Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитети ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

«Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ѳзгѳртүү киргизүү жѳнүндѳ Мыйзамдын долбоору

Жогоруда көрсөтүлгөн долбоор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Тыныстанов көчөсү 207, К.К. Абдусаматова, e-mail: umvsmokr@mail.ru, тел: 66-07-44, факс: 66-07-44

тиркеме

Тиркемелер

Басып чыгаруу

Электрондук регион

Календарь