеттик органдарда электрондук документ жүгүртүү" мамлекеттик МС түзүлгөн жана иштей баштаган

ТИМ, УКМК. КИМК. МКК (макулдашуу боюнча)

9

Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчылардын кадрдык курамы жөнүндө борборлоштурулган маалыматтар базасын түзүү "e-Kyzmat" адам ресурстарын башкаруу ишке киргизүү

9.1. Улуттук коопсуздук, аскердик жана тышкы саясий ведомстволорунан сырткары, "e-Kyzmat" адам ресурстарын башкаруу МС жөнүндө жобону иштеп чыгуу

2019-жылдын 20-июну

"е-Kyzmat" адам ресурстарын башкаруу МС жөнүндө жобо бекитилди

МКК (макулдашуу боюнча), МТБМК

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

9.2. Улуттук коопсуздук, аскердик жана тышкы саясий ведомстволорунан сырткары, мамлекеттик органдарда электрондук идентификациялоо, онлайн окутуу жана сертификаттоо мүмкүндүгү менен "e-Kyzmat" адам ресурстарын башкаруу МС ишке киргизүү жана иштешин камсыз кылуу

2019-жылдын 20-декабры, республиканын бүткүл аймагында техникалык мүмкүндүктөрдү- түзүү шарты менен

Мамлекеттик органдарда "e-Kyzmat" адам ресурстарын башкаруу МС киргизилген жана иштей баштаган (улуттук коопсуздук аскердик жана тышкы саясий ведомстволорунан сырткары)

МКК (макулдашуу боюнча), МТБМК, тиешелүү министрликтер жана ведомстволор (укук коргоо жана аскер ведомстволорунан сырткары)

9.3. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарда электрондук идентификациялоо жана аутентификациялоо. онлайн окутуу жана сертификаттоо мүмкүндүгү менен адам ресурстарын башкаруу менен "e-Kyzmat" МС ишке киргизүү жана иштешин камсыз кылуу

2020 жылдын 20-декабры. республиканын бүткүл аймагында техникалык мүмкүндүктөрдү түзүү шарты менен

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарда менен "e-Kyzmat" адам ресурстарын башкаруу МС киргизилген жана иштей баштаган

МКК (макулдашуу боюнча), МТБМК. тиешелүү ЖӨБО (укук коргоо жана аскер ведомстволорунан сырткары) (макулдашуу боюнча)

9.4. Улуттук коопсуздук, аскердик жана тышкы саясий ведомстволор үчүн Адам ресурстарын башкаруу МС жөнүндө жобо иштеп чыгуу

2019-жылдын 20-декабры

Улуттук коопсуздук, аскердик жана тышкы саясий ведомстволор үчүн Адам ресурстарын башкаруу МС жөнүндө жобо бекитилген

ТИМ, УКМК, КИМК

9.5. Улуттук коопсуздук, аскердик жана тышкы саясий ведомстволор үчүн электрондук идентификациялоо жана аутентификациялоо. онлайн окутуу жана сертификаттоо мүмкүндүгү менен адам ресурстарын башкаруу МС ишке киргизүү жана иштешин камсыз кылуу

2020-жылдын 20-декабры

Адам ресурстарын башкаруу МС ишке киргизилген жана иштөөдө

ТИМ, УКМК, КИМК

10

Маалыматтык өз ара аракеттенүүнүн катышуучулары жөнүндө маалыматтарды идентификациялоо. "Бирдиктүү идентификациялоо системасы" МС ишке киргизүү

10.1. "Бирдиктүү идентификациялоо системасы" МС иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2020-жылдын 20-марты

"Бирдиктүү идентификациялоо системасы" МС түзүлгөн

МТБМК

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

11

"Мамлекеттик органдардын санариптик архиви" МС түзүү жана ишке киргизүү

11.1. Маалыматтарды санариптештирүү борборун түзүү жана ишке киргизүү боюнча иштерди жүргүзүү

2021-жылдын 20-декабры

Маалыматтарды санариптештирүү борбору түзүлгөн жана иштөөдө

Мамкаттоо, МТБМК

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

11.2. "Мамлекеттик органдардын санариптик архиви" МС иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2021-жылдын 20-декабры

"Мамлекеттик органдардын санариптик архиви" мамлекеттик МС иштелип чыккан жана иштөөдө

Мамкаттоо, МТБМК

12

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү үчүн акыны онлайн-инструменттер аркылуу накталай эмес формада төлөө мүмкүндүгүн камсыз кылуу.

"Электрондук төлөмдөрдүн мамлекеттик системасы" МС ишке киргизүү

12.1. Мамлекеттик жана Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы төлөө, ошондой эле башка төлөмдөрдү онлайн-инструменттер аркылуу төлөө үчүн "Электрондук төлөмдөрдүн мамлекеттик системасы" МС иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2021-жылдын 20-декабры

"Электрондук төлөмдөрдүн мамлекеттик системасы" МС иштелип чыккан жана иштөөдө

МТБМК мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүчү мамлекеттик органдар, УБ, коммерциялык банктар, "Кыргызстан банктар союзу" ЮЖБ, "БПБ" ЖАК, Бишкек ш. мэриясы, БОА, байланыш операторлору (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

12.2. "Электрондук төлөмдөрдүн мамлекеттик системасы" МС Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы, Банктар аралык процессинг борбору, (банк картасы, интернет-банкинг аркылуу төлөө), байланыш операторлору (мобилдик капчык аркылуу төлөө) менен интеграциялоо

2019-жылдын 20-сентябры

"Электрондук төлөмдөрдүн мамлекеттик системасы" МС Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы, Банктар аралык процессинг борбору, (банк картасы, интернет-банкинг аркылуу төлөө), байланыш операторлору (мобилдик капчык аркылуу төлөө) менен интеграцияланган

МТБМК, мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүчү мамлекеттик органдар, УБ, коммерциялык банктар, "Кыргызстан банктар союзу" ЮЖБ, "БПБ" ЖАК, Бишкек ш. мэриясы, БОА, байланыш операторлору (макулдашуу боюнча)

13

Жарандардын жана уюмдардын расмий билдирүүлөрүн мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана кызмат адамдарына жөнөтүүнү жана жарандардын жана уюмдардын мамлекеттик органдардан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан жана кызмат адамдарынан электрондук документ түрүндөгү расмий билдирүүлөрдү алуусун камсыз кылуу

13.1. "Электрондук билдирүүлөр мамлекеттик системасы" МС жана аны пайдалануу эрежелери жөнүндө жобону иштеп чыгуу

2019-жылдын 20-сентябры

"Электрондук билдирүүлөр мамлекеттик системасы" МС жана аны пайдалануу эрежелери жөнүндө жобо иштелип чыккан

МТБМК

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар. жеке инвестициялар

13.2. Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы, "Түндүк" ЭВӨС жана бирдиктүү идентификациялоо системасы менен өз ара байланышта иштеген "Электрондук билдирүүлөрдүн мамлекеттик системасын" МС иштен чыгуу жана ишке киргизүү

2020-жылдын 20-марты

Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы, "Түндүк" ЭВӨС жана бирдиктүү идентификациялоо системасы менен өз ара байланышта иштеген "Электрондук билдирүүлөрдүн мамлекеттик системасы" МС түзүлгөн

МТБМК

14

Мамлекеттик МС жайгаштыруу жана алардын иштеши үчүн шарттарды түзүү. Мамлекеттик МИЧБ түзүү

14.1. Негизги жана резервдик мамлекеттик МИЧБ түзүү жана иштетүү үчүн инвестицияларды тартуу

2020-жылдын 20-декабры

Мамлекеттик МИЧБ курууга жана эксплуатациялоого инвестициялар тартылган

МТБМК, УКМК, ӨЭЖМК, ИИКА

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

14.2. Негизги жана резервдик мамлекеттик МИЧБ түзүү жана ишке киргизилишин камсыз кылуу

2021-жылдын 20-декабры

Мамлекеттик МИЧБ түзүлгөн жана иштей баштаган

МТБМК, УКМК, ОЭЖМК, ИИКА

15

Мамлекеттик МС мамлекеттик булут инфраструктурасында жайгаштыруу үчүн шарттарды түзүү.

"Өкмөттүк булут"-G-Clound мамлекеттик платформасын ишке киргизүү

15.1"Өкмөттүк булут"-G-Clound мамлекеттик платформасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2019-жылдын 20-декабры

Иштеп жаткан "Өкмөттүк булут"-G-Clound мамлекеттик платформасы.

Мамлекеттик МС мамлекеттик булут инфраструктурасында жайгаштыруу

МТБМК, УКМК

Дүйнөлүк банктын каражаттарынын эсебинен

16

Мейкиндик маалыматтардын улуттук инфраструктурасын этап-этабы менен түзүү

16.1. Кыргыз Республикасынын геомаалыматтык порталын түзүү

2021-жылдын 20-сентябры

Кыргыз Республикасынын геомаалыматтык порталы түзүлгөн

Мамкаттоо, МТБМК, УСК, УИА (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

16.2. Геодезиялык камсыздоонун картографиялык негизин жана системасын түзүү

2022-жылдын 20-декабры

Геодезиялык камсыздоонун картографиялык негизи жана системасы этап-этабы менен түзүлгөн

ӨЭЖМК, Мамкаттоо, УСК. УИА (макулдашуу боюнча)

16.3. Геомейкиндик маалыматтарын статистикалык максаттарда пайдалануу: статистикалык регистр:

- калкты жана турак-жай фондун каттоо;

- статистикалык карталар;

- статистикалык маалыматтарды жайылтуу

2021-жылдын 20-декабры

Геомейкиндик жана статистикалык маалыматтарды интеграциялоо. Геомейкиндик маалыматтарын статистикалык маалыматтардын өндүрүшүндө өнүктүрүү жана системалык түрдө пайдалануу

УСК (макулдашуу боюнча). Мамкаттоо, МГБМК, ӨКМ

17

Жогорку сапаттуу жана эл аралык деңгээлде салыштырууга мүмкүн болгон, алдыңкы эл аралык стандарттарга жана методикаларга негизделген МКТ чөйрөсүндөгү статистикалык маалыматтарды түзүү

17.1. Регионалдык жана эл аралык уюмдар, анын ичинде БУУ Статистика комиссиясы тарабынан каралышы үчүн өнүктүрүү максатында МКТ өлчөмү боюнча Өнөктөштүктүн мүчөлөрү менен тыгыз кызматташтыкта МКТ чөйрөсүндөгү статистика жаатында эл аралык стандарттарды, аныктамаларды жана методикаларды киргизүү. МКТ чөйрөсүндөгү маалымат топтоо тизмеги жана методологиясын эл аралык стандарттарга ылайык келтирүү

2021-жылдын 20-июну

Мамлекеттик органдардын жана башка кызыкдар тараптардын, МКТ чөйрөсүндөгү жогорку сапаттуу, эл аралык деңгээлде салыштырууга мүмкүн болгон статистикалык көрсөткүчтөрдү жана маалыматтарды талдоонун негизиндеги заманбап тенденциялар жана жетишкендиктер жөнүндө маалымдуулугунун жана билиминин деңгээли жогорулатылган

УСК (макулдашуу боюнча), ЭМ, МТБМК, МСК, Ветфитосанинспекция

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

17.2. Электр байланыш/МКТ жаатындагы дүйнөлүк көрсөткүчтөр боюнча ЭЭБС маалыматтар базасы, БУУ маалыматтар порталы сыяктуу маалыматтардын ар кандай булактарын жана жайылтуу инструменттерин пайдалануу менен маалыматтык коом жөнүндө МКТ чөйрөсүндөгү маалыматты жана расмий статистикалык маалыматтарды топтоону, макулдашууну, жайылтууну камсыз кылуу

2022-жылдын 20-марты

МКТ чөйрөсүндөгү маалыматтарды өндүрүүчүлөр менен колдонуучулардын ортосунда активдүү диалог жүргүзүү үчүн шарттар түзүлгөн, ошондой эле эл аралык стандарттардын жана методикалардын негизинде улуттук деңгээлде МКТ чөйрөсүндөгү маалыматтарды топтоо үчүн статистикалык маалыматтарды өндүрүүчүлөрдүн потенциалын жогорулатуу жана көндүмдөрүн жакшыртуу

УСК (макулдашуу боюнча). ЭМ; МТБМК, МСК, Ветфитосанинспекция

18

2020-жылда Кыргыз Республикасынын калкын жана турак жай фондун каттоо жүргүзүү

18.1. Кыргыз Республикасынын калкын жана турак жай фондун каттоо маалыматтарын иштеп чыгуу үчүн МС иштеп чыгуу жана каттоо боюнча электрондук суроолор тизмегин пайдалануу менен каттоо жүргүзүү технологиясын киргизүү

2019-жылдын 20-декабры

Калктын социалдык. демографиялык жана экономикалык мүнөздөмөлөрүнүн топтому боюнча маалыматтар алынган

УСК (макулдашуу боюнча). Мамкаттоо. МТБМК. ЖӨБО (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар. жеке инвестициялар

18.2. 2019-жылы МКТ пайдалануу (каттоо боюнча электрондук жана кагаз жүзүндөгү суроолор тизмеги) менен пилоттук каттоо жүргүзүү

2019-жылдын 20-декабры

Кыргыз Республикасынын калкын жана турак жай фондун каттоону уюштуруу-технологиялык жана методологиялык камсыздоо апробацияланган. Мамкаттоо кызматынын геомаалыматтык системаларына УСК жетүү мүмкүнчүлүгү уюштурулган

УСК (макулдашуу боюнча), Мамкаттоо, МТБМК, ЖӨБО (макулдашуу боюнча)

18.3. 2020-жылы Кыргыз Республикасынын калкын жана турак жай фондун негизги каттоо жүргүзүү

2021-жылдын 20-июну

2020-жылы Кыргыз Республикасынын калкын жана турак жай фондун каттоонун жыйынтыгы жайылтылды

УСК (макулдашуу боюнча), Мамкаттоо. МТБМК, ЖӨБО (макулдашуу боюнча)

19

МКТ-чечимдери колдонуу аркылуу шайлоо участкасын алмаштыруу боюнча жол-жоболорду жөнөкөйлөштүрүү

