КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 15-апрелиндеги № 61 токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 22-августундагы № 473 "Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, администрациялык ведомстволорунун жана башка мамлекеттик органдарынын штаттык санынын чеги жөнүндө" токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 22-августундагы № 473 "Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, администрациялык ведомстволорунун жана башка мамлекеттик органдарынын штаттык санынын чеги жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

- жогоруда аталган токтомдун 1-тиркемесинде:

5-пунктундагы "192" жана "81" деген цифралар тиешелүү түрдө "198" жана "75" деген цифралар менен алмаштырылсын.

2. Ушул токтомду ишке ашырууга байланышкан чыгымдар тийиштүү жана кийинки жылдарга Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги үчүн каралган каражаттардын чегинде жүргүзүлсүн.

3. Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги өзүнүн чечимдерин ушул токтомго ылайык келтирсин.

4. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын экономика жана инвестициялар бөлүмүнө жүктөлсүн.

5. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып жети күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.


Кыргыз Республикасынын Премьер-министри


М.Абылгазиев

Тиркемелер

Басып чыгаруу

Электрондук регион

Календарь