КР Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай – коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин 2018-жылдын 28-декабрындагы №29 буйругу

КР Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай – коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин "Кыргыз Республикасынын «Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын муктаждыктарын эске алуу менен жашоо турмушунун чөйрөсүн долбоорлоо» курулуш ченемдерин КР КЧ 35-01:2018 бекитүү жөнүндө" 2018-жылдын 28-декабрындагы №29 буйругу. 


Электрондук регион

Календарь