Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин 2018-жылдын 31-декабрындагы № 34-буйругу

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш  жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин Кыргыз Республикасынын курулуш ченемдери КР КЧ 40-01:2018 “Калкынын саны 3000 ге чейинки кичи конуштарды тышкы суу менен жабдуу тутумдары Долбоорлоо жана куруу ченемдерин” бекитүү жөнүндө” 2018-жылдын 31-декабрындагы № 34-буйругу 


Электрондук регион

Календарь