Милдеттерди бөлүштүрүү

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын биринчи орун басарынын жана Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басарларынын ортосунда милдеттерди бөлүштүрүү

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 90-беренесине, «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 18, 20-беренелерине ылайык:

1. Төмөнкүлөр бекитилсин:

– Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын биринчи орун басарынын жана Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басарларынын ортосунда милдеттерди бөлүштүрүү 1-тиркемеге ылайык;

– Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын биринчи орун басары жана Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басарлары ишин тейлеген жана координациялаган мамлекеттик органдардын жана башка уюмдардын тизмеси 2-тиркемеге ылайык.

2. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

– Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын 2021-жылдын 26-майындагы № 88 буйругу;

– Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын 2021-жылдын 5-июлундагы № 209 тескемеси.

1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын биринчи орун басарынын жана Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басарларынын ортосунда милдеттерди бөлүштүрүү

1. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы А.У. Жапаров 

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетин (мындан ары – Министрлер Кабинети) жалпы жетектейт, анын ишин уюштурат, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын биринчи орун басарынын жана орун басарларынын, министрлердин, мамлекеттик комитеттин төрагасынын, аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилеринин ишин координациялайт жана контролдойт.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы (мындан ары – Министрлер Кабинетинин Төрагасы):

1) Кыргыз Республикасынын Президенти (мындан ары – Президент) тарабынан аныкталуучу мамлекеттин тышкы жана ички саясатынын негизги багыттарынын алкагында Министрлер Кабинетинин ишинин багыттарын аныктайт, алардын ишке ашырылышын координациялайт;

 2) Конституцияны, мыйзамдарды жана Президенттин актыларын жана тапшырмаларын аткаруу бийлигинин бардык органдары тарабынан ишке ашырылышын камсыз кылат;

3) Кыргыз Республикасында жана анын чегинен сыртта Министрлер Кабинетинин атынан чыгат, мыйзамдарда белгиленген тартипте сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана өкмөттөр аралык жана башка эл аралык келишимдерге жана макулдашууларга кол коёт;

4) Президентке Кыргыз Республикасынын тышкы жана ички саясатынын негизги багыттары, Министрлер Кабинетинин түзүмүн өзгөртүү боюнча сунуштарды киргизет;

5) төмөнкү маселелерди координациялайт:

– мыйзамдуулукту, жарандардын укуктарын жана эркиндигин камсыз кылуу;

– Министрлер Кабинетинин компетенциясына кирген сот-укуктук реформа;

– мамлекеттик башкаруу системасын оптималдаштыруу жана аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу;

6) мамлекеттик бюджетти иштеп чыгуу жана аткаруу, бюджеттик саясатты ишке ашыруу маселелерин жалпы координациялайт;

7) жыйналыштарда Президент төрагалык кылган учурлардан тышкары, Министрлер Кабинетинин жыйналыштарында төрагалык кылат;

8) Министрлер Кабинетинин токтомдоруна, тескемелерине, Министрлер Кабинетинин жыйналыштарынын протоколдоруна кол коёт, анын компетенциясына кирген маселелер боюнча тескемелерди чыгарат;

9) мыйзам долбоорлорун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин (мындан ары – Жогорку Кеңеш) кароосуна киргизет, Жогорку Кеңеш тарабынан кезексиз тартипте каралууга тийиш болгон кечиктирилгис мыйзам долбоорлорунун тизмесин аныктайт;

10) Министрлер Кабинетинин Төрагасынын компетенциясына кирген кадр маселелери боюнча чечимдерди кабыл алат, белгиленген тартипте Президенттин кароосуна коргоо, коомдук тартип жана улуттук коопсуздук маселелерин тейлеген мамлекеттик органдардын жетекчилеринин орун басарларынын, жергиликтүү мамлекеттик администрация башчыларынын, аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилеринин жана Президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн кызмат орундарына талапкерлерди киргизет;

11) Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басарларына ыйгарым укуктарды берет;

12) Министрлер Кабинетинин Ардак грамотасы жана Министрлер Кабинетинин башка сыйлыктары менен сыйлайт, адамдарды мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоого, жогорку аскердик наамдарды, Кыргыз Республикасынын ардактуу жана башка атайын наамдарын ыйгарууга көрсөтөт;

13) Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациянын Жетекчисинин ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырат, буга төмөнкү маселелер кирбейт:

– Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациянын ишин финансы-чарбалык камсыздоо;

– Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациянын бюджетин түзүү жана белгиленген тартипте сунуштарды киргизүү;

– Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациянын чыгашалар сметасынын чегинде финансы каражаттарын тескөө;

14) мамлекеттик органдардын демилгелерине макулдук берет;

15) Министрлер Кабинетинин Жогорку Кеңеш, Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана Кыргыз Республикасынын жергиликтүү соттору, Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы, Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени), эл аралык уюмдар менен өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылат;

16) Кыргыз Республикасынын Конституциясында жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

2. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын биринчи орун басары А.А. Касымалиев 

Өз ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруунун алкагында:

1) төмөнкү маселелерди координациялайт:

– экономиканы, тышкы экономикалык ишти өнүктүрүүнү талдоо, болжолдоо жана пландоо, өлкөдөгү социалдык-экономикалык кырдаалга мониторинг жүргүзүү, баалоо боюнча аналитикалык жана маалыматтык иштер, улуттук долбоорлорду ишке ашыруу;

– өлкөнү социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн комплекстүү стратегияларын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;

– республикалык бюджетти иштеп чыгуу жана анын аткарылышын камсыз кылуу, салыктар, бажы, салыктык эмес төлөмдөр жана жыйымдар, мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруу;

– техникалык жөнгө салуу, финансылык, баа, фискалдык, тарифтик саясатты жүргүзүүнү камсыз кылуу, монополияга каршы саясат жана атаандаштыкты өнүктүрүү, финансы рыногун, банктык секторду өнүктүрүү;

– өнөр жай (тамак-аш өнөр жайынан тышкары);

– мамлекеттик менчик объекттерин башкаруу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу, мамлекеттик ишканалардын жана мамлекеттин үлүшү бар акционердик коомдордун иши;

– инвестицияларды тартуу жана коргоо, мамлекеттик-жеке өнөктөштүк, эл аралык өнүктүрүү агенттиктери жана донорлор менен иштөө;

– эркин экономикалык жана башка аймактардын иштеши;

– финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык банкроттук жана анын алдын алуу чөйрөсүндөгү саясатты иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу;

– террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү;

– стандартташтыруу, метрология, шайкештикти баалоо боюнча органдарды аккредитациялоо;

– лицензиялык-уруксат берүү системасын оптималдаштыруу, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр системасын өркүндөтүү;

– региондук өнүктүрүү, республиканын административдик-аймактык түзүлүш системасын реформалоо;

– мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу;

– юстиция, соттордо Кыргыз Республикасынын жана Министрлер Кабинетинин кызыкчылыктарын коргоо;

– тышкы иштер жана эл аралык кызматташтык чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты ишке ашыруу;

2) Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын ишин финансы-чарбалык камсыздоо, Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын бюджетин түзүү жана белгиленген тартипте сунуштарды киргизүү маселелерин тейлейт;

3) Министрлер Кабинетинин Төрагасынын тапшырмасы боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын чыгашалар сметасынын чегинде финансылык каражаттарын тескейт;

4) төмөнкүлөрдү координациялайт:

– аткаруу бийлигинин тиешелүү мамлекеттик органдарынын, берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, Министрлер Кабинетинин карамагындагы мамлекеттик ишканалардын, уюмдардын, мекемелердин жана алардын бирикмелеринин ишин;

– мамлекеттик стратегияларды жана программаларды иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу боюнча ишти, ошондой эле тейлеген чөйрөлөрүндөгү өкмөттөр аралык комиссиялардын ишин;

5) тейлеген чөйрөлөрүндө Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттер, Евразия экономикалык комиссиясы, Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигине катышкан мамлекеттер, Экономикалык кызматташтык уюму, ошондой эле башка өлкөлөр менен кызматташууну камсыз кылат;

6) Министрлер Кабинетинин Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети, Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду, Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фонду, Венгрия-Кыргыз өнүктүрүү фонду, башка эки тараптуу өнүктүрүү фонддору, Кыргыз Республикасынын Соода-өнөр жай палатасы, Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасы, эл аралык экономикалык уюмдар менен өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылат, 

7) тейлеген чөйрөлөрүндө мамлекеттик органдардын демилгелерине макулдук берет;

8) тейлеген чөйрөлөрүндө Министрлер Кабинетинин Төрагасы тарабынан кызматка дайындоого каралып жаткан талапкерлер боюнча сунуштарды киргизет;

9) тейлеген чөйрөлөрүндө маселелерди иштеп чыгуу үчүн жумушчу топторду түзүүнү белгиленген тартипте демилгелейт;

