Милдеттерди бөлүштүрүү

“Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 18-беренесине ылайык:

1. Төмөнкүлөр бекитилсин:

-.Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин, биринчи вице-премьер-министринин жана вице-премьер-министри – Экономика жана финансы министринин ортосунда милдеттерди бөлүштүрүү, 1-тиркемеге ылайык;

-. Кыргыз Республикасынын Премьер-министри, биринчи вице-премьер-министри жана вице-премьер-министри – Экономика жана финансы министри ишин тейлеген жана координациялаган мамлекеттик органдардын жана башка уюмдардын тизмеси, 2-тиркемеге ылайык.

2. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

-.Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2020-жылдын 19-октябрындагы № 488 буйругу;

-.Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2020-жылдын 29-октябрындагы № 532 буйругу;

-.Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2020-жылдын 11-ноябрындагы № 566 буйругу.

Премьер-министр                                                                  У.А.Марипов

1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин, биринчи вице-премьер-министринин жана вице-премьер-министри – Экономика жана финансы
министри ортосунда милдеттерди бөлүштүрүү

1. Кыргыз Республикасынын  Премьер-министри У.А.Марипов 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ишин жалпы жетектейт жана контролдойт, Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министринин, вице-премьер-министри – Экономика жана финансы министри, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө (мындан ары – Өкмөт) баш ийген мамлекеттик органдардын ишин координациялайт.

Өкмөттүн ишинин негизги багыттарын аныктайт.

Мамлекеттик эгемендикти, аймактык бүтүндүктү коргоо, конституциялык түзүлүштү сактоо, коргонуу жөндөмдүүлүгүн жана улуттук коопсуздукту чыңдоо боюнча чараларды ишке ашырууну камсыз кылат.

Төмөнкү маселелерди координациялайт:

-.тышкы саясатты, тышкы миграцияны ишке ашыруу;

-.коомдук коопсуздук жана укуктук тартип, кылмыштуулук жана коррупцияга каршы күрөшүү, мыйзамдуулукту, жарандардын укуктарын жана эркиндигин сактоону камсыз кылат;

-.баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана прекурсорлорду жүгүртүү, аларды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү жаатындагы бирдиктүү саясатты ишке ашыруу;

-.региондук экстремизмге каршы аракеттенүү, жарандардын ден соолугуна, адеп-ахлагына, укуктарына жана мыйзамдуу кызыкчылыктарына зыян же коркунуч келтирген диний уюмдардын иштерине бөгөт коюу;

-.Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасын коргоо, кайтаруу жана сактоо, чек аралык контролдоо, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара режимин бузууларды алдын алуу жана бөгөт коюу;

-.Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасын делимитациялоо, демаркациялоо, Кыргыз Республикасынын чек ара маселелери боюнча мамлекеттик саясатын жүргүзүү, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери боюнча эл аралык келишимдерден жана макулдашуулардан келип чыккан милдеттенмелерди аткаруу, мамлекеттик стратегияларды жана программаларды ишке ашыруу боюнча ишти, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо чөйрөсүндөгү өкмөттөр аралык комиссиялардын ишин координациялоо;

-.юстиция, жазаларды аткаруу системасы жана каттоо саясаты; 

-.соттордо Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарын коргоо, Өкмөттүн компетенциясына кирген соттук-укуктук реформа;

-.энергетика, маалыматтык технологиялар, байланыш жана электрондук башкаруу, электрондук санариптик кол тамга жаатындагы саясат;

-.өнөр жай, жер казынасын жана минералдык ресурстарды пайдалануу, трансчек аралык суу ресурстарын пайдалануу жана коргоо маселелери боюнча мамлекеттик органдардын ишин координациялоо;

-.транспорт, архитектура, курулуш, турак жай-коммуналдык чарба жана коммуникациялар, автомобиль жана темир жолдорун оңдоо жана күтүү;

-.региондук өнүктүрүү, республиканын административдик-аймактык түзүлүш системасын реформалоо, Өкмөттүн облустардагы  ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, ошондой эле өткөрүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иши;

-.мамлекеттик башкаруу системасын оптималдаштыруу жана аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр системасын өркүндөтүү.

Мамлекеттик бюджетти түзүү жана аткаруу, бюджеттик саясатты ишке ашыруу маселелерин жалпы координациялайт.