19.1. Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу электрондук түрдө добуш берүүчү шайлоо участкасын алмаштыруу боюнча сервисти иштел чыгуу жана ишке киргизүү

2019-жылдын 20-декабры

Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталында жарандын жеке кабинети аркылуу шайлоо участкасын алмаштырууга арыз берүү мүмкүндүгү камсыздалды

БШК (макулдашуу боюнча), МТБМК

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

20

Шайлануучу органдарга талапкерлер боюнча жеткиликтүү жана толук маалымат алуу үчүн мүмкүндүктөрдү түзүү

20.1. БШК интернет-сайтын толуктап иштеп чыгуу

2019-жылдын 20-декабры

БШК расмий интернет-сайтында шайлануучу органдарга талапкерлер боюнча маалыматтарды толук алуу мүмкүндүгү камсыздалды

БШК (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

 1.3. Мамлекеттик кызматтарды электрондук форматта көрсөтүү 

21

Сапаттуу, жеткиликтүү жана пайдаланууда ыңгайлуу мамлекеттик кызматтарды электрондук форматта көрсөтүү

21.1. Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталын пайдалануу эрежелерин, анын ичинде порталга маалыматты жайгаштыруу, актуалдаштыруу жана алуу эрежелерин иштеп чыгуу

2019-жылдын 20-июну

Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталын пайдалануу эрежелери бекитилген

МТБМК

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

21.2. Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталынын толук масштабдуу иштешин камсыз кылуу

2019-жылдын 20-сентябры

Толук иштеген Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы

МТБМК

21.3. Мамлекеттик кызматтарды электрондук форматта көрсөтүү үчүн бизнес-процесстерди жана ички жана ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүнүн административдик жол-жоболорун оптималдаштыруу жана реинжиниринг боюнча методикалык колдонмону иштеп чыгуу жана бекитүү

2020-жылдын 30-июну

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук форматка өткөрүү жана аларды электрондук түрдө көрсөтүү үчүн бизнес-процесстерди жана административдик жол-жоболорду оптималдаштыруу жана реинжиниринг боюнча методикалык колдонмо бекитилген

МТБМК

21.4. Электрондук мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн типтүү стандартын иштеп чыгуу жана Типтүү административдик регламентке тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү

2019-жылдын 20-сентябры

Электрондук мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн типтүү стандарты бекитилген жана Типтүү административдик регламентке өзгөртүүлөр киргизилген

МТБМК

21.5. Мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүчү ар бир мамлекеттик орган жана аларды жарандарга/бизнеске "Түндүк" ЭВӨС менен интеграцияланган Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу көрсөтүү боюнча мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук форматка өткөрүү

2019-жылдын 20-декабры

Мамлекеттик кызматтарды электрондук форматта көрсөтүү

МТБМК

21.6. Мамлекеттик органдарынын МС базасында жана Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталында лицензиялык-уруксат берүү системасын автоматташтыруу

2020-жылдын 20-марты

Лицензиялык-уруксат берүү документтерин берүүнүн оптималдаштырылган процесстери иштелип чыккан. Бизнести жеринен барып текшерүү минималдаштырылган

ЭМ, МТБМК

 1.4. Санариптик укуктук тартип жана сот адилеттүүлүгү 

22

Адамдардын Кыргыз Республикасынын аймагында жазык жоопкерчилигине тартылгандыгы, адамдардын соттуулугу бар/жок экендиги жөнүндө маалымкаттарды берүү боюнча мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү системасын жакшыртуу

22.1. Адамдардын Кыргыз Республикасынын аймагында жазык жоопкерчилигине тартылгандыгы, адамдардын соттуулугу бар/жок экендиги жөнүндө маалыматтарды берүү процессин автоматташтыруу

2019-жылдын 20-июлу

ИИМ санариптештирилген ыкчам-маалымдама картотекасы

ИИМ

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

23

"Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри" жана "Бузуулардын бирдиктүү реестри" МС өркүндөтүү

23.1. "Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри" жана "Бузуулардын бирдиктүү реестри" МС ишке киргизүү үчүн укук коргоо органдарынын технологиялык инфраструктурасын модернизациялоо

2020-жылдын 20-декабры

"Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри" МС толук иштеши үчүн технологиялык инфраструктура түзүлгөн

Башкы прокуратура (макулдашуу боюнча), ИИМ, укук коргоо ведомстволору, МТБМК

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

24

Бузуулар боюнча материалдарды эсепке алууну автоматташтыруу. "Бузуулардын бирдиктүү реестри" МС ишке киргизүү

24.1. Бузуулар жөнүндө иштерди кароо ыйгарым укук берилген мамлекеттик органдарда "Бузуулардын бирдиктүү реестри" МС иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2019-жылдын 20-декабры

"Бузуулардын бирдиктүү реестри" МС иштөөдө

ИИМ, укук бузуу жөнүндө иштерди кароого ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

25

"Издөө" МС ишке киргизүү

25.1. "Издөө" МС жөнүндө жобону иштеп чыгуу

2019-жылдын 20-сентябры

"Издөө" МС жөнүндө жобо бекитилген

ИИМ, УКМК, Башкы прокуратура (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

25.2. "Издөө" МС иштеп чыгуу жана ишке киргизүү. "Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри" МС менен интеграциялоону камсыз кылуу

2020-жылдын 20-марты

"Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри" МС менен интеграцияланган "Издөө" МС толук иштей баштаган. Издөө жарыяланган адамдар боюнча маалымат топтоо, пайдалануу жана эсебин жүргүзүү процесстери автоматташтырылган

ИИМ, УКМК, Башкы прокуратура (макулдашуу боюнча), МТБМК

26

"Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри", "Бузуулардын бирдиктүү реестри" МС ишке ашыруунун алкагында МС ишке киргизүү жана аларды интеграциялоо

26.1. "Куралдардын реестри" МС иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2019-жылдын 20-декабры

"Куралдардын реестри" МС киргизилген

ИИМ, УКМК, Башкы прокуратура (макулдашуу боюнча), МТБМК

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

26.2. "Дактилоскопиялык эсеп" МС иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2019-жылдын 20-декабры

"Дактилоскопиялык эсеп" МС киргизилген

ИИМ, УКМК, Башкы прокуратура (макулдашуу боюнча), МТБМК

26.3. "Ыкчам-издөө каттоо эсептери" МС иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2019-жылдын 20-декабры

"Ыкчам-издөө каттоо эсептери" МС киргизилген

ИИМ, УКМК, Башкы прокуратура (макулдашуу боюнча), МТБМК

27

Жазаларды аткаруу системасында МКТ ишке киргизүү

27.1. Жазаларды аткаруу жана сыноо органдарындагы МС жөнүндө жобону иштеп чыгуу

2021-жылдын 20-декабры

Жазаларды аткаруу жана сыноо органдарындагы МС жөнүндө жобо бекитилген

ЖАМК, ЮМ, ИИМ, МТБМК

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

27.2. Жазаларды аткаруу жана сыноо органдарындагы МС жана Камактагылар боюнча борбордук маалымат базасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2021-жылдын 20-декабры

Жазаларды аткаруу жана сыноо органдарында МС жана Камалгандар боюнча борбордук маалыматтык база иштей баштаган

ЖАМК, ИИМ, МТБМК

27.3. Жазаларды аткаруу жана сыноо органдарындагы МС жана Камактагылар боюнча борбордук маалымат базасын "Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри" МС менен интеграциялоо

2021-жылдын 20-декабры

Жазаларды аткаруу жана сыноо органдарындагы МС жана Камактагылар боюнча борбордук маалыматтык база "Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри" МС менен интеграцияланган

ЖАМК, ИИМ, МТБМК

28

ИИМдин түрдүү МСтерин бирдиктүү МСге интеграциялоо

28.1. Техникалык архитектураны ИИМдин ар түрдүү МСтерин ИИМдин интеграцияланган бирдиктүү МСине интеграциялоону ишке киргизүү

2022-жылдын 20-декабры

ИИМдин интеграцияланган МС иштейт

ИИМ

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

29

Ички иштер органдарынын ишин баалоо системасын автоматташтыруу

29.1. "Ички иштер органдарынын ишин ички ведомстволук баалоо" МС иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2019-жылдын 20-декабры

"Ички иштер органдарынын ишин ички ведомстволук баалоо" МС киргизилген. Адам факторунун, анын ичинде коррупциялык көрүнүштөрдүн таасири жокко чыгарылган

ИИМ

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

30

Сот системасынын МИБин түзүү жана жабдуу

30.1. Инженердик инфраструктураны даярдоо жана сот системасынын МИБи үчүн түзүү

2019-жылдын 20-декабры

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарга ылайык келүүчү сот системасынын МИБи түзүлгөн жана иштейт Сот органдарынын МИБи жайгаштырылган жана иштөөдө

Жогорку сот, Жогорку сотко караштуу Сот департаменти (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

31

Сот системасынын ишин автоматташтыруу

31.1. Иштердин 80%ын санариптештирүү

2022-жылдын 20-декабры

Иштердин материалдары санариптештирилген

Жогорку сот. Жогорку сотко караштуу Сот департаменти (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар. жеке инвестициялар

31.2. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотундагы "Электрондук документ жүгүртүү системасын" иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2020-жылдын 20-февралы

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунда "Электрондук документ жүгүртүү" МС иштөөдө

Жогорку сот. Жогорку сотко караштуу Сот департаменти (макулдашуу боюнча)

31.3. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун алдындагы Сот департаментинде "Электрондук документ жүгүртүү системасын" иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2020-жылдын 20-декабры

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун алдындагы Сот департаментинде "Электрондук документ жүгүртүү" МС иштөөдө

Жогорку сот (макулдашуу боюнча)

31.4. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун алдындагы Сот адилеттигинин жогорку мектебинде "Электрондук документ жүгүртүү системасын" иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2021-жылдын 20-декабры

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун алдындагы Сот адилеттигинин жогорку мектебинде "Электрондук документ жүгүртүү" МС иштөөдө

Жогорку сот, Жогорку соттун алдындагы Сот адилеттигинин жогорку мектеби (макулдашуу боюнча)

31.5. Бирдиктүү МС үчүн соттордун инфраструктурасын модернизациялоо

2020-жылдын 20-декабры

"Санариптик сот адилеттүүлүгү" системасынын милдеттерине шайкеш келген сот органдарынын технологиялык инфраструктурасы түзүлгөн

Жогорку сот, Жогорку сотко караштуу Сот департаменти (макулдашуу боюнча)

31.6. Сот системасынын ар түрдүү МСин "Санариптик сот адилеттиги" бирдиктүү МСине интеграциялоо, анын ичинде төмөнкү компоненттерди:

- соттук жыйындарды аудио жана видео жаздыруу системасы;

- сот адилеттигин аралыктан жүргүзүү системасы;

- "Сотко чакыруу кагазы" сервиси;

- "Соттук иштерди кароо графиги" сервиси;

- "Соттук документтер менен таанышуу" сервиси;

- "Жеке кабинет" сервиси

2021-жылдын 20-декабры

"Санариптик сот адилеттүүлүгү" сот системасынын бирдиктүү МС түзүлгөн

Жогорку сот, Жогорку сотко караштуу Сот департаменти (макулдашуу боюнча)

32

"Санариптик сот" МС ишке киргизүү

32.1. Сот системасынын Саll -борборун түзүү

2020-жылдын 20-декабры

Соттордун калк менен өз ара байланышта иштөө механизми өркүндөтүлгөн

Жогорку сот (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

32.2. "Сотко чакыруу кагазы" МС иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2020-жылдын 20-декабры

"Сотко чакыруу кагазы" МС ишке киргизилген

Жогорку сот (макулдашуу боюнча)

32.3. "Соттук иштерди кароо графиги" модулун иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2020-жылдын 20-декабры

Соттук жыйындардын графигин аралыктан көрүү мүмкүндүгү түзүлгөн

Жогорку сот (макулдашуу боюнча)

32.4. "Соттук документтер менен таанышуу" модулун иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2020-жылдын 20-декабры

Соттук материалдарды аралыктан кароо мүмкүндүгү түзүлгөн

Жогорку сот (макулдашуу боюнча)

32.5. Аралыктан кайрылуу жана соттук материалдарга аралыктан жетүү онлайн-системасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2021-жылдын 20-декабры

"Жеке кабинет" сервиси ишке киргизилген

Жогорку сот (макулдашуу боюнча), ФМ

33

Сот аткаруучуларынын иштерин автоматташтыруу

33.1. "Карызкорлордун электрондук реестри" МС иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2020-жылдын 30-сентябры

Карызкорлордун электрондук маалыматтык базасы киргизилген

Жогорку сотко караштуу Сот департаменти (макулдашуу боюнча), МТБМК

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

34

"Сот актыларынын мамлекеттик реестри" МС ишке киргизүү

34.1. "Сот актыларынын мамлекеттик реестри" МС иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2021-жылдын 20-июну

"Сот актыларынын мамлекеттик реестри" МС киргизилген

Жогорку сот (макулдашуу боюнча), ИИМ, УКМК, МТБМК

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде донордук каражаттар, жеке инвестициялар

35

Аралыктык сот адилеттиги системасын ишке киргизүү

35.1. Сот процесстерин өткөрүү үчүн видеоконференция байланыш системасын ишке киргизүү

2021-жылдын 20-декабры

СИЗОдо кармалган жарандардын катышуусу менен сот процесстерин өткөрүү мүмкүндүгү түзүлгөн.

