Милдеттерди бөлүштүрүү

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН Төрагасынын буйругу

 2021-жылдын 26-майы № 88

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 90-беренесине жана Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 5-майындагы № 114 "Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө" Жарлыгына ылайык:

1. Төмөнкүлөр бекитилсин:

- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын биринчи орун басарынын жана Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басарларынын ортосунда милдеттерди бөлүштүрүү, 1-тиркемеге ылайык;

- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын биринчи орун басары жана Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басарлары ишин тейлеген жана координациялаган мамлекеттик органдардын жана башка уюмдардын тизмеси, 2-тиркемеге ылайык.

2. Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2021-жылдын 15-февралындагы № 80 буйругу күчүн жоготту деп таанылсын.


Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы


У. Марипов
1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын биринчи орун басарынын жана Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басарларынын ортосунда милдеттерди
 БӨЛҮШТҮРҮҮ

1. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин (мындан ары - Министрлер Кабинети) ишин жалпы жетектейт жана контролдойт, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын биринчи орун басарынын жана орун басарларынын, Министрлер Кабинетине баш ийген мамлекеттик органдардын ишин координациялайт.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы (мындан ары - Министрлер Кабинетинин Төрагасы):

- Кыргыз Республикасынын Президентинин алдында Министрлер Кабинетинин иши боюнча жоопкерчилик тартат;

- Министрлер Кабинетинин ишинин негизги багыттарын аныктайт;

- мамлекеттик эгемендикти, аймактык бүтүндүктү коргоо, конституциялык түзүлүштү сактоо, коргонуу жөндөмдүүлүгүн, улуттук коопсуздукту жана укуктук тартипти чыңдоо боюнча чараларды ишке ашырууну камсыз кылат.

Төмөнкү маселелерди координациялайт:

- мамлекеттин ички жана тышкы саясатынын негизги багыттарын ишке ашыруу;

- мыйзамдуулукту, жарандардын укуктарын жана эркиндигин камсыз кылуу, коомдук тартипти сактоо, кылмыштуулукка каршы күрөшүү;

- баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана прекурсорлорду жүгүртүү, аларды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы аракеттенүү жаатындагы бирдиктүү саясатты ишке ашыруу;

- региондук экстремизмге каршы аракеттенүү, жарандардын ден соолугуна, адеп-ахлагына, укуктарына жана мыйзамдуу кызыкчылыктарына зыян же коркунуч келтирген диний уюмдардын иштерине бөгөт коюу;

- кызматтык кылмыштарды жана экономика жана финансы чөйрөсүндөгү кылмыштарды аныктоо, алдын алуу, бөгөт коюу, бетин ачуу жана териштирүү боюнча укук коргоо органдарынын ишин;

- Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасын коргоо, кайтаруу жана сактоо, чек аралык контролдоо, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара режимин бузууларды алдын алуу жана бөгөт коюу;

- Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасын делимитациялоо, демаркациялоо, Кыргыз Республикасынын чек ара маселелери боюнча мамлекеттик саясатын жүргүзүү, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери боюнча эл аралык келишимдерден жана макулдашуулардан келип чыккан милдеттенмелерди аткаруу, мамлекеттик стратегияларды жана программаларды ишке ашыруу боюнча ишти, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо чөйрөсүндөгү өкмөттөр аралык комиссиялардын ишин координациялоо;

- юстиция жапа жазаларды аткаруу системасы;

- Министрлер Кабинетинин компетенциясына кирген соттук-укуктук реформа;

- мамлекеттик башкаруу системасын оптималдаштыруу жана аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр системасын өркүндөтүү.

Мамлекеттик бюджетти түзүү жана аткаруу, бюджеттик саясатты ишке ашыруу маселелерин жалпы координациялайт.

Кыргыз Республикасында жана анын чегинен сыртта Министрлер Кабинетинин атынан чыгат, мыйзамдарда белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Президентинин тапшырмасы боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана эл аралык келишимдерге кол коёт.

