КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 31-декабрындагы № 665-токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсүндөгү айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Жарандарга жана юридикалык жактарга көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызматтардын сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу максатында, «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 5-июнундагы № 346 «Чет өлкөлүк граждандарды медициналык тейлөө жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Чет өлкөлүк граждандарды медициналык тейлеген мамлекеттик дарылоо мекемелеринин тизмеси ушул токтомдун 1-тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы № 303 «Мамлекеттик органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө» токтомуна ушул токтомдун 2-тиркемесине ылайык өзгөртүүлөр киргизилсин.

3. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин  күчүнө кирет.

 Премьер-министр                                                             М.Д.Абылгазиев

Электрондук регион

Календарь