Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

“Социалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жана «Социалдык кызмат көрсөтүү маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жана “Социалдык кызмат көрсөтүүлөр системасын өркүндөтүү маселеси боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын долбоорлору жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору 

Жогоруда көрсөтүлгөн долбоор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш, Тыныстанов көчөсү 215, Ж.Б. Керимбекова, тел: 66-38-19, e-mail: kerimbekovazhyldyz@mail.ru


Электрондук регион

Календарь