КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 28-январындагы № 16 токтому

Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу  кызматтары жөнүндө

“Жарандык коргонуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесин аткаруу үчүн, Жарандык коргонуу жаатындагы иш-чараларды камсыздоо максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу кызматтарынын тизмеси тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 17-декабрындагы № 327 “Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу кызматтары жөнүндө” токтому күчүн жоготту деп таанылсын.

3. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 Премьер-министр                                                            М.Д.Абылгазиев

тиркеме

Электрондук регион

Календарь