10) Министрлер Кабинетинин Төрагасы убактылуу жок болгон мезгилде анын милдеттерин аткарат;

11) Министрлер Кабинетинин жыйналыштарына катышат;

12) Президенттин жана Министрлер Кабинетинин Төрагасынын мыйзам чыгаруу демилгелеринин алкагында демилгеленүүчү мыйзам долбоорлорун, Президенттин актыларынын, Министрлер Кабинетинин токтомдорунун жана тескемелеринин, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын тескемелеринин долбоорлорун даярдоого катышат, кабыл алынгандан кийин алардын аткарылышын камсыз кылат жана алардын ишке ашырылышы үчүн жоопкерчилик тартат;

13) Министрлер Кабинетине киргизилген мыйзамдардын, Президенттин актыларынын, Министрлер Кабинетинин токтомдорунун жана тескемелеринин, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын тескемелеринин долбоорлорун алдын ала карайт;

14) өзүнүн компетенциясынын чегинде аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарына, берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, Министрлер Кабинетине түздөн-түз баш ийген мамлекеттик ишканаларга, уюмдарга, мекемелерге аткаруу үчүн милдеттүү болгон тапшырмаларды жана көрсөтмөлөрдү берет;

15) Президентке андан ары киргизүү үчүн Министрлер Кабинетинин Төрагасына министрликтердин, мамлекеттик комитеттин, аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилерине карата сыйлоо же тартиптик жоопкерчилик чараларын колдонуу жөнүндө сунуштарды киргизет;

16) Министрлер Кабинетинин Төрагасынын тапшырмасы боюнча башка маселелерди координациялайт, мыйзамдарда каралган башка ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

3. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басары Б. Э. Төрөбаев 

Өз ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруунун алкагында:

1) төмөнкү маселелерди координациялайт:

– отун-энергетикалык комплекси, өнөр жай жана техникалык коопсуздук боюнча талаптардын сакталышын контролдоо жана көзөмөлдөө;

– жер казынасын жана минералдык ресурстарды пайдалануу, анын ичинде жер казынасын пайдалануу жана геологиялык иштерди жүргүзүү чөйрөсүндө контролдоо жана көзөмөлдөө; 

– транспорт, архитектура, курулуш, турак жай-коммуналдык чарба жана коммуникациялар, автомобиль жана темир жолдорун оңдоо жана күтүү;

– мамлекеттик агрардык саясатты жүргүзүү жана агроөнөр жай комплексин өнүктүрүү, тамак-аш өнөр жайы, жер реформасы, суу ресурстарын башкаруу, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздукту контролдоо жана көзөмөлдөө чөйрөсүндөгү саясатты жүргүзүү;

– айлана-чөйрөнү коргоо, экология жана климат, токой чарбасы, экологиялык коопсуздук талаптарын сактоону контролдоо жана көзөмөлдөө чөйрөсүндөгү саясатты жүргүзүү;

– маалыматтык технологиялар жана санариптик трансформациялоо, электрондук башкаруу, электрондук санариптик кол тамга, электрондук өкмөт, электрондук кызмат көрсөтүүлөр, жеке маалыматтарды коргоо;

– электр жана почта байланышы;

– каттоо саясаты;

2) төмөнкүлөрдү координациялайт:

– аткаруу бийлигинин тиешелүү мамлекеттик органдарынын, берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, Министрлер Кабинетинин карамагындагы мамлекеттик ишканалардын, уюмдардын, мекемелердин жана алардын бирикмелеринин иштерин;

– мамлекеттик стратегияларды жана программаларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча ишти, ошондой эле тейлеген чөйрөлөрүндө өкмөттөр аралык комиссиялардын иштерин;

3) тейлеген чөйрөлөрүндө мамлекеттик органдардын демилгелерине макулдук берет;

4) тейлеген чөйрөлөрүндө Министрлер Кабинетинин Төрагасы тарабынан кызматка дайындоого каралып жаткан талапкерлер боюнча сунуштарды киргизет;

5) тейлеген чөйрөлөрүндөгү маселелерди иштеп чыгуу үчүн жумушчу топторду түзүүнү белгиленген тартипте демилгелейт;

6) Министрлер Кабинетинин жыйналыштарына катышат;

7) Президенттин жана Министрлер Кабинетинин Төрагасынын мыйзам чыгаруу демилгелеринин алкагында демилгеленүүчү мыйзамдардын долбоорлорун, Президенттин актыларынын, Министрлер Кабинетинин токтомдорунун жана тескемелеринин, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын тескемелеринин долбоорлорун даярдоого катышат, кабыл алынгандан кийин алардын аткарылышын камсыз кылат жана алардын ишке ашырылышы үчүн жоопкерчилик тартат;

