Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2019-жылдын 10-сентябрынданы № 1867 буйругу

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы № 85 токтому менен бекитилген мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрине киргизилген Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызматтардын административдик регламенттерин бекитүү жөнүндө" буйрук

Электрондук регион

Календарь