Соттордун ортосунда видеоконференция байланышы уюштурулган

Жогорку сот, Жогорку сотко караштуу Сот департаменти (макулдашуу боюнча), ИИМ, УКМК, ЖАМК

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

36

Сот органдарынын МСин "Түндүк" ЭВӨС менен бириктирүү

36.1. Сот органдарынын МСин "Түндүк" ЭВӨС менен интеграциялоо

2020-жылдын 20-марты

Сот органдарынын МСинин "Түндүк" ЭВӨСко туташтырылган мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүсү уюштурулган

Жогорку сот, Жогорку сотко караштуу Сот департаменти (макулдашуу боюнча), МТБМК, ИИМ, МСК, МЧК, МКК, Башкы прокуратура (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

37

Санкциялык тизмекти колдонуу системасын автоматташтыруу

37.1. "Санкциялык тизмек" МС иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2019-жылдын 20-сентябры

"Санкциялык тизмек" МС иштөөдө. Террористтик же экстремисттик ишке же массалык жок кылуучу куралдарды жайылтууга катыштыгы жөнүндө маалымат бар жеке жана юридикалык жактардын. топтордун жана уюмдардын тизмеги автоматташтырылган

Финкөзөмөл, МТБМК, УКМК, ИИМ, Жогорку сот, коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

37.2. "Кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катыштыгы жөнүндө маалымат бар адамдардын, топтордун жана уюмдардын тизмеги" МС иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2019-жылдын 20-декабры

"Кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катыштыгы жөнүндө маалымат бар адамдардын, топтордун жана уюмдардын тизмеги" МСи иштөөдө

Финкөзөмөл, МТБМК, УКМК, Финпол, коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча)

38

Юридикалык жактардын бенефициардык ээлери жөнүндө маалыматты түзүү жана пайдалануу системасын автоматташтыруу

38.1. Юридикалык жактардын бенефициардык ээлери жөнүндө электрондук маалымат базасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2019-жылдын 20-декабры

Кыргыз Республикасынын аймагында түзүлгөн жана катталган юридикалык жактардын бенефициардык ээлери жөнүндө электрондук маалымат базасы түзүлгөн

Финкөзөмөл, МТБМК, ЮМ, УКМК, коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

39

Улуттук эл алдындагы кызмат адамдары жөнүндө маалыматты түзүү жана пайдалануу системасын автоматташтыруу

39.1. Улуттук эл алдындагы кызмат адамдары жөнүндө электрондук маалымат базасын иштеп чыгуу жапа ишке киргизүү

2019-жылдын 20-сентябры

Улуттук эл алдындагы кызмат адамдары жөнүндө электрондук маалымат базасы түзүлгөн жана иштөөдө

Финкөзөмөл МТБМК, МСК, коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар. жеке инвестициялар

40

"Аскерге чакырылуучулардын жана аскерге милдеттүүлөрдүн аскердик каттоосу" МС ишке киргизүү

40.1. "Аскерге чакырылуучулардын жана аскерге милдеттүүлөрдүн аскердик каттоосу" МС иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2020-жылдын 20-сентябры

"Аскерге чакырылуучулардын жана аскерге милдеттүүлөрдүн аскердик эсеби" МС ишке киргизилген

КИМК

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

 2. Санариптик экономиканы өнүктүрүү 

 2.1. Санариптик МКТны/МТ инфраструктурасын өнүктүрүү 

41

Телекоммуникациялык инфраструктураны Булалуу-оптикалык байланыш линияларын (БОБЛ) өнүктүрүү

41.1. БОБЛ (трансчек аралык, магистралдык, ички зоналык ж.б.) куруу боюнча техникалык стандарттарды иштеп чыгуу жана бекитүү

2020-жылдын 20-июну

БОБЛды жаткыруу боюнча техникалык стандарттар бекитилген

МТБМК, УКМК, ТЖМ, Мамкурулуш, ЖӨБО, БОА, байланыш операторлору (макулдашуу боюнча)

Республикалык жана жергиликтүү бюджеттерде каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

41.2. Кыргыз Республикасынын бардык калктуу конуштарында кеңири тилкеде жетүүнү камсыз кылуу үчүн БОБЛ (трансчек аралык. магистралдык, ички зоналык ж.б.) куруу боюнча ТЭА иштеп чыгуу

2019-жылдын 20-июну

Кыргыз Республикасынын аймагында БОБЛ куруу боюнча ТЭА бекитилген

МТБМК, УКМК, ТЖМ, Мамкурулуш, ЖӨБО, БОА, байланыш операторлору (макулдашуу боюнча)

41.3. Этап менен Кыргыз Республикасынын аймагында БОБЛ (трансчек аралык. магистралдык. ички зоналык ж.б.) куруу

Этап менен, 2023-жылдын 20-декабры

ТЭАнын негизинде Кыргыз Республикасынын аймагында БОБЛ курулган

МТБМК, УКМК, ТЖМ. Мамкурулуш. ЖӨБО, БОА. байланыш операторлору (макулдашуу боюнча)

42

Социалдык объектилердин Интернетке жетүүсүн камсыз кылуу

42.1. Бардык социалдык объектилерди Интернетке туташтыруу

Этап менен, 2023-жылдын 20-декабры

Бардык социалдык объектилерди толук интернеттештирүү

БИМ, ССМ. ЭСӨМ, ММТМ. МТБМК, ЖӨБО (макулдашуу боюнча)

Республикалык жана жергиликтүү бюджеттерде каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

43

Кеңири тилкедеги радио уктуруу менен камсыз болууну (КТУ) өнүктүрүү

43.1. Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында КТУ тармактарын куруу

Этап менен:

2019-жылдын 20-декабры,

2020-жылдын 20-декабры,

2021-жылдын 20-декабры,

2022-жылдын 20-декабры

Экинчи санариптик дивиденд өздөштүрүлгөн. РЖС бөлүп берүүгө конкурс/аукцион өткөрүлгөн.

LТЕнин негизинде КТУ кызмат көрсөтүүлөрүн камтуу зонасы кеңейтилген

МТБМК, УКМК, БОА, байланыш операторлору (макулдашуу боюнча )

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

44

Жаңы радиотехнологияларды өнүктүрүү

44.1. Жаңы технологияларды өнүктүрүү үчүн радио жыштык спектрин конверсиялоо

Этап менен:

2019-жылдын 20-декабры,

2020-жылдын 20-декабры,

2021-жылдын 20-декабры,

2022-жылдын 20-декабры,

2023-жылдын 20-декабры

Радио жыштыктарга конверсия жүргүзүлгөн. Spectrum sharing методу тестирлөөдөн өткөрүлгөн. Буюмдар интернети ( lоТ) масштабдуу өнүктүрүлгөн

МТКМК УКМК, БОА, байланыш операторлору (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

 2.2. Ишкерликтеги жана өнөктөштүктөгү санариптик инновациялар, МКТ/МТ секторун өнүктүрүүгө дем берүү 

45

Нотариустардын бирдиктүү реестрин. нотариалдык иш-аракеттердин маалыматтык базасын түзүү. "Электрондук нотариат" МС ишке киргизүү

45.1. "Электрондук нотариат" МС жөнүндө жобону иштеп чыгуу

2019-жылдын 20-июну

"Электрондук нотариат" МС жөнүндө жобо бекитилген

ЮМ, МТБМК

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

45.2. Пилоттук региондордо "Электрондук нотариат" МС иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2019-жылдын 20-августу

"Электрондук нотариат" МС түзүлгөн жана иштөөдө

ЮМ, МТБМК

45.3. Бүткүл региондордо "Электрондук нотариат" МС иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2019-жылдын 20-сентябры

"Электрондук нотариат" МС түзүлгөн жана иштөөдө

ЮМ, МТБМК

46

Юридикалык жактарды каттоо процесстерин автоматташтыруу

46.1. "Юридикалык жактарды электрондук каттоо" МС жөнүндө жобону иштеп чыгуу

2019-жылдын 20-июну

"Юридикалык жактарды электрондук каттоо" МС жөнүндө жобо бекитилген

ЮМ, МТБМК

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

46.2. Пилоттук региондордо "Юридикалык жактарды электрондук каттоо" МС иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2019-жылдын 20-декабры

Пилоттук региондордо "Юридикалык жактарды электрондук каттоо" МС түзүлгөн жана иштөөдө

ЮМ, МТБМК

46.3. "Юридикалык жактарды. филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) электрондук каттоо, кайра каттоо ишин токтоткондугун каттоо" МС ишке киргизүү

2020-жылдын 20-марты

"Юридикалык жактарды. филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) электрондук каттоо. кайра каттоо ишин токтоткондугун каттоо" МС иштей баштаган

ЮМ, МТБМК

47

Электрондук сооданы өнүктүрүүгө дем берүү

47.1. "Электрондук соода жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун жана аны ишке ашыруу үчүн мыйзам алдындагы актылардын топтомун иштеп чыгуу

2020-жылдын 20-декабры

"Электрондук соода жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жана аны ишке ашыруу үчүн мыйзам алдындагы актылардын топтому жактырылган

ЭМ, бизнес-ассоциациялары, УБ, коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

48

Финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн санариптик рыногун өнүктүрүүгө дем берүү боюнча чараларды ишке ашыруунун механизмдерин, анын ичинде "жөнгө салуучу аянтча" механизмдерин иштеп чыгуу (Жогорку евразиялык экономикалык кеңештин Сочи ш. 11.10.2017-ж. № 12 чечимине ылайык)

48.1. Финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн (финтех), санариптик рыногун өнүктүрүүгө дем берүү боюнча, анын ичинде "жөнгө салуучу аянтча" механизмдерин, ошону менен бирге мобилдик байланыш операторлорунун банк кызмат көрсөтүүлөрүнүн рыногуна жетүүсүн камсыз кылуу каралган ченемдик укуктук актылардын топтомун иштеп чыгуу жана бекитүү

2020-жылдын 20-декабры

Финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн (финтех), санариптик рыногун өнүктүрүүгө дем берүү боюнча ченемдик укуктук актылардын топтому бекитилген

ЭМ, ФМ, МТБМК, УБ, коммерциялык банктар, бизнес-ассоциациялары (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

49

Кыргыз Республикасынын Жогорку технологиялар паркынын базасында, МКТ базасында өнөктөштүк жана жаңы демилгелерди түзүүгө көмөктөшүүнүн жаңы механизмдерин түзүү (бизнес жана академиялык/илимий-изилдөө уюмдарынын өнөктөштүгүнүн жаңы моделин өнүктүрүү боюнча компоненти)

49.1. Академиялык, илимий-изилдөө институттардын жана бизнес-секторунун өнөктөштүгүнүн жаңы механизмдерин киргизүү аркылуу МКТ-инновациялардын экосистемасын түзүүгө дем берүү

Этап менен, 2023-жылдын 20-декабрына чейин

Санариптик өнүктүрүү боюнча компетенциялардын инновациялык борборлору (кластердик инновациялык хабдар/лабораториялар, бизнес-инкубаторлор, стартаптарды колдоо ж.б.) түзүлгөн

МТБМК, БИМ. бизнес-ассоциациялары, академиялык жана илимий уюмдар, жарандык коомдун уюмдары (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

49.2. Чакан жана орто бизнести инновациялык бизнес-моделдерди өнүктүрүүгө, санариптик бизнес-процесстерди, продуктуларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү ишке киргизүүгө дем берүүчү ченемдик укуктук актылардын топтомун иштеп чыгуу жана бекитүү

Этап менен, 2023-жылдын 20-декабрына чейин

Чакан жана орто бизнести инновациялык бизнес-моделдерди өнүктүрүүгө, санариптик бизнес-процесстерди, продуктуларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү ишке киргизүүгө дем берүүчү ченемдик укуктук актылардын топтому бекитилген

ЭМ, ФМ, МТБМК, УБ, коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча)

50

МКТ/МТ секторун өнүктүрүүгө анын ичинде Кыргыз Республикасынын Жогорку технологиялар паркынын базасында өнүктүрүүгө дем берүү

50.1. Кыргыз Республикасынын МКТ/МТ рыногунун түзүмүнө комплекстүү талдоо. жүргүзүү жана Кыргыз Республикасынын ИДП түзүмүндөгү МКТ/МТ секторунун үлүшүн жогорулатуу боюнча чараларды жана МКТ/МТ секторунун экспорттук потенциалын тезинен өнүктүрүү жана өркүндөтүү үчүн мамлекеттик дем берүү механизмдерин иштеп чыгуу

Этап менен, 2023-жылдын 20-декабрына чейин

Кыргыз Республикасынын МКТ/МТ рыногунун түзүмүнө комплекстүү талдоо жүргүзүү жана Кыргыз Республикасынын ИДП түзүмүндөгү МКТ/МТ секторунун үлүшүн жогорулатуу боюнча чараларды жана МКТ/МТ секторунун экспорттук потенциалын тезинен өнүктүрүү жана өркүндөтүү үчүн мамлекеттик дем берүү механизмдери иштелип чыккан

МТБМК. ЭМ, УКМК. БОА. байланыш операторлору. ПККИКА, илимий-изилдөө уюмдары, бизнес-ассоциациялары, жарандык коомдук уюмдар (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

50.2. Инновациялык хабдар/лабораториялар, бизнес-инкубаторлор системаларын, стартаптарды мамлекеттик колдоону. МКТ/МТ чөйрөсүндөгү чакан жана орто бизнести өнүктүрүү үчүн механизмдерди жакшыртуу

Этап менен, 2023-жылдын 20-декабрына чейин

МКТ/МТ-долбоорлорду каржылоо бөлүгү боюнча МЖӨ чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актылар бекитилген

МТБМК. ЭМ, УКМК, БОА, байланыш операторлору ПККИКА илимий-изилдөө уюмдары. бизнес-ассоциациялары, жарандык коомдук уюмдар (макулдашуу боюнча)

51

Товарларды үчүнчү өлкөлөрдөн импорттоого. ЕАЭБ товарларын ташып келүүгө контролду жогорулатуу

51.1. Товарларды үчүнчү өлкөлөрдөн импорттоого, ЕАЭБ товарларын ташып келүүнү контролдоо процесстерине катышкан мамлекеттик органдардын МСтерин интеграциялоо

2020-жылдын 20-декабры

Контрабанданы азайтуу. Транспорт каражаттарын контролдоо жол-жоболорун жөнөкөйлөтүү

ЭМ, ТЖМ, УКМК, МБК, МЧК, Мамкаттоо. МСК, Ветфитосанинспекция, АЧТММ

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

52

Тышкы экономикалык иш чөйрөсүндөгү "бирдиктүү терезе" МС модернизациялоо жана ишке киргизүү (БТМС)

52.1. Иштеп жаткан БТМСти модернизациялоо

2020-жылдын 20-апрели

БТМС модернизацияланган

ЭМ, "БТБ" МИ, МБК

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

52.2. БТМС менен тартылган ведомстволордун буга чейин болгон МС интеграциялоо

2020-жылдын 20-апрели

БТМСке тартылган ведомстволордун буга чейин болгон МС интеграцияланган

ЭМ, "БТБ" МИ, МБК "бирдиктүү терезе" механизмине тартылган тиешелүү министрликтер жана ведомстволор