8) Министрлер Кабинетине киргизилген мыйзамдардын, Президенттин актыларынын, Министрлер Кабинетинин токтомдорунун жана тескемелеринин, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын тескемелеринин долбоорлорун алдын ала карайт;

9) өзүнүн компетенциясынын чегинде аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарына, берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, Министрлер Кабинетине түздөн-түз баш ийген мамлекеттик ишканаларга, уюмдарга, мекемелерге аткаруу үчүн милдеттүү болгон тапшырмаларды жана көрсөтмөлөрдү берет;

10) Президентке андан ары киргизүү үчүн Министрлер Кабинетинин Төрагасына министрликтердин, мамлекеттик комитеттин, аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилерине карата сыйлоо же тартиптик жоопкерчилик чараларын колдонуу жөнүндө сунуштарды киргизет;

11) Министрлер Кабинетинин Төрагасынын тапшырмасы боюнча башка маселелерди координациялайт, мыйзамдарда каралган башка ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

4. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басары Э.Ж. Байсалов 

Өз ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруунун алкагында:

1) төмөнкү маселелерди координациялайт:

– социалдык саясат жүргүзүү, социалдык кепилдиктер системасы, миграция, эмгек, иш менен камсыздоо, үй-бүлө, балдар, жаштар, билим берүү, илим, спорт, саламаттык сактоо жана санитардык көзөмөлдөө чөйрөсүндөгү саясат, милдеттүү медициналык камсыздандыруу, этностук өнүктүрүү жана этностор аралык мамилелер, гендердик саясат, маданиятты, искусствону өнүктүрүү, басма сөз жана телерадиоберүү, маалыматтык саясат, жогорку квалификациялуу илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды аттестациялоо боюнча иштер;

– туризм чөйрөсүн өнүктүрүү саясатын иштеп чыгуу жана ишке    ашыруу;

– мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана пенсиялык камсыздоо;

– интеллектуалдык менчикти, инновацияларды жана салттуу билимдерди коргоо жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты камсыздоо;

2) Министрлер Кабинетине караштуу Адам укугу боюнча координациялык кеңешти башкарат;

3) Министрлер Кабинетинин Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук аттестациялык комиссия, Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы, “Кыргызстан калкы ассамблеясы” коомдук бирикмеси, Кыргызстандын кесиптик бирлик федерациясы, жалпыга маалымдоо каражаттары, жарандык коом менен өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылат;

4) төмөнкүлөрдү координациялайт:

– аткаруу бийлигинин тиешелүү мамлекеттик органдарынын, берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, Министрлер Кабинетинин карамагындагы мамлекеттик ишканалардын, уюмдардын, мекемелердин жана алардын бирикмелеринин иштерин;

– мамлекеттик стратегияларды жана программаларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча ишти, ошондой эле тейлеген чөйрөлөрүндө өкмөттөр аралык комиссиялардын иштерин;

5) тейлеген чөйрөлөрүндө мамлекеттик органдардын демилгелерине макулдук берет;

6) тейлеген чөйрөлөрүндө Министрлер Кабинетинин Төрагасы тарабынан кызматка дайындоого каралып жаткан талапкерлер боюнча сунуштарды киргизет;

7) тейлеген чөйрөлөрүндөгү маселелерди иштеп чыгуу үчүн жумушчу топторду түзүүнү белгиленген тартипте демилгелейт;

8) Министрлер Кабинетинин жыйналыштарына катышат;

9) Президенттин жана Министрлер Кабинетинин Төрагасынын мыйзам чыгаруу демилгелеринин алкагында демилгеленүүчү мыйзамдардын долбоорлорун, Президенттин актыларынын, Министрлер Кабинетинин токтомдорунун жана тескемелеринин, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын тескемелеринин долбоорлорун даярдоого катышат, кабыл алынгандан кийин алардын аткарылышын камсыз кылат жана алардын ишке ашырылышы үчүн жоопкерчилик тартат;

10) Министрлер Кабинетине киргизилген мыйзамдардын, Президенттин актыларынын, Министрлер Кабинетинин токтомдорунун жана тескемелеринин, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын тескемелеринин долбоорлорун алдын ала карайт;

11) өзүнүн компетенциясынын чегинде аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарына, берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, Министрлер Кабинетине түздөн-түз баш ийген мамлекеттик ишканаларга, уюмдарга, мекемелерге аткаруу үчүн милдеттүү болгон тапшырмаларды жана көрсөтмөлөрдү берет;