Министрлер Кабинетинин Ардак грамотасы, энчилүү курал жана Министрлер Кабинетинин башка сыйлыктары менен сыйлайт, адамдарды мамлекеттик сыйлык менен сыйлоого, жогорку аскердик наамдарды, Кыргыз Республикасынын ардактуу жана башка атайын наамдарын ыйгарууга көрсөтөт, класстык чендерди ыйгарат.

Министрлер Кабинетинин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши, Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана Кыргыз Республикасынын жергиликтүү соттору, Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадрлар кызматы, Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени), Шанхай кызматташтык уюму, эл аралык финансы-кредиттик мекемелер менен өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылат.

Мамлекеттик органдардын демилгелерине макулдук берет.

Министрлер Кабинетинин Төрагасынын компетенциясына кирген кадр маселелери боюнча чечимдерди кабыл алат, жергиликтүү мамлекеттик администрация башчыларын кызматка дайындоо жана кызматтан бошотуу боюнча Кыргыз Республикасынын Президентине сунуш берүүгө укуктуу.

Министрлер Кабинетинин Төрагасынын биринчи орун басарынын жана орун басарларынын ортосунда милдеттерди бөлүштүрөт.

2. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын биринчи орун басары

Тейлеген чөйрөлөрүндө Министрлер Кабинетине баш ийген мамлекеттик органдардын ишин, мамлекеттик стратегияларды жана программаларды ишке ашыруу боюнча иштерди, ошондой эле өкмөттөр аралык комиссиялардын иштерин координациялайт.

Тейлеген чөйрөлөрүндө мамлекеттик органдардын демилгелерине макулдук берет.

Тейлеген тармактарында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы тарабынан дайындоого каралып жаткан талапкерлер боюнча сунуштарды киргизет.

Тейлеген чөйрөлөрүндөгү маселелерди иштеп чыгуу үчүн жумушчу топторду түзүүнү белгиленген тартипте демилгелейт.

Төмөнкү маселелерди координациялайт:

- энергетика, өнөр жай, жер казынасын жана минералдык ресурстарды пайдалануу, трансчек аралык суу ресурстарын пайдалануу жана коргоо;

- транспорт, архитектура, курулуш, турак жай-коммуналдык чарба жана коммуникациялар, автомобиль жана темир жолдорун оңдоо жана күтүү;

- мамлекеттик агрардык саясатты жүргүзүү жана агроөнөр жай комплексин өнүктүрүү, жер реформасы, суу ресурстарын башкаруу чөйрөсүндөгү саясат, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча контролдоо жана көзөмөлдөө;

- айлана-чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы, экология жана климат чөйрөсүндөгү саясатты жүргүзүү;

- калкты жана аймактарды өзгөчө кырдаалдардан коргоо, экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча талаптардын сакталышын контролдоо жана көзөмөлдөө, мамлекеттик жана мобилизациялык резервдин материалдык баалуулуктарын топтоо, сактоо жана пайдалануу;

- региондук өнүктүрүү, республиканын административдик-аймактык түзүлүш системасын реформалоо, Министрлер Кабинетинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, ошондой эле өткөрүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иши;

- соттордо Министрлер Кабинетинин жана Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарын коргоо.

3. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басары - экономика жана финансы министри

Тейлеген чөйрөлөрүндө Министрлер Кабинетине баш ийген мамлекеттик органдардын иштерин, мамлекеттик стратегияларды жана программаларды ишке ашыруу боюнча ишти, ошондой эле өкмөттөр аралык комиссиялардын иштерин координациялайт.

Тейлеген чөйрөлөрүндө мамлекеттик органдардын демилгелерине макулдук берет.

Тейлеген тармактарында Министрлер Кабинетинин Төрагасы тарабынан дайындоого каралуучу талапкерлер боюнча сунуштарды киргизет.

Тейлеген чөйрөлөрүндө маселелерди иштеп чыгуу үчүн жумушчу топторду белгиленген тартипте түзүүнү демилгелейт.