52.3. Тартылган тараптардын БТМС иштөөсү үчүн техникалык инфраструктураны модернизациялоо жана резервдик ИЧБ түзүү

2020-жылдын 20-апрели

Модернизацияланган техникалык инфраструктура жана түзүлгөн резервдик ИЧБ

ЭМ, "БТБ" МИ, МБК

53

Ишкерлер үчүн милдеттенмелердин бардык түрлөрү боюнча электрондук отчеттуулуктун бирдиктүү системасын ишке киргизүү

53.1. Ишкерлер тарабынан отчетторду берүү системасын оптималдаштыруу жана модернизациялоо

2020-жылдын 20-декабры

Электрондук колтамганы пайдалануу менен Интернет тармагы аркылуу ишкерлер тарабынан мамлекеттик социалдык камсыздандыруу каражаттары боюнча электрондук форматта отчет берүү мүмкүндүгү камсыздалды

МСК, УСК, коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

53.2. Жеке ишкерлер үчүн камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча электрондук отчет берүүнүн МС иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2020-жылдын 20-июну

Жеке ишкерлер үчүн камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча электрондук отчет берүүнүн МС иштелип чыккан жана иштеп баштаган

МСК, МТБМК, УСК, коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча

 2.3. Экономиканын стратегиялык тармактарын санариптик трансформациялоо 

 2.3.1. Салык жана бажы системасын санариптик трансформациялоо 

54

Салык төлөөчүлөрдүн ишкердикти жүргүзүү укугуна патент алуу процесстерин автоматташтыруу. Кыргыз Республикасынын бардык аймагында "Электрондук патент" берүү механизмин киргизүү

54.1. Электрондук патент берүү механизмин иштеп чыгуу жана ишке киргизүү:

- коммерциялык банктарды ички шлюзга туташтырууну камсыз кылуу;

- аймактык салык органдарынын кызматкерлери тарабынан электрондук патенттерди берүү процесстерин иштеп чыгуу

2019-жылдын 20-сентябры

Кыргыз Республикасынын бардык аймагында "Электрондук патент" МС түзүлгөн жана толук иштеп баштаган

МСК, ЭМ, МТБМК. СФ. ҮК коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

55

Салык жол-жоболорун фискалдаштыруунун МС ишке киргизүү

55.1. Кыргыз Республикасынын Салык кодексине жана ченемдик укуктук актыларга киргизилген өзгөртүүлөргө байланыштуу салык жол-жоболорун фискалдаштыруу концепциясын ишке ашыруу максатында ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу

2020-жылдын 20-декабры

Ченемдик укуктук актылардын долбоорлору бекитилген

ЭМ. МСК, МБК. ФМ, МТБМК

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

55.2. Интеграцияланган Салык жол-жоболорун фискалдаштыруунун төмөнкү компоненттерди камтыган МС иштеп чыгуу:

- электрондук эсеп-фактура системаларын; идентификациялык белгилери менен товарларды маркировкалоо системаларын;

- онлайн ККМ/виртуалдык ККМ системаларын

2020-жылдын 20-декабры

Импорт-экспорт операцияларын жана товар жүгүртүүнү стандартташтырууну контролдоого мүмкүндүк берген товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө байкоо жүргүзүүнүн улуттук системасы түзүлгөн

ЭМ, МСК, МБК, ФМ, МТБМК

 2.3.2. Айыл чарбасын санариптештирүү жана инновацияларга дем берүү 

56

Айыл чарба тармагын өнүктүрүүнү камсыз кылуу үчүн МКТ ишке киргизүү саясатын иштеп чыгуу

56.1. МКТ пайдалануу менен айыл чарба тармагын өнүктүрүү программасын жана аны ишке ашыруу боюнча 2019-2022-жылдарга карата иш-чаралар планын иштеп чыгуу

2019-жылдын 20-декабры

Программа жана аны ишке ашыруу боюнча Иш-чаралар планы бекитилген

АЧТММ, МТБМК, бизнес-ассоциациялары (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

57

Кыргыз Республикасынын азык-түлүк өнөр жайынын товарларына байкоо жүргүзүүнү камсыз кылуу

57.1. Азык-түлүк өнөр жайынын товарларына өндүрүүчүдөн керектөөчүгө чейинки байкоо жүргүзүүнү камсыз кылуучу МС иштеп чыгуу

2020-жылдын 20-июну

Товарга өндүрүүчүдөн керектөөчүгө чейинки байкоо жүргүзүүнү камсыздоочу МС иштелип чыккан

АЧТММ, Ветфитосанинспекция, ССМ, ЭМ, бизнес-ассоциациялары (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

58

Айыл чарба тармагын башкаруунун бирдиктүү комплекстүү МС ишке киргизүү

58.1. Айыл чарба тармагын башкаруунун МС жөнүндө жобону иштеп чыгуу

2019-жылдын 20-декабры

Айыл чарба тармагын башкаруунун МС жөнүндө жобо бекитилген

АЧТММ

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

58.2. Айып чарба тармагын башкаруунун МС иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2020-жылдын 20-июну

Айыл чарба тармагын тармагын башкаруунун МС иштеп баштаган

АЧТММ бизнес-ассоциациялары (макулдашуу боюнча)

 2.3.3. Курулушту санариптик трансформациялоо 

59

Курулуш тармагын өнүктүрүүнү камсыз кылуу үчүн МКТ ишке киргизүү саясатын иштеп чыгуу

59.1. МКТ пайдалануу менен курулуш тармагын өнүктүрүү программасын жана аны ишке ашыруу боюнча 2019-2022-жылдарга карата иш-чаралар планын иштеп чыгуу

2019-жылдын 20-сентябры

Программа жана аны ишке ашыруу боюнча Иш-чаралар планы бекитилген

Мамкурулуш, МТБМК, бизнес-ассоциациялары (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар. жеке инвестициялар

60

Курулуш тармагын башкаруунун бирдиктүү комплекстүү МС ишке киргизүү

60.1. Курулуш тармагын башкаруунун МС жөнүндө жобону иштеп чыгуу

2020-жылдын 20-марты

Курулуш тармагын башкаруунун МС жөнүндө жобо бекитилген

Мамкурулуш, тиешелүү министрликтер жана ведомстволор

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

60.2. Курулуш тармагын башкаруунун МС иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2020-жылдын 20-сентябры

Курулуш тармагын башкаруунун МС иштеп баштаган

Мамкурулуш, бизнес- ассоциациялары (макулдашуу боюнча)

61

Кыймылсыз мүлк объектилерин долбоорлоо, куруу жана башка өзгөртүүгө уруксат документтерин берүү жана курулуп бүткөн объектилерди пайдаланууга кабыл алуу тартиби боюнча бирдиктүү комплекстүү МС ишке киргизүү

61.1. Кыймылсыз мүлк объектилерин долбоорлоо, куруу жана башка өзгөртүүгө уруксат документтерин берүү жана курулуп бүткөн объектилерди пайдаланууга кабыл алуу тартиби боюнча МС жөнүндө жобону иштеп чыгуу

2019-жылдын 20-декабры

Кыймылсыз мүлк объектилерин долбоорлоо, куруу жана башка өзгөртүүгө уруксат документтерин берүү жана курулуп бүткөн объектилерди пайдаланууга кабыл алуу тартиби боюнча МС жөнүндө жобо бекитилген

Мамкурулуш

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

61.2. Кыймылсыз мүлк объектилерин долбоорлоо. куруу жана башка өзгөртүүгө уруксат документтерин берүү жана курулуп бүткөн объектилерди пайдаланууга кабыл алуу тартиби боюнча МС иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2020-жылдын 20-июну

Кыймылсыз мүлк объектилерин долбоорлоо, куруу жана башка өзгөртүүгө уруксат документтерин берүү жана курулуп бүткөн объектилерди пайдаланууга кабыл алуу тартиби боюнча МС иштеп баштаган

Мамкурулуш. бизнес-ассоциациялары (макулдашуу боюнча)

 2.3.4. Транспорт-жол секторун санариптик башкаруу 

62

Катталган транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдын электрондук маалымат базасын модернизациялоо

62.1. "Катталган транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдын электрондук маалымат базасы" МС модернизациялоо жана актуалдаштыруу

2019-жылдын 30-сентябры

"Катталган транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдын электрондук маалымат базасы" МС жакшыртылган

Мамкаттоо

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

63

Жолду ондоп-түзөтүү жумуштарын жакшыраак пландоо үчүн электрондук маалымат базасын түзүү

63.1. Мобилдик жол лабораторияларын пайдалануу менен жолдорго мониторинг жүргүзүү

2021-жылдын 20-марты

Жолду оңдоп-түзөтүү жумуштарын пландоо жакшыртылган

ТЖМ

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

63.2. Электрондук маалымат базасын жана жолду оңдоп-түзөтүү жумуштарын пландоо үчүн МС түзүү

2021-жылдын 20-марты

Электрондук маалымат база иштелип чыккан жана жолду оңдоп-түзөтүү жумуштарын пландоо үчүн МС иштеп жатат

ТЖМ

64

Жүк ташуучу транспорттон жана автобустардан жыйымдарды алууну автоматташтыруу

64.1. Жүк ташуучу транспорттон жана автобустардан жыйымдарды алуу жөнүндө жобону иштен чыгуу

2019-жылдын 20-июну

Жүк ташуучу транспорттон жана автобустардан жыйымдарды алуу жөнүндө жобо бекитилген

ТЖМ

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

64.2. Жүк ташуучу транспорттон жана автобустардан жыйымдарды алуунун МС иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2019-жылдын 20-декабры

Жүк ташуучу транспорттон жана автобустардан жыйымдарды алуунун МС иштеп баштаган

ТЖМ

 2.3.5. Жеңил өнөр жайын санариптештирүү 

65

Заманбап МКТ жетишкендик- терин Кыргыз Республикасынын жеңил өнөр жай товарларын өндүрүү, илгерилетүү жана сатуу үчүн пайдалануу

65.1. Кыргыз Республикасынын жеңил өнөр жай товарларын улуттук жана глобалдык деңгээлде натыйжалуу пландоо, өндүрүү, илгерилетүү жана сатуу максатында МКТ пайдалануу менен жеңил өнөр жайын өнүктүрүү программасын жана аны ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планын иштеп чыгуу

2021-жылдын 20-марты

Программа жана аны ишке ашыруу боюнча Иш-чаралар планы бекитилген

ӨЭЖМК, ЭМ, МТБМК, бизнес-ассоциациялары, ПККИКА (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

 2.3.6. Энергетиканы санариптик трансформациялоо 

66

"Кыргыз Республикасынын энергетикалык кубаттуулугу" электрондук картасынын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылуу

66.1. "Кыргыз Республикасынын энергетикалык кубаттуулугу" электрондук картасын жаңылоо үчүн маалымат киргизүү

Квартал сайын

"Кыргыз Республикасынын энергетикалык кубаттуулугу" картасы жаңыланган

ӨЭЖМК, ОЭКМА, "УЭХК" ААК, энергетикалык компаниялар (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар. жеке инвестициялар

 2.3.7. Кен өндүрүүнү санариптештирүү 

67

Пайдалуу кендерди казуу боюнча лицензиялык макулдашуулардын шарттарын аткаруу жөнүндө отчеттуулукту санариптештирүү

67.1. Пайдалуу кендерди казуу боюнча лицензиялык макулдашуулардын шарттарын аткаруу жөнүндө отчеттуулукту берүү тууралуу жобону иштеп чыгуу

2019-жылдын 20-декабры

Пайдалуу кендерди казуу боюнча лицензиялык макулдашуулардын шарттарын аткаруу жөнүндө отчеттуулукту берүү тууралуу жобо бекитилген

ӨЭЖМК

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

 2.3.8. Санариптик финансыларды өнүктүрүү жана банк системасын санариптик трансформациялоо 

68

Мамлекеттик финансыны башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу

68.1. Мамлекеттик финансыны башкаруунун, ресурстук жана чыгаша бөлүгү боюнча мамлекеттик бюджетти түзүүнүн МС иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2020-жылдын 20-марты

Мамлекеттик финансыны башкаруунун, ресурстук жана чыгаша бөлүгү боюнча мамлекеттик бюджетти түзүүнүн МС иштеп баштаган

ФМ

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

69

Бюджеттик кредиттерди башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу

69.1. Кредит тарыхы боюнча маалымат берүү чөйрөсүндө кызмат көрсөтүүчү "Бюджеттик кредиттерди башкаруу" МС иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2020-жылдын 20-сентябры

"Бюджеттик кредиттерди башкаруу" МС иштеп жатат

ФМ

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

 2.3.9. Камсыздандыруу системасын санариптик трансформациялоо 

70

Камсыздандыруу системасына МКТ киргизүү

70.1. Турак жайларды милдеттүү камсыздандыруу боюнча МС түзүү

2020-жылдын 20-июну

Турак жайларды милдеттүү камсыздандыруу боюнча МС иштеп жатат

Финкөзөмөл, "Мамлекеттик камсыздандыруу уюму" ААК, Камсыздандыруучулар ассоциациясы (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар. жеке инвестициялар

70.2. Автожарандык жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруу боюнча МС түзүү

2021-жылдын 1-январы

Автожарандык жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруу боюнча МС иштеп жатат

Финкөзөмөл, "Мамлекеттик камсыздандыруу уюму" ААК, Камсыздандыруучулар ассоциациясы (макулдашуу боюнча)

 2.3.10. Баалуу кагаздар рыногу санариптик башкаруу 

71

Отчет берүү жол-жобосун санариптештирүү жана финансылык рыноктун субъекттеринин маалыматын аныктоо

71.1. Баалуу кагаздарды кармоочулардын резервдик реестринин борбордук маалымат базасы жөнүндө жобону иштеп чыгуу

2020-жылдын 20-августу

Баалуу кагаздарды кармоочулардын резервдик реестринин борбордук маалымат базасы жөнүндө жобо бекитилди

