Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин 2019-жылдын 29-майындагы № 1 буйругу

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин  "Жеңилдиктердин ордуна ай сайынкы акчалай компенсацияны чектөөнүн тартиби жөнүндө Усулдук көрсөтмөлөрдү бекитүү жөнүндө" 2019-жылдын 29-майындагы № 1 буйругу

Электрондук регион

Календарь