12) Президентке андан ары киргизүү үчүн Министрлер Кабинетинин Төрагасына министрликтердин, мамлекеттик комитеттин, аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилерине карата сыйлоо же тартиптик жоопкерчилик чараларын колдонуу жөнүндө сунуштарды киргизет;

13) Министрлер Кабинетинин Төрагасынын тапшырмасы боюнча башка маселелерди координациялайт, мыйзамдарда каралган башка ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

5. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басары –Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы К.К. Ташиев 

 Өз ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруунун алкагында:

1) төмөнкү маселелерди координациялайт:

– мамлекеттин эгемендигин жана аймактык бүтүндүгүн коргоо, конституциялык түзүлүштү сактоо, коргонуу жөндөмдүүлүгүн, улуттук коопсуздукту жана укуктук тартипти чыңдоо боюнча чараларды ишке ашыруу;

коомдук тартипти сактоо, кылмыштуулукка каршы күрөшүү;

– баңги каражаттарын, психотроптук заттарды жана прекурсорлорду жүгүртүү, алардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы аракеттенүү жаатында бирдиктүү саясатты жүргүзүү;

– региондук экстремизмге каршы аракеттенүү, жарандардын ден соолугуна, адеп-ахлагына, укуктарына жана мыйзамдуу кызыкчылыктарына зыян же коркунуч келтирген диний уюмдардын иштерине бөгөт коюу;

– кызматтык кылмыштарды жана экономика жана финансы (анын ичинде контрабанда) чөйрөсүндөгү кылмыштарды аныктоо, алдын алуу, бөгөт коюу, бетин ачуу жана териштирүү боюнча укук коргоо органдарынын ишин;

– Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасын коргоо, кайтаруу жана сактоо, чек аралык контролдоо, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасынын режимин бузуулардын алдын алуу жана бөгөт коюу;

– Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасын делимитациялоо, демаркациялоо, Кыргыз Республикасынын чек ара маселелери боюнча мамлекеттик саясатын жүргүзүү, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери боюнча эл аралык келишимдерден жана макулдашуулардан келип чыгуучу милдеттенмелерди аткаруу, мамлекеттик стратегияларды жана программаларды ишке ашыруу боюнча ишти, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо чөйрөсүндөгү өкмөттөр аралык комиссиялардын ишин координациялоо;

– жазаларды аткаруу системасынын, пробация, соттук-эксперттик иштин;

– калкты жана аймактарды өзгөчө кырдаалдардан коргоо, мамлекеттик жана мобилизациялык резервдин материалдык баалуулуктарын топтоо, сактоо жана пайдалануу;

2) төмөнкүлөрдү координациялайт:

– аткаруу бийлигинин тиешелүү мамлекеттик органдарынын, берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, Министрлер Кабинетинин карамагындагы мамлекеттик ишканалардын, уюмдардын, мекемелердин жана алардын бирикмелеринин иштерин;

– мамлекеттик стратегияларды жана программаларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча ишти, ошондой эле тейлеген чөйрөлөрүндө өкмөттөр аралык комиссиялардын иштерин;

3) тейлеген чөйрөлөрүндө мамлекеттик органдардын демилгелерине макулдук берет;

4) тейлеген чөйрөлөрүндө Министрлер Кабинетинин Төрагасы тарабынан кызматка дайындоого каралып жаткан талапкерлер боюнча сунуштарды киргизет;

5) тейлеген чөйрөлөрүндөгү маселелерди иштеп чыгуу үчүн жумушчу топторду түзүүнү белгиленген тартипте демилгелейт;

6) Министрлер Кабинетинин жыйналыштарына катышат;

7) Президенттин жана Министрлер Кабинетинин Төрагасынын мыйзам чыгаруу демилгелеринин алкагында демилгеленүүчү мыйзам долбоорлорун, Президенттин актыларынын, Министрлер Кабинетинин токтомдорунун жана тескемелеринин, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын тескемелеринин долбоорлорун даярдоого катышат, кабыл алынгандан кийин алардын аткарылышын камсыз кылат жана алардын ишке ашырылышы үчүн жоопкерчилик тартат;

8) Министрлер Кабинетине киргизилген мыйзамдардын, Президенттин актыларынын, Министрлер Кабинетинин токтомдорунун жана тескемелеринин, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын тескемелеринин долбоорлорун алдын ала карайт;