Финкөзөмөл

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

71.2. Кыргыз Республикасынын Баалуу кагаздарды кармоочуларынын резервдик реестринин борбордук маалымат базасын жана маалыматты ачыктоо жана отчет берүү борборун (финансылык отчет берүү депозитарийин кошуп алганда) иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2021-жылдын 20-марты

Кыргыз Республикасынын Баалуу кагаздарды кармоочулардын резервдик реестринин борбордук маалымат базасы жана маалыматты ачыктоо жана отчет берүү борбору (финансылык отчет берүү депозитарийин кошуп алганда) иштеп жатат

Финкөзөмөл

71.3. Маалыматты ачыктоо борборунун иштеши үчүн шарттарды түзүү

2022-жылдын 20-июну

Фондулук рынокто Маалыматты ачыктоо борбору иштейт

Финкөзөмөл

 2.3.11. Туризмди санариптик трансформациялоо 

72

Кыргыз Республикасынын туризм секторунун бирдиктүү комплекстүү МС ишке киргизүү

72.1. Туризм секторун башкаруу МС жөнүндө жобону иштеп чыгуу

2020-жылдын 20-сентябры

Туризм секторун башкаруу МС жөнүндө жобо бекитилди

ММТМ, МТБМК

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

72.2. Кыргыз Республикасынын туризм секторун башкаруу МС иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2021-жылдын 20-сентябры

Кыргыз Республикасынын туризм секторун башкаруу МС иштеп жатат

ММТМ, МТБМК. бизнес-ассоциациялар (макулдашуу боюнча)

72.3. ММС, издөө жана навигациялык инструменттерди, реалдуулук кошулган технологияларды пайдалануу менен туристтер үчүн сервистерди жана мобилдик тиркемелерди иштеп чыгууга сервистерди жака кызмат көрсөтүүлөрдү МТ-иштеп чыгуучулардын арасында ачык конкурс жарыялоо жана өткөрүү

2021-жылдын 20-июну

МТ-иштеп чыгуучулардын арасында конкурс өткөрүлдү, МКТ пайдалануу менен Кыргыз Республикасынын туризм секторун глобалдык деңгээлде өнүктүрүү үчүн глобалдык санариптик платформаларда тиешелүү сервистер жана мобилдик тиркемелер жайгаштырылды (санариптик маркетинг)

ММТМ, МТБМК, бизнес-ассоциациялар (макулдашуу боюнча)

 2.2.12. Интеллектуалдык менчик жана инновациялар системасын санариптештирүү 

73

"Түндүк" ЭВӨСкө туташтыруу үчүн интеллектуалдык менчик чөйрөсүндөгү маалымат базаларын иштен чыгуу

73.1. Төмөнкүдөй МС иштеп чыгуу:

- товардык белгилеринин жана тейлөө белгилеринин МС: чектеш укук объектилеринин МС;

- интегралдык микросхемалар топологиясынын МС;

- товарларынын өндүрүлгөн жеринин аталышынын МС;

- жалпыга белгилүү товардык белгилеринин МС;

- катталган маалыматтык базалары боюнча маалымат;

- ойлоп табууларынын МС;

- пайдалуу моделдеринин МС;

- өнөр жай үлгүлөрүнүн МС;

- электрондук-эсептөө машиналары (ЭЭМ) боюнча МС;

- салттуу билимдеринин МС

2019-жылдын 20-декабры

Кызыкдар жеке жана юридикалык жактарга "Түндүк" ЭВӨС аркылуу Интеллектуалдык менчик объектилеринин улуттук маалымат базасын колдонуу мүмкүндүгү берилген

Кыргызпатент, МТБМК (ЭВӨСкө туташтыруу бөлүгү боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде. донордук каражаттар, жеке инвестициялар

73.2. Төмөнкүдөй МС иштеп чыгуу:

- рационализатордук сунуштарынын МС;

- селекциялык автордук укук объектилеринин МС;

- лицензиялык келишимдеринин МС

2020-жылдын 20-июну

 

Кыргызпатент, МТБМК (ЭВӨСкө туташтыруу бөлүгү боюнча)

73.3. Автордук сый акыны эсепке алуу жана бөлүштүрүү системасын автоматташтыруу боюнча адистештирилген программалык камсыздоону киргизүү

2020-жылдын 20-декабры

 

Кыргызпатент

 2.4. "Акылдуу шаар" 

74

Сапаттуу муниципалдык кызматтарды көрсөтүү максатында бардык мамлекеттик органдар жана ЖӨБО тарабынан биргелешип пайдалануу үчүн бирдиктүү мамлекеттик жана муниципалдык МС ишке киргизүү

74.1. Булут платформаларында "Электрондук айыл" бирдиктүү МС түзүү жана ишке киргизүү процессин аяктоо

2020-жылдын 20-декабры

453 айыл өкмөтүндө маалымат базасы (чарба китептери) түзүлгөн жана тийиштүү мамлекеттик органдар менен электрондук маалымат алмашуу камсыздалган

ЖӨБ жана этностор агенттиги

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

75

"Акылдуу" шаарларды өнүктүрүүнүн жалпы көз карашын, концепцияларын жана артыкчылыктарын иштеп чыгуу

75.1. "Акылдуу шаарларды" өнүктүрүү боюнча Иш-чаралар планын жана Концепцияны иштеп чыгуу

2020-жылдын 20-декабры

Концепция жана Иш-чаралар планы бекитилди. "Акылдуу шаарларды" өнүктүрүү боюнча көз караштар жана иш-чаралар аныкталды

Бишкек, Ош шаарларынын жана облустук борборлордун мэриялары (макулдашуу боюнча). МТБМК, шаардык кызматтар (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

76

Мыкты эл аралык практикалардын жана мамилелердин негизинде улуттук стандарттар катары "акылдуу" шаарлар боюнча стандарттарды иштеп чыгуу

76.1. Төмөнкү багыттарда "акылдуу шаар" боюнча улуттук стандарттар катары төмөнкүлөрдү иштеп чыгуу жана белгилөө:

- Акылдуу шаар. Сөздүк";

- "Акылдуу шаарлар сереби. Жетекчилик";

- "Акылдуу шаарлар. Пландоонун жана өнүктүрүүнүн ролун баалоого карата жетекчилик";

- "Акылдуу шаар моделинин концепциясы. Маалыматтардын өз ара аракеттенүү моделин түзүү боюнча";

- "Акылдуу шаардын интерактивдик түзүмү. Акылдуу шаарларды жана жамааттарды өнүктүрүүнүн стратегияларын түзүү боюнча жетекчилик";

- "Административдик-аймактык түзүлүштөрдү туруктуу өнүктүрүү. Менеджмент системалары. Жалпы принциптер жана талаптар";

- "Коммуналдык чарбанын интеллектуалдык инфраструктуралары. Көрсөткүчтөрдүн системасына тиешелүү иштин түрүнө сереп"

2021-жылдын 20-декабры

"Акылдуу шаар" долбоорун аткарууда шаардык кызматтардын функцияларын, милдеттерин так көрсөтүү, жана алардын ишин баалоо

Бишкек шаарынын мэриясы (макулдашуу боюнча), "ҮДТ" ММ

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

 3. Санариптик көндүмдөрдү өнүктүрүү 

 3.1. Санариптик билим берүү 

77

Узак мөөнөттүү келечекте Кыргыз Республикасынын санариптик билим берүүсүн өнүктүрүүнү аныктоо

77.1. 2019-2022-жылдарга Кыргыз Республикасынын санариптик билим берүүсүн өнүктүрүүнүн программасын жана орто мөөнөттүү келечекте аны ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планын иштеп чыгуу жана бекитүү

2019-жылдын 20-декабры

Программа жана аны ишке ашыруу боюнча Иш-чаралар планы бекитилди

БИМ, МТБМК, УИА, ЖОЖ (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

78

Билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системаларын түзүү жана киргизүү (ББМС)

78.1. ББМС жөнүндө жобону иштеп чыгуу жана бекитүү

2019-жылдын 20-декабры

ББМС жөнүндө жобо бекитилди

БИМ, МТБМК, УСК, УИА (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

78.2. Мектепке чейинки, мектептеги жана жогорку билим берүү системаларынын окутуучу курамы боюнча Улуттук маалымат базасын жана мамлекеттик жана муниципалдык мектепке чейинки жана жалпы билим берүү уюмдары. ЖОЖ жана илимий-изилдөө уюмдары боюнча актуалдаштырылган Улуттук маалымат базасын камтыган ББМТны түзүү жана киргизүү

2021-жылдын 20-декабры

Билим берүү системасында маалыматтарды топтоо, сактоо. жайылтуу. ошондой эле бардык деңгээлдеги билим берүүнүн башкаруу органдарында башкаруу ишин автоматташтыруу үчүн ББМС киргизилген. Улуттук маалымат базасы түзүлдү

БИМ, МТБМК, УСК, УИА, ЖОЖ (макулдашуу боюнча)

79

Кыргыз Республикасынын мектептеги жана жогорку билим берүү системасында окутуу билим берүү стандарттарын өркүндөтүү

79.1. Санариптик өнүктүрүү үчүн мектептеги жана жогорку билим берүү системасында жаңы билим берүү стандарттарын иштеп чыгуу/өркүндөтүү

2020-жылдын 20-июну

Билим берүү стандарттары бекитилди. Заманбап МКТны пайдалануу компетенциясын, билимин жана көндүмдөрүн жогорулатуу үчүн шарттар түзүлдү

БИМ, МТБМК, ЖОЖ, УИА (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

80

"Электрондук окуу китептерин" иштеп чыгуу

80.1. "Электрондук окуу китебинин" стандартын иштеп чыгуу

2020-жылдын 20-марты

"Электрондук окуу китеби" стандарты иштелип чыкты

БИМ, ЖОЖ, УИА (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

80.2. Мамлекеттик жана расмий тилдерде Кыргыз Республикасынын мектептеги жана жогорку билим берүү системасында "электрондук окуу китептери" үчүн контент иштеп чыгуу

2020-жылдын

Мамлекеттик жана расмий тилдерде Кыргыз Республикасынын мектептеги жана жогорку билим берүү системасында "электрондук окуу китептери" үчүн контент иштелип чыкты

БИМ, ЖОЖ, УИА (макулдашуу боюнча)

80.3. Бардык иштелип чыккан "электрондук окуу китептерин" БИМдин веб-сайтында жана башка онлайн билим берүү ресурстарында ачык жайгаштыруу

2020-жылдын 20-сентябры

Ачык жайгаштырылган "электрондук окуу китептер"

БИМ, ЖОЖ. УИА (макулдашуу боюнча)

81

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарына (мектептерге) "Электрондук жазуу" МС киргизүү

81-1. "Электрондук жазуу" МС жөнүндө жобону иштеп чыгуу

2019-жылдын 20-июну

"Электрондук жазуу" МС жөнүндө жобо бекитилди

БИМ, МТБМК

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

81.2. "Электрондук жазуу" МС толук кандуу иштешин камсыздоо

2019-жылдын 20-августу

Мамлекеттик жана муниципалдык мектептерде кезектүүлүк тартибинде Интернет аркылуу балдарга орундарды берүү мүмкүндүктөрү менен толук иштеген "Электрондук жазуу" МС киргизилди

БИМ, МТБМК

82

Кыргыз Республикасынын Улуттук электрондук китепканасын түзүү

82.1. Кыргыз Республикасынын Улуттук электрондук китепканасын түзүү үчүн технологиялык инфраструктураны иштеп чыгуу жана киргизүү

2021-жылдын 20-марты

Улуттук электрондук китепкана үчүн технологиялык инфраструктура түзүлдү. Кыргыз Республикасынын китепкана фондун санариптештирүү жана онлайн түрүндө колдонуу үчүн шарттар түзүлдү

БИМ, МТБМК, ЖОЖ, УИА "КИБКТ" ассоциациясы (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде. донордук каражаттар. жеке инвестициялар

83

Жогорку кесиптик билим алуу үчүн ДМЧАга аралыктан окуу шарттарын камсыздоо

83.1. Жогорку кесиптик билим алууда (ЖРТны жана ЖОЖго кирүү сынактарын тапшырууну кошуп алганда) ДМЧА үчүн аралыктан окуу мүмкүндүгүн камсыздоого карата эрежелерди жана талаптарды иштеп чыгуу жана бекитүү

2019-жылдын 20-августу

Жогорку кесиптик билим алууда ДМЧА үчүн аралыктан окуу мүмкүндүгүн камсыздоого карата эрежелер жана талаптар бекитилди

БИМ, ССМ, МТБМК

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

84

Электрондук билим берүүнү киргизүү

84.1. "Билим берүү" бирдиктүү мамлекеттик МС жөнүндө жобону иштеп чыгуу

2019-жылдын 20-июну

"Билим берүү" жөнүндө бирдиктүү мамлекеттик МС жобо бекитилди

БИМ, УИА (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

84.2. Электрондук окутуу материалдарын киргизүү боюнча ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу

2019-жылдын 20-августу

Электрондук окутуу материалдары боюнча ченемдик укуктук актылар бекитилди

БИМ, УИА (макулдашуу боюнча)

 3.2. Мамлекеттик активдерди санариптик башкаруу 

85

Мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү жана ижаралоо жол-жоболорун автоматташтыруу

85.1. Мамлекеттик мүлктү аукциондордо электрондук форматта менчиктештирүү жана ижаралоо тартибин регпаменттөөчү ченемдик базаны өркүндөтүү

2020-жылдын 20-июну

Мамлекеттик мүлктү электрондук соода аянтча аркылуу менчиктештирүү жана ижаралоо боюнча электрондук аукциондорду өткөрүү үчүн иштелип чыккан жана киргизилген автоматташтырылган МС

ММБФ. МТБМК. министрликтер жана ведомстволор

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде. донордук каражаттар, жеке инвестициялар

85.2. "18: Электрондук соода аянтчасы" автоматташтырылган МСти өнөр жайлык эксплуатациялоого киргизүү

2019-жылдын 20-декабры

ММБФ, МТБМК

86

"Мамлекеттик мүлктүн бирдиктүү реестри" ведомстволор аралык МС (ММБР ВАМС) мамлекеттик өндүрүлгөн, өндүрүлбөгөн жана финансылык активдерди инвентаризациялоо

86.1. Маданий баалуулуктардын мамлекеттик классификаторун иштеп чыгуу жана бекитүү

