КР Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 21-янарындагы жыйналышынын КҮН ТАРТИБИ