Электрондук регион
Баткен облусу

Облустун жалпы аянты 17,0 миң кв.км же Кыргыз Республикасынын аймагынын 8,5 пайызын түзөт. Облустук борбор-Баткен шаары.

img