9) өзүнүн компетенциясынын чегинде аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарына, берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, Министрлер Кабинетине түздөн-түз баш ийген мамлекеттик ишканаларга, уюмдарга, мекемелерге аткаруу үчүн милдеттүү болгон тапшырмаларды жана көрсөтмөлөрдү берет;

10) Президентке андан ары киргизүү үчүн Министрлер Кабинетинин Төрагасына министрликтердин, мамлекеттик комитеттин, аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилерине карата сыйлоо же тартиптик жоопкерчилик чараларын колдонуу жөнүндө сунуштарды киргизет;

 11) Министрлер Кабинетинин Төрагасынын тапшырмасы боюнча башка маселелерди координациялайт, мыйзамдарда каралган башка ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

____________________________________________________________

2-тиркеме 

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын биринчи орун басары жана Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басарлары ишин тейлеген жана координациялаган мамлекеттик органдардын жана башка уюмдардын тизмеси

1. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы А.У. Жапаров 

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетин жалпы жетектейт, анын ишин уюштурат, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын биринчи орун басарынын жана орун басарларынын, министрлердин, мамлекеттик комитеттин төрагасынын, аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилеринин, Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ишин координациялайт жана контролдойт.

2. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын биринчи орун басары А.А. Касымалиев

Төмөнкүлөрдүн ишин координациялайт:

– Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигинин;

– Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин (бажы чөйрөсүндө укук коргоо иши маселелеринен тышкары);

– Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин (жазаларды аткаруу системасы, соттук-эксперттик иш жана пробация маселелеринен тышкары);

– Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин;

– Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин;

– Кыргыз Республикасынын Стратегиялык изилдөөлөр улуттук институтунун;

– «Кыргыз Республикасынын Экономикалык саясатты изилдөө институту» мамлекеттик мекемесинин;

– «Кыргыз Республикасынын Инвестициялар жана өнүктүрүү боюнча агенттиги (KADI)» мамлекеттик мекемесинин;

– Кыргыз Республикасынын эркин экономикалык зоналарынын;

– Кыргыз Республикасынын мамлекеттик ишканаларынын жана мамлекеттин үлүшү бар акционердик коомдордун;

– тейлеген багыттар боюнча жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, Министрлер Кабинетинин карамагындагы мамлекеттик ишканалардын, уюмдардын, мекемелердин жана алардын бирикмелеринин;

– белгиленген компетенциянын чегинде Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн.

Евразия экономикалык бирлигинин маселелери боюнча мамлекеттик органдардын ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылат.

3. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басары Б.Э.Төрөбаев

Төмөнкүлөрдүн ишин координациялайт:

– Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигинин;

– Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин;

– Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин;

– Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин;

– Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлигинин;

– Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин;

– Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттигинин;

– «Мамлекеттик ипотекалык компания» ачык акционердик коомунун;

– Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын (санариптик трансформациялоо маселелери боюнча);

– тейлеген багыттар боюнча жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, Министрлер Кабинетинин карамагындагы мамлекеттик ишканалардын, уюмдардын, мекемелердин жана алардын бирикмелеринин;

– белгиленген компетенциянын чегинде Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн.

4. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басары Э.Ж. Байсалов 

Төмөнкүлөрдүн ишин координациялайт:

– Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин;

– Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин;

– Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин;

– Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин; 

– Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттигинин;

– Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун;

– Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Котормо борборунун;

– «Манас» жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясы» мамлекеттик мекемесинин;

– «Кыргыз Туусу» басма үйүнүн;

– «Слово Кыргызстана» басма үйүнүн;

– «Эркин Тоо» гезитинин;

– Кыргыз Республикасынын «ЭлТР» мамлекеттик телерадиоберүү компаниясынын;

– белгиленген компетенциянын чегинде Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн.

5. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басары – Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы К.К. Ташиев 

Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин башкарат, анын ишин жалпы жетектейт, мамлекеттик комитетке жүктөлгөн милдеттердин аткарылышы үчүн жеке жоопкерчилик тартат.

Төмөнкүлөрдүн ишин координациялайт:

– Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин;

– Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин;

– Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин; 

– Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин (жазаларды аткаруу системасы, соттук-эксперттик иш жана пробация бөлүгүндө); 

– Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигин (бажы чөйрөсүндөгү укук коргоо ишинин маселелери боюнча);

– Кырдаалдык борбордун, Министрлер Кабинетинин чек ара маселелери боюнча атайын өкүлчүлүгүнүн жана белгиленген компетенциянын чегинде Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн.


Төрага                                                                             А.У. Жапаров