КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 10-январындагы № 8-токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 9-ноябрындагы № 659 «Кыргыз Республикасынын ардактуу консулу жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

 Кыргыз Республикасынын ардактуу консулдугуна талапкерлерди тандоо жол-жобосун жөнөкөйлөтүү максатында, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 -жана 17-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 9-ноябрындагы № 659 «Кыргыз Республикасынын ардактуу консулу жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын ардактуу консулу жөнүндө жободо:

         - 1.3.-пунктунда:

экинчи абзацындагы «консулдук округдун» деген сөздөр «өзү турган мемлекеттин» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

бешинчи абзацындагы «65» деген цифра «75» деген цифра менен алмаштырылсын

         - 2.2.-пунктунун төртүнчү абзацындагы «консулдук паттенти» деген сөздөр «ыйгарым укуктары» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 2.4.-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

2. Ушул токтом расмий жарыяланган күнүнөн тартып, жети күндөн кийин күчүнө кирет.

 Премьер-министр                                                         М.Д.Абылгазиев

Тиркемелер

Басып чыгаруу

Электрондук регион

Календарь