2019-жылдын 20-сентябры

Маданий баалуулуктардын мамлекеттик классификатору иштелип чыкты

ММТМ, ФМ, ММБФ, УСК, УБ (макулдашуу боюнча), КРӨ облустардагы өкүлдөрү

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

86.2. Мамлекеттик финансылык активдерди инвентаризациялоо

2020-жылдын 20-марты

Мамлекеттик финансылык активдерди инвентаризациялоо жүргүзүлдү

ФМ, УБ (макулдашуу боюнча), Финкөзөмөл, ММБФ

86.3. Мамлекеттик маданий баалуулуктарды инвентаризациялоо

2020-жылдын 20-марты

Мамлекеттик маданий баалуулуктарды инвентаризациялоо жүргүзүлдү

ММТМ, ФМ, ММБФ, УБ (макулдашуу боюнча)

86.4. Төмөнкү бөлүмдөрдөн турган өндүрүлбөгөн активдердин бирдиктүү мамлекеттик классификаторун иштеп чыгуу:

- жаратылыш ресурстары; контракттар. ижара келишимдери жана лицензиялар;

- сатууларды эсепке албаганда, гудвиллди жана маркетингдик активдерди сатып алуу

2021-жылдын 20-марты

Өндүрүлбөгөн активдердин бирдиктүү мамлекеттик классификатору бекитилди

ӨЭЖМК. АЧТММ. Токой агенттиги. ЖӨБ жана этностор агенттиги, ОЭКМА. УИА. "УЭХК" ААК, УСК (макулдашуу боюнча), ММБФ

86.5. Иштелип чыккан жана бекитилген мамлекеттик классификаторлорго ылайык ММБР ВАМС өркүндөтүү

Этап менен, 2022-жылдын 20-декабрына чейин

ММБР ВАМС маалымат базасы кеңейтилди

ММБФ, ФМ

87

Мамлекеттик ишканалардын жана капиталында 50 жана андан ашык пайыздагы мамлекеттик катышуусу бар компаниялардын электрондук отчет берүү системасын киргизүү

87.1. Мамлекеттик ишканалардын жана капиталында мамлекеттик катышуусу бар компаниялардын электрондук отчет берүү системасын киргизүү

2019-жылдын 20-сентябры

Мамлекеттик ишканалардын жана капиталында мамлекеттик катышуусу бар электрондук отчет берүү системасы (программа) иштелип чыкты

ММБФ, Финкөзөмөл, ФМ

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

87.2. Натыйжалуулуктун негизги көрсөткүчтөрү системасынын негизинде мамлекеттик ишканалардын жана капиталында мамлекеттик катышуусу бар компаниялардын ишин баалоо методикасын иштеп чыгуу

2019-жылдын 20-сентябры

Натыйжалуулуктун негизги көрсөткүчтөрү системасынын негизинде мамлекеттик ишканалардын жана капиталында мамлекеттик катышуусу бар компаниялардын ишин баалоо методикасы иштелип чыкты

ММБФ, МТБМК. Финкөзөмөл

88

Капиталында мамлекеттин катышуусу 50 жана андан ашык пайыз болгон мамлекеттик ишканалардын жана компаниялардын финансылык отчетунун депозитарийин киргизүү

88.1. Финансылык отчет түзүүдө капиталында мамлекеттин катышуусу бар компанияларды жана ири мамлекеттик ишканаларды МСФОго өткөрүү боюнча иш жүргүзүү

2020-жылдын 20-декабры

Элдин жана потенциалдуу инвесторлордун финансылык-чарбалык иштин натыйжаларын карашы үчүн капиталында мамлекеттин катышуусу 50 пайыз жана андан ашык болгон мамлекеттик ишканалардын жана компаниялардын финансылык отчетунун ачык депозитарийи түзүлгөн

ММБФ

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

88.2. Капиталында мамлекеттин катышуусу бар мамлекеттик ишканалардын жана компаниялардын финансылык отчетунун депозитарийин ишке киргизүү

2021-жылдын 20-июну

ММБФ

 3.3. Санариптик социалдык коргоо жана пенсиялык камсыздоо 

89

Мамлекеттик жөлөк пулдарды берүү процесстерин тездетүү

89.1. Жарандардын мамлекеттик жөлөк пулдарды алуусу үчүн маалымкаттарды берүүгө тартылган мамлекеттик органдардын маалыматтык системаларын интеграциялоо

2019-жылдын 20-июнуна чейин (мамлекеттик органдар үчүн). 2019-жылдын 20-декабрына чейин (ЖӨБО үчүн этап менен)

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү алуу үчүн автоматташтырылган маалымкаттарды берүү боюнча Мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталында "Түндүк" ЭВӨС аркылуу сервис түзүлгөн жана иштеп жатат. Коррупциялык тобокелдер азайган

ЭСӨМ, МСК. Мамкаттоо, СФ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар. жеке инвестициялар

90

Жашоо шарты оор балдарды жана үй-бүлөөлөрдү коргоону жана эсепке алууну камсыздоо

90.1. Жашоо шарты оор балдардын жана үй-бүлөөлөрдүн маалыматтар базасын түзүү

2019-жылдын 20-сентябры

Жашоо шарты оор балдардын жана үй-бүлөөлөрдүн маалыматтар базасы түзүлдү

ЭСӨМ, БИМ, ССМ, МЧК, Миграция кызматы

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар. жеке инвестициялар

90.2. Тобокелдерди башкаруу системасында мигрант ата-энелер боюнча божомолдоо методологиясын иштеп чыгуу

2019-жылдын 20-декабры

Тобокелдерди башкаруу системасында мигрант ата-энелер боюнча божомолдоо -методологиясы бекитилген

ЭСӨМ, БИМ, ССМ, МКК, МЧК, Миграция кызматы

91

Калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү системасын санариптештирүү

91.1. Кыргыз Республикасынын бардык аймагында эмгек рыногунун автоматташтырылган МС (ЭРАС) киргизүү

2020-жылдын 20-июну

Кыргыз Республикасынын бардык аймагында ЭРАС киргизилди. Иш менен камсыз кылуу түзүмдөрү көрсөткөн кызматтардын сапаты жакшырды

ЭСӨМ

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде. донордук каражаттар, жеке инвестициялар

91.2. Республика боюнча бардык вакансиялар жарыяланган "Иш менен камсыз кылуу" веб-порталын киргизүү

2019-жылдын 20-декабры

"Иш менен камсыз кылуу" веб-порталы ишке киргизилди

ЭСӨМ

91.3. Электрондук эмгек биржасын түзүү боюнча маселени иштеп чыгуу

2019-жылдын 20-декабры

Электрондук эмгек биржасы түзүлдү жана киргизилди

ЭСӨМ

92

Пенсия алуучуларды тейлөөнүн сапатын жакшыртуу

92.1. Камсыздандырылган адамдардын жана/же пенсия алуучулардын жеке кабинетин иштеп чыгуу жана киргизүү

2019-жылдын 20-сентябры

Камсыздандырылган адамдардын жана/же пенсия алуучулардын жеке кабинети ишке киргизилген

СФ, МСК, коммерциялык банктар (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде. донордук каражаттар, жеке инвестициялар

92.2. Мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталы менен интеграциялоо

2019-жылдын 20-декабры |

Мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталы менен интеграцияланган

МТБМК, СФ

92.3. Идентификациялоонун жана аутентификациялоонун бирдиктүү системасы менен интеграциялоо

2019-жылдын 20-декабры

Идентификациялоонун жана аутентификациялоонун бирдиктүү системасы менен интеграцияланган

МТБМК, СФ

 3.4. Санариптик саламаттык сактоо 

93

Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоосунун интеграцияланган МС түзүү

93.1. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоосунун маалыматтарынын репозитарийинин (сактагычынын жана сервистеринин бирдиктүү) Борбордук системасын (СМСБР) түзүү

2021-жылдын 20-марты

СМСБР иштей баштаган. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоосунун маалыматтарын сактоо жана сервистери үчүн шарттар түзүлгөн

ССМ, ММКФ, СФ, ЭСӨМ, МТБМК

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

93.2. "Бейтаптын электрондук медициналык картасынын" бирдей форматын иштеп чыгуу

2020-жылдын 20-марты

"Бейтаптын электрондук медициналык картасынын" бирдей форматы бекитилген

ССМ, ММКФ, СФ, ЭСӨМ, МТБМК

93.3. "Бейтаптын электрондук медициналык картасы" МС жөнүндө жобону иштеп чыгуу

2020-жылдын 20-марты

"Бейтаптын электрондук медициналык картасы" МС жөнүндө жобо бекитилген

ССМ, ММКФ, СФ, ЭСӨМ, МТБМК

93.4. СМСБР туташтыруу жана өз ара аракеттенүү менен саламаттыкты сактоо уюмдарына "Бейтаптын электрондук медициналык картасы" МС киргизүү

Этап менен, 2021-жылдын 20-декабры

СМСБР менен интеграцияланган "Бейтаптын электрондук медициналык картасы" МС киргизилген. Медициналык маалыматты түзүү, эсепке алуу жана сактоо үчүн бейтаптардын маалыматтары менен иштөө, ошондой эле башка медициналык мекемелер менен маалымат алмашуу мүмкүндүгү берилди

ССМ, ММКФ, СФ, ЭСӨМ, МТБМК

94

Бейтаптар үчүн санариптик сервистерди киргизүү

94.1. Бейтаптардын Электрондук порталына бейтаптар үчүн санариптик сервистерди киргизүү:

- дарыгердин кабыл алуусуна электрондук жазылуу;

- саламаттык сактоо уюмдарына багыттоо/кайра багыттоо;

- бейтаптар менен онлайн өз ара аракеттенүү

2021-жылдын 20-марты

Бейтаптар үчүн санариптик сервистер иштей баштаган. Бейтаптарды тейлөө процесси автоматташтырылган, саламаттык сактоо уюмдарынын ишинин ачыктыгы жогорулатылган, алгачкы медициналык-санитардык жардам көрсөтүү үчүн калктын дарыгерге онлайн-жазылуусу камсыз кылынган

ССМ, СФ, ЭСӨМ, МТБМК

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

95

Медициналык багыттагы дары каражаттарынын жана буюмдарынын улуттук маалыматтар базасын киргизүү

95.1. Медициналык багыттагы дары каражаттарынын жана буюмдардын улуттук электрондук маалыматтар базасы жөнүндө жобону иштеп чыгуу

2020-жылдын 20-марты

Медициналык багыттагы дары каражаттарынын жана буюмдардын улуттук электрондук маалыматтар базасы жөнүндө жобо бекитилген

ССМ

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

95.2. Медициналык багыттагы дары каражаттарынын жана буюмдардын маалыматтар базасынын ченемдик-маалымкаттык информациясынын МС иштеп чыгуу жана киргизүү

2020-жылдын 20-июну

Медициналык багыттагы дары каражаттарынын жана буюмдардын маалыматтар базасынын ченемдик- маалымкаттык информациясынын МС иштеп жатат

ССМ

95.3. Медициналык багыттагы дары каражаттарынын жана буюмдардын саламаттык сактоо уюмдары тарабынан сатып алынышын контролдоонун МС иштеп чыгуу жана киргизүү

2020-жылдын 20-сентябры

Медициналык багыттагы дары каражаттарынын жана буюмдардын саламаттык сактоо уюмдары тарабынан сатып алынышын контролдоонун МС иштер жатат

ССМ

96

Электрондук рецепттерди киргизүү

96.1. "Электрондук рецепт" МС жөнүндө жобону иштеп чыгуу

2020-жылдын 20-марты

"Электрондук рецепт" МТ жөнүндө жобо бекитилген

ССМ, ММКФ, фармацевттик компаниялар (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

96.2. Медициналык багыттагы дары каражаттарынын жана буюмдардын улуттук маалыматтар базасына интеграцияланган электрондук рецептер МС иштеп чыгуу жана киргизүү

2020-жылдын 20-сентябры

Медициналык багыттагы дары каражаттарынын жана буюмдардын улуттук маалыматтар базасына интеграцияланган электрондук рецептер МС киргизилген

ССМ, ММКФ, фармацевттик компаниялар (макулдашуу боюнча)

96.3. Мамлекеттик кепилдиктер программасы жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруунун кошумча программасы боюнча жеңилдетилген рецептер боюнча МС иштеп чыгуу жана киргизүү

2020-жылдын 20-декабры

Жеңилдетилген рецептер боюнча МС киргизилген. Саламаттык сактоо системасында рецептерди киргизүү автоматташтырылган

ССМ, ММКФ, фармацевттик компаниялар (макулдашуу боюнча)

97

"Шашылыш медициналык (тез) жардам" МС киргизүү

97.1. Шашылыш медициналык (тез) жардам" МС жөнүндө жобону иштеп чыгуу

2020-жылдын 20-марты

"Шашылыш медициналык (тез) жардам" МС жөнүндө жобо бекитилген

ССМ, ММКФ

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

97.2. "Шашылыш медициналык (тез) жардам" МС иштеп чыгуу жана киргизүү

Этап менен, 2021-жылдын 20-декабры

"Шашылыш медициналык (тез) жардам" МС иштеп жатат

ССМ, ММКФ

98

"Радиология ( PACS )" интеграцияланган МС киргизүү

98.1. "Радиология (PACS)" интеграцияланган МС жөнүндө жобону иштеп чыгуу

2020-жылдын 20-июну

"Радиология (PACS)" интеграцияланган МС жөнүндө жобо бекитилген

ССМ, ММКФ

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

98.2. "Радиология ( PACS )" интеграцияланган МС иштеп чыгуу жана киргизүү

Этап менен. 2021-жылдын 20-декабры

"Радиология ( PACS )" интеграцияланган МС иштеп жатат. Медициналык уюмдардын нур диагностика бөлүмдөрүнүн иши автоматташтырылган

ССМ, ММКФ

99

Интеграцияланган "Лаборатория" МС түзүү жана киргизүү

99.1. "Лаборатория" МС жөнүндө жобону иштеп чыгуу

2020-жылдын 20-июну

"Лаборатория" МС жөнүндө жобо бекитилген

ССМ, ММКФ

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

99.2. Интеграцияланган "Лаборатория" МС иштеп чыгуу жана киргизүү

Этап менен, 2021-жылдын 20-декабры

Интеграцияланган "Лаборатория" МС иштеп жатат. Медициналык мекемелердин лабораторияларынын иши автоматташтырылган

