Министрлер Кабинетинин Төрагасынын Орун Басарлары

Джунушалиев Айбек Джанышбекович

Министрлер Кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары

Бакашова Жылдыз Кемеловна

Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары

Жапаров Акылбек Усенбекович

Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары — экономика жана финансы министри

Догоев Дастан Давлетович

Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары — санариптик өнүктүрүү министри