Кыргыз Республикасында жана анын чегинен сырткары Өкмөттүн атынан чыгат, мыйзамдарда белгиленген тартипте сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана өкмөттөр аралык жана башка эл аралык келишимдерге жана макулдашууларга кол коёт.

Өкмөттүн Ардак грамотасы, энчилүү курал жана башка өкмөттүк сыйлыктар менен сыйлайт, адамдарды мамлекеттик сыйлык менен сыйлоого, жогорку аскердик наамдарды, Кыргыз Республикасынын ардактуу жана башка атайын наамдарын ыйгарууга көрсөтөт, класстык чендерди ыйгарат.

Өкмөттүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши, Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана Кыргыз Республикасынын жергиликтүү соттору, Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик  кадрлар кызматы, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия, Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени), Шанхай кызматташтык уюму,                           эл аралык финансы-кредиттик мекемелер менен өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылат.

Мамлекеттик органдардын демилгелерине макулдук берет.

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин компетенциясына кирген кадр маселелери боюнча чечимдерди кабыл алат.

Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министринин жана вице-премьер-министри - Экономика жана финансы министринин ортосунда милдеттерди бөлүштүрөт.

2. Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри А.Э.Новиков
 
 Тейлеген чөйрөлөрүндө Өкмөткө баш ийген мамлекеттик органдардын ишин, мамлекеттик стратегияларды жана программаларды ишке ашыруу боюнча иштерди, ошондой эле өкмөттөр аралык комиссиялардын иштерин координациялайт.

Тейлеген чөйрөлөрүндө мамлекеттик органдардын демилгелерине макулдук берет.

Тейлеген тармактарында Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан дайындоого каралып жаткан талапкерлер боюнча сунуштарды киргизет.

Тейлеген чөйрөлөрүндөгү маселелерди иштеп чыгуу үчүн жумушчу топторду түзөт.

Төмөнкү маселелерди координациялайт:

-.социалдык саясат жүргүзүү, социалдык кепилдиктер системасы, ички миграция, эмгек, ишке орноштуруу, үй-бүлө, балдар, жаштар, санитардык көзөмөлдөө, билим берүү, илим, спорт, саламаттык сактоо чөйрөлөрүндөгү саясат, милдеттүү медициналык камсыздандыруу, этностук өнүктүрүү жана этностор аралык мамилелер, гендердик саясат, маданиятты өнүктүрүү, искусство, басма сөз жана телерадиоберүү, маалыматтык саясат, жогорку квалификациялуу илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды аттестациялоо боюнча иштер;

-.мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана пенсиялык камсыздоо;

-.мамлекеттик агрардык саясатты жүргүзүү жана агроөнөр жай комплексин өнүктүрүү, жер реформасы, суу ресурстарын башкаруу чөйрөсүндөгү саясат, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча контролдоо жана көзөмөлдөө;

-.айлана-чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы, ошондой эле климаттык каржылоо чөйрөсүндөгү саясатты жүргүзүү;

-.калкты жана аймактарды өзгөчө кырдаалдардан коргоо, экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча талаптардын сакталышын контролдоо жана көзөмөлдөө, мамлекеттик жана мобилизациялык резервдин материалдык баалуулуктарын топтоо, сактоо жана пайдалануу.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Адам укуктары боюнча координациялык кеңешти башкарат.

Өкмөттүн Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы, Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы, «Кыргызстан элинин Ассамблеясы» коомдук бирикмелер ассамблеясы, Кыргызстандын кесиптик бирлик федерациясы, жалпыга маалымдоо каражаттары, жарандык коомчулук менен өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылат.

3. Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри – Экономика жана финансы министри У.Т.Кармышаков 

Тейлеген чөйрөлөрүндө Өкмөткө баш ийген мамлекеттик органдардын ишин, эле мамлекеттик стратегияларды жана программаларды аткаруу боюнча иштерди, ошондой өкмөттөр аралык комиссиялардын иштерин координациялайт.

Тейлеген чөйрөлөрүндө мамлекеттик органдардын демилгелерине макулдук берет.

Тейлеген тармактарында Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан дайындоого каралып жаткан талапкерлер боюнча сунуштарды киргизет.

Тейлеген чөйрөлөрүндөгү маселелерди иштеп чыгуу үчүн жумушчу топторду түзөт.