ССМ, ММКФ

100

Электрондук клиникалык протоколдордун каталогун түзүү

100.1. Электрондук клиникалык протоколдун структурасына карата талаптарды иштеп чыгуу

2020-жылдын 20-июну

Электрондук клиникалык протоколдун структурасына карата талаптар бекитилген

ССМ, КММА, кесиптик ассоциациялар (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

100.2. Колдонуудагы клиникалык протоколдорду этап менен санариптештирүү

2020-жылдын 20-декабры

Колдонуудагы электрондук клиникалык протоколдор этап менен санариптештирилген

ССМ, КММА, кесиптик ассоциациялар (макулдашуу боюнча)

101

Медициналык тейлөөнүн сапатын көзөмөлдөөнүн онлайн-платформасын киргизүү

101.1. Медициналык тейлөөнүн сапатын көзөмөлдөөнүн онлайн-платформасы үчүн платформаны иштеп чыгуу жана киргизүү

Этап менен, 2021-жылдын 20-декабры

Медициналык тейлөөнүн сапатын көзөмөлдөөнүн платформасы иштей баштаган, анда тиешелүү саламаттык сактоо уюмдарынын медициналык тейлөөнүн сапатынын индикаторлоруна тиешелүү дайыма алынуучу маалыматтары сакталат

ССМ

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

102

Телемедициналык технологияларды жана аралыктан билим берүүнү өнүктүрүү

102.1. Телемедицина боюнча ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу

2020-жылдын 20-декабры

Телемедицина боюнча ченемдик укуктук актылар бекитилген

ССМ

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

102.2. Саламаттык сактоо уюмдарында телемедицина боюнча кабинеттердин тармагын түзүү

2021-жылдын 20-июну

Телемедициналык жана диагностикалык кызматтарды көрсөтүүчү саламаттык сактоо уюмдарынын аралыктан кеңеш берүүчү кабинеттеринин (борборлордун) тармагы түзүлгөн

ССМ

102.3. Медициналык кызматкерлердин иштеген жана жашаган жерине карабастан сапаттуу билим алуу үчүн медициналык кызматкерлердин билим берүүчү маалыматтык ресурстарга бирдей жеткиликтүүлүгү

2020-жылдын 20-сентябры

Медициналык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу үчүн шарттар түзүлгөн

ССМ

 3.5. Айлана-чөйрөнү коргоо, климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу жана анын кесепеттерин жеңилдетүү 

103

Кыргыз Республикасынын жапайы жаныбарларынын улуттук маалыматтар базасын түзүү

103.1. Жаратылыш ресурстарын натыйжалуу башкаруу үчүн Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган жапайы жаныбарлар жөнүндө маалыматтар базасын түзүү

2019-жылдын 20-декабры

Жаратылыш ресурстарын натыйжалуу башкаруу үчүн Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган жапайы жаныбарлар жөнүндө маалыматтар базасы түзүлгөн

Токой агенттиги, УСК, УИА (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

103.2. Кыргыз Республикасынын жапайы жаныбарларынын улуттук маалыматтар базасындагы маалыматтарды Токой агенттигинин веб-сайтында калк үчүн жана ачык маалыматтар форматында жарыялоо

2019-жылдын 20-декабры

Кыргыз Республикасынын биологиялык түрлөрүнүн (жаныбарлар дүйнөсүнүн) абалы жөнүндө маалыматка калктын жеткиликтүүлүгү камсыздалган

Токой агенттиги, УСК, УИА (макулдашуу боюнча)

104

Айлана-чөйрөнү коргоо үчүн санариптик сервистерди өнүктүрүү'

104.1. "Кереге" экологиялык маалыматты башкаруунун жана мониторингдөөнүн интеграцияланган МС иштеп чыгуу

2019-жылдын 20-декабры

"Кереге" экологиялык маалыматты башкаруунун жана мониторингдөөнүн интеграцияланган МС иштел жатат

Токой агенттиги, УСК (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

105

Өзгөчө коргоого алынган жаратылыш аймактары (ӨКЖА) жана биологиялык түрлөрдүн абалы жөнүндө маалыматтык Интернет-ресурс түзүү

105.1. ӨКЖА МС иштеп чыгуу

2022-жылдын 20-декабры

ӨКЖА МС иштеп жатат

Токой агенттиги, УИА (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

105.2. "ӨКЖА интерактивдик атласын" иштеп чыгуу

2022-жылдын 20-декабры

"ӨКЖА интерактивдик атласы" иштелип чыккан. Кыргыз Республикасынын ӨКЖА жөнүндө, биологиялык түрлөрдү сактоо жана туруктуу пайдалануу жөнүндө. ӨКЖА сактоо боюнча маселелер жана аларды чечүү жөнүндө калкты маалымдоо жакшыртылган

Токой агенттиги, УИА (макулдашуу боюнча)

106

ӨКЖА башкаруунун МС түзүү

106.1. Эки сынамык ӨКЖА ("Алатай" жана "Кан-Ачуу") маалыматтарды топтоо жана алмашуу МС киргизүү

2021-жылдын 20-декабры

Эки сынамык ӨКЖА ("Алатай" жана "Кан-Ачуу") маалыматтарды топтоо жана алмашуу МС иштеп жатат

Токой агенттиги

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде. ӨКЖА донордук каражаттар, жеке инвестициялар

107

" DigiLab " лабораториялык маалыматтарды башкаруу процессин автоматташтыруу

107.1. Токой агенттигинин лабораториясынын базасында "DigiLab" лабораториялык маалыматтарды башкаруу боюнча МС иштеп чыгуу

2020-жылдын 20-декабры

"DigiLab" лабораториялык маалыматтарды башкаруу боюнча МС иштеп жатат

Токой агенттиги

Республикалык бюджетте каралган каражат n ардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

107.2. Токой агенттигинин бардык экологиялык лабораторияларынын ишине МС киргизүү

2020-жылдын 20-декабры

"DigiLab" лабораториялык маалыматтарды башкаруу боюнча МС Токой агенттигинин бардык экологиялык лабораторияларына киргизилген. Лабораториялык экологиялык автоматташтырылган маалыматтарды топтоо, .сактоо камсыз кылынган, изилдөөлөрдүн жыйынтыктарынын жана отчеттордун протоколдору түзүлгөн

Токой агенттиги

108

Токойлорду башкаруу МС (ТБМС) түзүү

108.1. Токой тармагынын борборлоштурулган маалыматтар базасын түзүү

2022-жылдын 20-декабры

Токой тармагынын борборлоштурулган маалыматтар базасы иштеп жатат

Токой агенттиги, УИА (макулдашуу боюнча)

Донордук каражаттардын эсебинен

108.2. Көрүүнүн геомейкиндик инструментин иштеп чыгуу жана Токой агенттигинин кызматкерлерин окутуу

2022-жылдын 20-декабры

Көрүүнүн геомейкиндик инструменти иштелип чыккан жана Токой агенттигинин кызматкерлерин окутуу өткөрүлгөн

Токой агенттиги, УИА (макулдашуу боюнча)

108.3. ТБМС иштеп чыгуу

2022-жылдын 20-декабры

ТБМС иштей баштаган. Токойду күтүүнүн, аңчылыкты уюштуруунун, токойлорго экинчи улуттук инвентаризациянын маалыматтарын жана токой ресурстары боюнча башка маалыматтарды сактоо, талдоо жана берүү системасы жакшыртылган. Токой чарбаларынын жана пайдалануучулардын маалыматтарын берүү жана отчеттуулук камсыздалган

Токой агенттиги, УИА (макулдашуу боюнча)

109

"Парник газдарынын чыгышынын кадастры" МС иштеп чыгуу

109.1. Парник газдарынын чыгышынын электрондук маалымат базасын түзүү

2022-жылдын 20-декабры

Парник газдарынын чыгышынын электрондук маалымат базасы иштей баштаган. МКТ-инструменттеринин жардамы менен парник газдарынын чыгышына инвентаризациялоо жүргүзүлгөн

Токой агенттиги

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

109.2. Кыргыз Республикасынын парник газдарынын чыгышы жөнүндө маалыматтарды Токой агенттигинин веб-сайтында калк үчүн жана ачык маалыматтар форматында жарыялоо

2022-жылдын 20-декабры

Парник газдарынын чыгышы жөнүндө маалыматтар Токой агенттигинин веб-сайтында калк үчүн жана ачык маалыматтар форматында жарыялансын

Токой агенттиги

110

Электрондук калдыктарды башкаруу

110.1. Климаттын өзгөрүүсүн, анын ичинде ченемдик укуктук актыларды жакшыртуу маселесин эске алуу менен Электрондук калдыктарды башкаруу боюнча долбоорду иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу

2022-жылдын 20-декабры

Ченемдик укуктук актылар бекитилген. Парник газдарынын чыгышынын көлөм үндө МКТ-инструменттеринин курамын баалоо боюнча электрондук калдыктардын таасирине талдоо жүргүзүлгөн

Токой агенттиги. УИА (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

 3.6. Кырсык опурталын азайтуу 

111

Кыргыз Республикасынын өзгөчө жана кооптуу кырдаалдарында башкаруунун МС өнүктүрүү

111.1. Жалал-Абад, Чүй, Ысык-Көл, Талас, Нарын облустарында, ошондой эле ӨКМдин бөлүмдөрүндө автоматташтырылган жумушчу орундарын түзүү жолу менен Кыргыз Республикасынын бардык региондоруна "112" кызматын кеңейтүү

2020-жылдын 20-декабры

"112" кызматы Кыргыз Республикасынын бардык региондоруна кеңейтилген

ӨКМ

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

111.2. Төмөнкүлөр аркылуу Кыргыз Республикасынын региондорунда калкка маалымдоо жана кабарлоо жалпы мамлекеттик комплекстүү системасын (ЖМККС) кеңейтүү:

- Нарын, Ош, Талас жана Баткен облустарында СТБ кармап калуу системаларынын комплекттерин орнотуу;

- Бишкек шаарында видео-маалымдоо терминалдарын жана Ысык-Көл, Жалал-Абад жана Чүй облустарында электр сиреналарын орнотуу

2020-жылдын 20-декабры

СТБ, ЖМККС терминалдарын жана электр сиреналарын пайдалануу аркылуу ӨК коркунучу жана пайда болушу жөнүндө калкты кабарлоо системасы кеңейтилген

ӨКМ

112

Кооптуу жаратылыш процесстерин божомолдоо жана комплекстүү мониторинг жүргүзүү системасын түзүү

112.1. ӨК божомолдоонун жана мониторинг жүргүзүүнүн ведомстволук жана эл аралык тармактарынан түшкөн маалыматтарды борборлоштуруп топтоо боюнча интернет-порталды түзүү

2022-жылдын 20-декабры

ӨК божомолдоонун жана мониторинг жүргүзүүнүн ведомстволук жана эл аралык тармактарынан түшкөн маалыматтарды борборлоштуруп топтоо боюнча интернет-портал иштей баштаган. ӨК божомолдоонун жана мониторингинин маалыматына жетүү камсыздалды. Натыйжалуу жооп кайтаруу максатында кооптуу жаратылыш процесстерин ыкчам аныктоо

ӨКМ

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

112.2. Кыргызгидрометтин байкоочу тармагынан алынган гидрометеорологиялык маалыматтарды топтоо иштеп чыгуу жана берүү борборун ишке киргизүү

2022-жылдын 20-декабры

Гидрометеорологиялык маалыматтарды топтоо, иштеп чыгуу жана берүү борбору ишке киргизилген. Бекитилген байкоо программасынан кеминде 95% маалыматты топтоо көлөмү камсыздалган

ӨКМ

 4. Кибер коопсуздукту камсыздоо 

113

Кыргыз Республикасынын кооптуу маалыматтык инфраструктурасынын (КМИ) коопсуздугун камсыздоо

113.1. Кыргыз Республикасынын кооптуу маалыматтык инфраструктурасынын (КМИ) коопсуздугун камсыздоо

2021-жылдын 20-декабры

"Кооптуу маалыматтык инфраструктуранын коопсуздугу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жактырылган

УКМК, МТБМК

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

113.2. "Кооптуу маалыматтык инфраструктуранын коопсуздугу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынан келип чыккан, КМИ объектилерин категориялоо критерийлеринин жана параметрлеринин системаларын караган ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу

2021-жылдын 20-декабры

КМИ объектилерин категориялоо критерийлеринин жана параметрлеринин системаларын караган ченемдик укуктук актылардын долбоорлору бекитилген

УКМК, МТБМК

113.3. Мындай объектилердин коопсуздугун камсыздоо боюнча КМИ объектилеринин операторлоруна карата талаптарды белгилеген ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу

2021-жылдын 20-декабры

Мындай объектилердин коопсуздугун камсыздоо боюнча КМИ объектилеринин операторлоруна карата талаптарды белгилеген ченемдик укуктук актылардын долбоору бекитилген

УКМК, МТБМК

113.4. КМИ коопсуздугун камсыздоо тармагында мамлекеттик саясатты координациялоону жана ишке ашырууну камсыздоо боюнча ченемдик укуктук актылардын долбоорун иштеп чыгуу

2021-жылдын 20-декабры

КМИ коопсуздугун камсыздоо тармагында мамлекеттик саясатты ишке ашырууда координациялоо камсыздалды

УКМК, МТБМК

113.5. КМИ объектилерин категориялоо жол-жоболорун жүргүзүү, КМИ объектилеринин тизмесин түзүү

2021-жылдын 20-декабры

КМИ объектилеринин бирдиктүү тизмеси түзүлгөн жана аларды классификациялоо жүргүзүлгөн

УКМК, МТБМК

113.6. КМИ объектилерин инвентаризациялоону биргелешип жүргүзүү боюнча план иштеп чыгуу

2021-жылдын 20-декабры

Ар бир объектте жекече пайда болгон коркунучтарды андан ары талдоо үчүн КМИ объектилерин инвентаризациялоо бардык жерде жүргүзүлгөн. КМИ системасынын маалыматтык коопсуздугундагы мыйзам бузууларды жоюу үчүн көрсөтмөлөр берилди