Төмөнкү маселелерди координациялайт:

- экономиканы, тышкы экономикалык ишти өнүктүрүүнү талдоо, болжолдоо жана пландоо, өлкөнү өнүктүрүү стратегияларын иштеп чыгуу, техникалык жөнгө салуу, финансылык, баа, фискалдык, тарифтик саясатты жүргүзүүнү камсыз кылуу, монополияга каршы саясат жана атаандаштыкты өнүктүрүү, финансы рыногун, банктык секторду өнүктүрүү, туризм чөйрөсүн өнүктүрүү саясатын жүргүзүү;

- бюджеттин киреше бөлүгүн аткаруу, салык, бажы, салыктык эмес төлөмдөр жана жыйымдар чөйрөсүндө саясатты ишке ашыруу;

- инвестицияларды тартуу жана коргоо;

- мамлекеттик мүлк объекттерин башкаруу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу, мамлекеттик ишканалардын жана мамлекеттин үлүштүк катышы бар акционердик коомдордун иши;

- эркин экономикалык аймактарды иштетүү;

- финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө чөйрөсүндөгү саясатты иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу;

- терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү;

- лицензиялык-уруксат берүү системасын оптималдаштыруу, мониторинг жүргүзүү, өлкөдөгү социалдык-экономикалык кырдаалды баалоо боюнча аналитикалык жана маалыматтык иштер, улуттук долбоорлорду ишке ашыруу;

- интеллектуалдык менчикти, инновацияларды жана салттуу билимдерди коргоо жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты камсыздоо.

Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттер, Евразия экономикалык комиссиясы, Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигине катышкан мамлекеттер, Экономикалык кызматташтык уюму, ошондой эле башка өлкөлөр менен кызматташууну камсыз кылат.

Министрлер Кабинетинин Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети, Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду, Кыргыз Республикасынын Соода-өнөр жай палатасы, эл аралык өнүктүрүү агенттиктери, эл аралык экономикалык уюмдар менен өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылат.

4. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басары

Тейлеген чөйрөлөрүндө Министрлер Кабинетине баш ийген мамлекеттик органдардын ишин, мамлекеттик стратегияларды жана программаларды ишке ашыруу боюнча ишти, ошондой эле өкмөттөр аралык комиссиялардын иштерин координациялайт.

Тейлеген чөйрөлөрүндө мамлекеттик органдардын демилгелерине макулдук берет.

Тейлеген тармактарында Министрлер Кабинетинин Төрагасы тарабынан дайындоого каралуучу талапкерлер боюнча сунуштарды киргизет.

Тейлеген чөйрөлөрүндө маселелерди иштеп чыгуу үчүн жумушчу топторду белгиленген тартипте түзүүнү демилгелейт.

Төмөнкү маселелерди координациялайт:

- социалдык саясат жүргүзүү, социалдык кепилдиктер системасы, ички миграция, эмгек, иш менен камсыздоо, үй-бүлө, балдар, жаштар, билим берүү, илим, спорт, саламаттык сактоо жана санитардык көзөмөлдөө чөйрөсүндөгү саясат, милдеттүү медициналык камсыздандыруу, этностук өнүктүрүү жана этностор аралык мамилелер, гендердик саясат, маданиятты, искусствону өнүктүрүү, басма сөз жана телерадиоберүү, маалыматтык саясат, жогорку квалификациялуу илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды аттестациялоо боюнча иштер;

- мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана пенсиялык камсыздоо.

Министрлер Кабинетине караштуу Адам укуктары боюнча координациялык кеңешти башкарат.

Министрлер Кабинетинин Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия, Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы, "Кыргызстан элинин Ассамблеясы" коомдук бирикмеси, Кыргызстандын кесиптик бирлик федерациясы, жалпыга маалымдоо каражаттары, жарандык коом менен өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылат.

5. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басары - санариптик өнүктүрүү министри

Тейлеген чөйрөлөрүндө Министрлер Кабинетине баш ийген мамлекеттик органдардын ишин, мамлекеттик стратегияларды жана программаларды ишке ашыруу боюнча ишти, ошондой эле өкмөттөр аралык комиссиялардын иштерин координациялайт.

Тейлеген чөйрөлөрүндө мамлекеттик органдардын демилгелерине макулдук берет.

Тейлеген тармактарында Министрлер Кабинетинин Төрагасы тарабынан дайындоого каралуучу талапкерлер боюнча сунуштарды киргизет.

Тейлеген чөйрөлөрүндө маселелерди иштеп чыгуу үчүн жумушчу топторду белгиленген тартипте түзүүнү демилгелейт.

Төмөнкү маселелерди координациялайт:

- маалыматтык технологиялар жана санариптик трансформациялоо, электрондук башкаруу, электрондук санариптик кол тамга, электрондук өкмөт, электрондук кызмат көрсөтүүлөр, жеке маалыматтарды коргоо;

- электр жана почта байланышы;

- каттоо саясаты.
2-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын биринчи орун басары жана Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басарлары ишин тейлеген жана координациялаган мамлекеттик органдардын жана башка уюмдардын
 ТИЗМЕСИ

1. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин ишин жалпы жетектейт жана контролдойт.

Төмөнкүлөрдүн ишин координациялайт:

- Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин;

- Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин;

- Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин;

- Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин;

- Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин;

- Кыргыз Республикасынын Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун.

2. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын биринчи орун басары

Төмөнкүлөрдүн ишин координациялайт:

- Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министрлигинин;

- Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин;

- Кыргыз Республикасынын Айыл, токой жана суу чарба министрлигинин;

- Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин;

- Кыргыз Республикасынын Экология жана климат боюнча мамлекеттик комитетинин;

- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин;

- Кыргыз Республикасынын Климаттык каржылоо боюнча борборунун;

- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Соттук өкүлчүлүк борборунун;

- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын.

3. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басары - экономика жана финансы министри

Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигин башкарат, анын ишин жалпы жетектейт, Министрликке жүктөлгөн милдеттердин аткарылышына жеке жоопкерчилик тартат.

Төмөнкүлөрдүн ишин координациялайт:

- Кыргыз Республикасынын Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча министрлигинин;

- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттигинин;

- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын;

- Кыргыз Республикасынын эркин экономикалык аймактарынын;

- "Мамлекеттик ипотекалык компания" ачык акционердик коомунун;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик ишканаларынын жана мамлекеттин үлүштүк катышы бар акционердик коомдордун, анын ичинде "Мамлекеттик лотереялык компания" мамлекеттик ишканасынын.

Евразия экономикалык бирлигинин маселелери боюнча мамлекеттик органдардын ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылат.

4. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басары

Төмөнкүлөрдүн ишин координациялайт:

- Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин;

- Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин;

- Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин;

- "Кыргызтест" мамлекеттик мекемесинин;

- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Котормо борборунун;

- "Манас" жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясы" мамлекеттик мекемесинин;

- "Кыргыз Туусу" басма үйүнүн;

- "Слово Кыргызстана" басма үйүнүн;

- "Эркин Тоо" гезитинин;

- Кыргыз Республикасынын "ЭлТР" мамлекеттик телерадиоберүү компаниясынын.

5. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басары - санариптик өнүктүрүү министри

Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлигин башкарат, анын ишин жалпы жетектейт, Министрликке жүктөлгөн милдеттердин аткарылышына жеке жоопкерчилик тартат.

Төмөнкүлөрдүн ишин координациялайт:

- Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын (санариптик трансформациялоо маселелери боюнча);

- санариптештирүү, анын ичинде электрдик жана почта байланыштары, ошондой эле калкты, жарандык абалдын актыларын, автотранспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамды каттоо чөйрөсүндө иш жүргүзгөн мамлекеттик ишканалардын жана мамлекеттин үлүштүк катышуусу бар акционердик коомдордун.