Төмөнкү маселелерди координациялайт:

- экономиканы өнүктүрүүнү талдоо, болжолдоо жана пландоо, тышкы экономикалык иш, өлкөнү өнүктүрүү стратегияларын иштеп чыгуу, техникалык жөнгө салуу, финансылык, фискалдык, тарифтик саясатты жүргүзүүнү камсыз кылуу, монополияга каршы саясат жана атаандаштыкты өнүктүрүү, финансы рыногун, банктык секторду өнүктүрүү, инвестициялык саясатты жана туризм чөйрөсүн өнүктүрүү саясатты;

-.бюджеттин киреше бөлүгүн аткаруу, салыктар, бажы, салыктык эмес төлөмдөр жана жыйымдар чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруу;

-.мамлекеттик мүлк объекттерин башкаруу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу, мамлекеттик ишканалардын жана мамлекеттин үлүштүк катышуусу бар акционердик коомдордун    иши;

-.эркин экономикалык аймактарды иштетүү;

-.финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө чөйрөсүндөгү саясатты иштеп чыгууну жана жүзөгө ашыруу;

-.интеллектуалдык менчикти, инновацияларды жана салттуу билимдерди коргоо тармагындагы бирдиктүү мамлекеттик саясатты камсыздоо;

-.лицензиялык-уруксат берүү системасын оптималдаштыруу, өлкөдөгү социалдык-экономикалык кырдаалды баалоо боюнча мониторингдик, аналитикалык жана маалыматтык иштер, улуттук долбоорлорду ишке ашыруу.

Төмөнкүлөрдүн ишин координациялайт:

-.кызматтык кылмыштарды, экономика жана финансы чөйрөсүндөгү кылмыштарды аныктоо, алдын алуу, бөгөт коюу, бетин ачуу жана иликтөө боюнча укук коргоо органдарынын;

-.терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү.

Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттер, Евразия экономикалык комиссиясы, Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигине катышкан өлкөлөр, Экономикалык кызматташтык уюму, ошондой эле башка өлкөлөр менен кызматташууну камсыз кылат.

Өкмөттүн Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети, Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду, Кыргыз Республикасынын Соода-өнөр жай палатасы, эл аралык өнүктүрүү агенттиктери, эл аралык экономикалык уюмдар менен өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылат.

2-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри, биринчи вице-премьер-министри жана вице-премьер-министри – Экономика жана финансы министри ишин тейлеген жана координациялаган мамлекеттик органдардын жана башка уюмдардын
 тизмеси

1. Кыргыз Республикасынын Премьер-министри Марипов У.А.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ишин жалпы жетектейт жана контролдойт.

Төмөнкүлөрдүн ишин координациялайт:

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин;

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин;

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин;

Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин;

Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин (региондук өнүктүрүү маселеси боюнча);

Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министрлигинин;

Кыргыз Республикасынын Транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникациялар министрлигинин;

Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Санариптик өнүктүрүү мамлекеттик кызматынын;

Кыргыз Республикасынын Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Соттук өкүлчүлүк борборунун;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустарындагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын.

2. Кыргыз Республикасынын  биринчи вице-премьер-министри А.Э.Новиков
 
 Төмөнкүлөрдүн ишин координациялайт:

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин;

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин;

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин;

Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин (региондук өнүктүрүү маселесинен тышкары);

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин;

Кыргыз Республикасынын Климаттык каржылоо боюнча борборунун;

“Кыргызтест” мамлекеттик мекемесинин;

“Кыргыз Туусу” басма үйүнүн;

“Слово Кыргызстана” басма үйүнүн;

“Эркин Тоо” гезитинин;

Кыргыз Республикасынын “ЭлТР” мамлекеттик телерадиоберүү компаниясынын.

3. Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри – Экономика жана финансы министри У.Т.Кармышаков 

Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигин башкарат, анын ишин жалпы жетектейт, Министрликке жүктөлгөн милдеттердин аткарылышына жеке жоопкерчилик тартат.

Төмөнкүлөрдүн ишин координациялайт:

Кыргыз Республикасынын эркин экономикалык аймактарынын;

“Мамлекеттик ипотекалык компания” ачык акционердик коомунун;

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик ишканаларынын жана мамлекеттин үлүштүк катышуусу бар акционердик коомдордун, анын ичинде “Мамлекеттик лотереялык компания” мамлекеттик ишканасынын;

Евразия экономикалык бирлигинин маселелери боюнча мамлекеттик органдардын ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылат.

Электрондук регион

Календарь