УКМК, МТБМК

114

Компьютердик инциденттердин алдын алуунун, жооп кайтаруунун жана башкаруунун улуттук системасын түзүү

114.1. СС-CERT, First жана башка эл аралык форматтагы аккредитациялоону алуу

2021-жылдын 30-июну

СС-СЕRТ, First жана башка эл аралык форматтагы аккредитациясы алынды

УКМК, МТБМК, Коопсуздук кеңешинин катчылыгы (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

114.2. Маалымат алмашууну жана мамлекеттик СЕRТ менен башка өз ара аракеттенүүнү уюштуруу боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарына. КМИ объектилеринин операторлоруна ошондой эле башка субъектилерге карата талаптарды белгилөө боюнча ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу

2021-жылдын 30-июну

Маалымат алмашууну жана улуттук СЕRТ менен башка өз ара аракеттенүүнү уюштуруу боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарына. КМИнин объектилеринин операторлоруна. ошондой эле башка субъектилерге карата талаптар берилди

УКМК, МТБМК, Коопсуздук кеңешинин катчылыгы (макулдашуу боюнча)

114.3. Улуттук CERT Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары, КМИ объектилеринин операторлору, башка жеке субъектилер менен өз ара аракеттенүүсүн этап менен кеңейтүү

2021-жылдын 30-июну

Улуттук СЕRТ мамлекеттик органдар, КМИ объектилеринин операторлору, башка жеке субъектилер менен өз ара аракеттенүүсү кеңейтилди

УКМК, МТБМК, Коопсуздук кеңешинин катчылыгы (макулдашуу боюнча)

114.4. Мамлекеттик органдар, КМИ объектилеринин операторлору тарабынан толтурулуучу, ошондой эле жеке уюмдар жана адамдар тарабынан толтурулушу үчүн ачык болгон компьютердик коопсуздук жана зыяндуу программалык камсыздоо (ПК) жөнүндө маалыматтардын бирдиктүү репозиторийлерин түзүү

2021-жылдын 30-июну

Компьютердик коопсуздук жана зыяндуу ПК жөнүндө маалыматтардын бирдиктүү репозиторийлери түзүлдү

УКМК, МТБМК, Коопсуздук кеңешинин катчылыгы (макулдашуу боюнча)

114.5. Кыргыз Республикасынын аймагында электр байланыш тармагынын жана маалыматтык инфраструктуранын иштешинин бузулушун камтыган ӨК болгон учурда иш-аракеттердин улуттук планын иштеп чыгуу

2021-жылдын 30-июну

Кыргыз Республикасынын аймагында электр байланыш тармагынын жана маалыматтык инфраструктуранын иштешинин бузулушун камтыган ӨК болгон учурдагы иш-аракеттердин улуттук планы түзүлдү

УКМК, МТБМК, Коопсуздук кеңешинин катчылыгы (макулдашуу боюнча)

114.6. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары жана кооптуу маалыматтык инфраструктуранын объектилеринин операторлору үчүн алгачкы улуттук кибер окутууну даярдоо жана өткөрүү

2021-жылдын 30-июну

Мүмкүн болуучу кибер чабуулдардын алдын алуу үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана КМИ объектилеринин операторлору билим алышты

УКМК, МТБМК, Коопсуздук кеңешинин катчылыгы (макулдашуу боюнча)

115

Компьютердик кылмыштуулукка каршы аракеттенүү

115.1. Эл аралык мамилелерге ылайык компьютердик кылмыштардын курамдарын криминализациялоо

2021-жылдын 20-декабры

Компьютердик криминалистиканын методдору жана каражаттары мыйзам деңгээлинде бекитилди, фиксациянын критерийлерин. мүнөздөмөлөрүн жана ыкмаларын сүрөттөө менен санариптик далил түшүнүктөрү киргизилген

УКМК, ИИМ, Финпол

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде. донордук каражаттар. жеке инвестициялар

115.2. Компьютердик криминалистиканын методдорун жана каражаттарын Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине бекитүү. Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине жана коштоочу ченемдик укуктук актыларга фиксациянын критерийлерин, мүнөздөмөлөрүн жана ыкмаларын сүрөттөө менен санариптик далил түшүнүгүн киргизүү

2021-жылдын 20-декабры

УКМК, ИИМ, Финпол

115.3. Компьютердик кылмыштардын курамдарын криминализациялоо жана компьютердик кылмыштарды изилдөө, компьютердик кылмыштарга шектелген жактарды Кыргыз Республикасынын аймагынан чек аралар аралык тапшыруу боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамын эл аралык-укуктук форматтар менен гармонизациялоону аяктоо

2021-жылдын 20-декабры

Компьютердик кылмыштардын курамдарын криминализациялоо жана компьютердик кылмыштарды изилдөө, компьютердик кылмыштарга шектелген жактарды Кыргыз Республикасынын аймагынан чек аралар аралык тапшыруу боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамын эл аралык-укуктук формат менен гармонизациялоо

УКМК, ИИМ, Финпол

116

Маалыматты коргоо каражаттары (МКК) тармагында мамлекеттик саясатты калыптандыруу

116.1. МКК карата. анын ичинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын бизнесс-процесстеринде, КМИ объектилеринде жана мамлекеттик сырды камтыган маалыматтарды иштеп чыгуу үчүн колдонулуучу талаптардын системасын иштеп чыгуу

2022-жылдын 20-июну

МКК карата талаптардын системасы түзүлгөн

УКМК, МТБМК

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

116.2. Үчүнчү өлкөлөр тарабынан берилген сертификаттарды таануу жолу менен МКК окутууну даярдоо жана өткөрүү сертификациялоо системасын жана маалыматты криптографиялык коргоо каражаттарын (МККК) жөнгө салуу

2022-жылдын 20-июну

Мыйзам деңгээлинде макулдашууларды түзүү жолу менен үчүнчү өлкөлөрдүн операторлору билим аталышы сертификаттары таанылган

УКМК, МТБМК

117

Башка мамлекеттердин жана эл аралык уюмдардын компьютердик инциденттерге таасир этүү борборлору менен кызматташууну уюштуруу маселелери боюнча улуттук ыйгарым укуктуу өкүлү болгон Кыргыз Республикасынын УКМК компьютердик инциденттерге таасир этүү боюнча ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүмүнүн негизинде Кыргыз Республикасынын УКМК маалыматтык коопсуздук жана кибер коркунучтарга каршы туруу боюнча Улуттук координациялык борборун түзүү

117.1. Кыргыз Республикасынын УКМК маалыматтык коопсуздук жана кибер коркунучтарга каршы туруу боюнча Улуттук координациялык борборун түзүү жөнүндө ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жана бекитүү. ал жөнүндө Жобону бекитүү. Башка мамлекеттердин жана эл аралык уюмдардын компьютердик инциденттерге таасир этүү борборлору менен кызматташууну уюштуруу маселелери боюнча улуттук ыйгарым укуктуу өкүлү болгон Кыргыз Республикасынын УКМК компьютердик инциденттерге таасир этүү боюнча ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүмүнүн негизинде Кыргыз Республикасынын УКМК маалыматтык коопсуздук жана кибер коркунучтарга каршы туруу боюнча Улуттук координациялык борборун түзүү

2020-жылдын 20-июну

Ченемдик укуктук актыны бекитүү. Башка мамлекеттердин жана эл аралык уюмдардын компьютердик инциденттерге таасир этүү борборлору менен кызматташууну уюштуруу маселелери боюнча улуттук ыйгарым укуктуу өкүлү болгон Кыргыз Республикасынын УКМК компьютердик инциденттерге таасир этүү боюнча ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүмүнүн негизинде Кыргыз Республикасынын УКМК маалыматтык коопсуздук жана кибер коркунучтарга каршы туруу боюнча Улуттук координациялык борбору түзүлгөн жана иштей баштаган

УКМК, МТБМК, Коопсуздук кеңешинин катчылыгы (макулдашуу боюнча)

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

 5. Концепцияны ишке ашыруу процессин башкаруу 

118

"Санариптик Кыргызстан" санариптик трансформациялоо концепциясын ишке ашырууну камсыздоо

118.1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Санариптик трансформациялоо кеңсесин (Долбоордук башкаруу борборун) түзүү жана иштешин камсыздоо

2019-жылдын 15-апрели

Жалпы мамлекеттик деңгээлде Иш-чаралар планын ишке ашыруу боюнча ведомстволор аралык координациялоо механизми түзүлгөн

Коопсуздук кенешинин катчылыгы (макулдашуу боюнча). КРӨА, МТБМК

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде, донордук каражаттар, жеке инвестициялар

118.2. Иш-чаралар планынын аткарылышына экспертиза жүргүзүү

2023-жылдын 20-декабры

Иш-чаралар планын ишке ашыруунун натыйжалуулугуна мониторинг жана баалоо жүргүзүлгөн

Коопсуздук кенешинин катчылыгы (макулдашуу боюнча), КРӨА, МТБМК

118.3. Иш-чаралар планын ишке ашырууда донордук жардамды координациялоо механизмин иштеп чыгуу

2019-жылдын 1-майы

Иш-чаралар планын ишке ашырууда донордук жардамды башкаруу

Коопсуздук кенешинин катчылыгы (макулдашуу боюнча), КРӨА, МТБМК

 6. Маалыматтык-агартуу иши 

119

Маалыматтык-агартуу иш-чараларын камсыздоо

119.1. Маалыматтык кампанияны өткөрүү

Дайыма

"Санариптик Кыргызстан" концепциясы жөнүндө калкты жана концепциянын чечүүчү катышуучуларын кабардар кылуу жогорулатылган

МТБМК, тиешелүү министрликтер жана ведомстволор

Республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде. донордук каражаттар, жеке инвестициялар

End_nocompare

 

 Пайдаланылган кыскартуулардын тизмеси: 

Begin_nocompare

 БОА 

-

Кыргыз Республикасынын Байланыш операторлор ассоциациясы;

 ИИКА 

-

Кыргыз Республикасынын Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиги;

 КРӨА 

-

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты;

 "КИБКТ" ассоциациясы 

-

"Кыргыз илимий жана билим берүүчү компьютердик тармагы" ассоциациясы;

 Жогорку сот 

-

Кыргыз Республикасынын Жогорку соту;

 Мамкурулуш 

-

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги;

 ЖОЖ 

-

жогорку окуу жайлар;

 ЖӨБ жана
 этностор агенттиги 

-

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик;

 Токой агенттиги 

-

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги;

 Ветфитосанинспекция 

-

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы;

 ГМС 

-

геомаалыматтык система;

 КИМК 

-

Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитет;

 КРӨ 

-

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү;

 КРӨ облустардагы
 өкүлдөрү 

-

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрү;

 МТБМК 

-

Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети;

 МЧК 

-

Кыргыз Республикасынын Чек ара кызматы;

 УКМК 

-

Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети;

 ӨЭЖМК 

-

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети;

 МКК 

-

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы;

 МСК 

-

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы;

 Мамкаттоо 

-

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы;

 Финпол 

-

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат;

 РЖС 

-

радиожыштык спектри;

 ЖАМК 

-

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы;

 Миграция кызматы 

-

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматы;

 Финкөзөмөл 

-

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы;

 МБК 

-

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы;

 МЖӨ 

-

мамлекеттик-жеке өнөктөштүк;

 СМСБР 

-

саламаттык сактоо маалыматтарынын жана сервистеринин бирдиктүү репозитарийи (сактагыч);

 ТКЧ 

-

турак жай-коммуналдык чарба;

 "БПБ" ЖАК 

-

"Банктар аралык процессинг борбору" жабык акционердик коому;

 МКТ 

-

маалыматтык-коммуникациялык технологиялар;

 МС 

-

маалыматтык система;

 БТМС 

-

Бирдиктүү терезе маалыматтык системасы;

 ТБМС 

-

токойлорду башкаруунун мамлекеттик системасы;

 ББМС 

-

билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасы;

 ПККИКА 

-

Программалык камсыздоо жана кызмат көрсөтүүлөрдү иштеп чыгуучулардын кыргыз ассоциациясы;

 КММА 

-

И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академия;

 КМИ 

-

кооптуу маалыматтык инфраструктура;

 Кыргызпатент 

-

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы;

 ИИМ 

-

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги;

 ТИМ 

-

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги;

 ССМ 

-

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги;

 ММТМ 

-

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги;

 БИМ 

-

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги;

 АЧТММ 

-

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги;

 ЭЭБС 

-

Эл аралык электр байланыш союзу;

 ТЖМ 

-

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлиги;

 ЭСӨМ 

-

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги;

 ФМ 

-

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги;

 ӨКМ 

-

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги;

 ЭМ 

-

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги;

 ЮМ 

-

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги;

 УИА 

-

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы;

 УБ 

-

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы;

 УСК 

-

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети;

 ЖМККС 

-

Калкка маалымдоо жана кабарлоо жалпы мамлекеттик комплекстүү системасы;

 ЖӨБО 

-

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары;

 БУУ 

-

Бириккен Улуттар Уюму;

 ӨКЖА 

-

өзгөчө коргоого алынган жаратылыш аймактары;

 "Кыргызстан банктар
 союзу" ЮЖБ 

-

"Кыргызстан банктар союзу" юридикалык жактардын бирикмеси;

 ПК 

-

программалык камсыздоо;

 Сот департаменти 

-

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот департаменти;

 ААК 

-

ачык акционердик коому;

 МККК 

-

маалыматты криптографиялык коргоо каражаттары;

 ЭВӨС 

-

ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү системасы;

 Эсептөө палатасы 

-

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы;

 ӨЭКМА 

-

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик;

 ТЭА 

-

технико-экономикалык аныктама;

 СФ 

-

Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду;

 ММКФ 

-

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду;

 ММБФ 

-

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонду;

 ММБР ВАМС 

-

мамлекеттик мүлктүн бирдиктүү реестри ведомстволор аралык маалыматтык системасы;

 БШК 

-

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдумдарды өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы;

 МИБ 

-

маалыматтарды иштеп чыгуу борбору;

 СТБ 

-

санариптик телерадиоберүү;

 ӨК 

-

өзгөчө кырдаалдар.